The Economic Board organiseert ondernemersavonden voor kansrijke projecten

Behoefte aan financiering, kennis of een podium voor uw project? Samen met regionale ondernemersverenigingen en andere partners, organiseert The Economic Board in maart diverse ondernemersavonden.

The Economic Board organiseert ondernemersavonden voor kansrijke projecten

In januari 2017 is door de Regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland gezamenlijk een bestuursakkoord gesloten, met met als hoofddoel door investeringen de regionale economie te versterken. Onderdeel van dit bestuursakkoord is de Investeringsagenda, die zich richt op het ontwikkelen van drie zogenaamde icoonprogramma’s:

  • Bruisende binnensteden aan de rivieren
  • Slimme duurzaamheid 
  • Ruimte voor werk, kennis, innovatie in Health & Energy

De investeringsagenda

In januari 2018 is de 2e versie van de Investeringsagenda vastgesteld, waarin voor € 23 miljoen investeringen benoemd zijn. De investeringsagenda heeft een rolling karakter; er kunnen projecten worden toegevoegd en er kunnen ook projecten afvallen. De agenda is nu grotendeels nog gevuld met projecten uit het publieke domein.

Jet hoeft geen betoog dat die economische versterking met name door ondernemers gerealiseerd moet worden. Daarom willen betrokkenen en The Economic Board projecten die door ondernemers of kennisinstellingen zijn geïnitieerd aan die agenda toevoegen.

Invulling ondernemersavonden

Tijdens de ondernemersavonden krijgen organisaties de kans om een goed idee, een plan of een project waarbij men ondersteuning kan gebruiken te presenteren. Op basis van de presentatie wordt er gekeken naar de mogelijkheden om dit initiatief te faciliteren en ondersteunen.

Arvid Prigge, directeur en eigenaar van Centre4Moods:

''Mijn pitch tijdens een ondernemersbijeenkomst, heeft tot een mooi podium geleid waardoor het mogelijk was provinciale bijdrages vanuit de Gebiedsopgave te krijgen in de ontwikkelfase en de realisatiefase. Wij zijn nu met ons concept, een uniek 3D-geprint gebouw waarin we specifieke sferen creëren, in gesprek met Radboudumc over mogelijke toepassing.'' 

Data en aanmelden

Op 15 maart staan The Economic Board, ondernemersvereniging Lindus, OostNL en de betrokkenen bij de Investeringsagenda van de regio voor u klaar in Duiven. De avond start om 19.00 uur bij Hotel Gieling. Op 29 maart vindt vanaf hetzelfde tijdstip een tweede bijeenkomst plaats voor geïnteresseerden uit de regio Overbetuwe. Aanmelden kan via de website van The Economic Board of via Eventbrite

Meer informatie over The Economic Board:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!