Terugblik op Kick-off project Cleantech Energy Crossing

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: 2 connect Business

Op woensdag 1 maart 2017 vond in aanwezigheid van ongeveer 40 deelnemers de officiële kick-off van het project Cleantech Energy Crossing in het Euregio-Forum in Kleve plaats.

Terugblik op Kick-off project Cleantech Energy Crossing

Met dit project, dat voor een groot deel gefinancierd wordt via het EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland, wordt de Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van cleantech innovaties in de Euregio Rijn-Waal bevorderd. Cleantech Energy Crossing richt zich op de verduurzaming van de stedelijke omgeving en lokale energie-infrastructuur. Het INTERREG-project gaat op korte termijn duurzame technologieën realiseren, wat de ca. 4,2 miljoen inwoners van de Euregio dichter bij een CO?-arme economie brengt. Initiatiefnemer Maarten de Vries van Stichting Kiemt gaf in zijn toespraak aan verheugd te zijn dat de grensoverschrijdende samenwerking tussen het mkb en kennisinstellingen op het gebied van duurzame energie nu echt vorm krijgt. De eerste stappen hiertoe werden al in 2013 gezet.

Klimaatdoelen

In zowel Nederland als Duitsland is de bebouwde omgeving verantwoordelijk voor 30-40 % van het totale energieverbruik van deze landen. Door de realisatie van verschillende innovaties en nieuwe technologische producten wil het INTERREG-project Cleantech Energy Crossing een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelen van Nederland (-20 % CO2-uitstoot tot 2020) en Nordrhein-Wesfalen (-25 % CO2-uitstoot tot 2020). Om tot een vermindering en verduurzaming van de energiebehoefte te komen, zijn nieuwe technologieën en verbetering van bestaande technologieën nodig op het gebied van alternatieve en decentrale energieopwekking, -opslag en –transport. Daar ligt de mogelijkheid voor het mkb om te innoveren en zo kansen in de markt te grijpen.

Energiebesparing

Met dit doel voor ogen hebben Stichting KIEMT en EnergieAgentur.NRW in een consortium van meer dan 30 mkb’ers, overige bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen het project Cleantech Energy Crossing ontwikkeld. De projectpartners werken samen om productinnovaties te ontwikkelen en de kennistransfer van kennisinstellingen naar het mkb te bewerkstelligen. Het accent ligt daarbij op “sustainable heating & cooling”, “Batteries@home” en “micro-grid storage”. Voor producten binnen deze sectoren is al een nadrukkelijke marktvraag; ook van particulieren, die op zoek zijn naar producten en diensten, die bijdragen aan het comfort en energiebesparing voor thuis.

Intensieve uitwisseling van informatie

Zowel Duitse als Nederlandse vertegenwoordigers van de 41 deelnemende projectpartners kwamen tijdens de kick-off bijeen. Er was naast een intensieve uitwisseling van informatie ook voldoende ruimte om te netwerken tijdens de start van dit initiatief voor groene steden aan weerszijden van de Duits-Nederlandse grens.

Meer informatie over Euregio Rijn-Waal:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!