Tilburg ondertekent Charter Diversiteit

De gemeente Tilburg heeft, samen met een aantal andere gemeenten, het Charter Diversiteit ondertekend. Hiermee verklaart de gemeente zich als werkgever actief in te zetten voor meer diversiteit op de werkvloer.

Tilburg ondertekent Charter Diversiteit

Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring en richt zich op werkgevers in de publieke én de private sector. De gemeente wil dat iedereen zichzelf kan zijn en kan meedoen in de maatschappij, ongeacht leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, culturele, etnische of religieuze achtergrond of arbeidsbeperking. Een divers personeelsbestand heeft veel voordelen voor werkgevers. Zo kunnen zij optimaal inspelen op verschillende klantengroepen en vernieuwingen doorvoeren.

Voorbeeldfunctie

Wethouder Marcelle Hendrickx: "We willen dat onze personeelssamenstelling aansluit bij de verscheidenheid in de stad. Zo vergroten we de kans op resultaten die aansluiten bij de behoeften uit de samenleving."

De gemeente wil hiermee een voorbeeld zijn voor andere werkgevers. Eerder ondertekende Tilburg al het Charter Talent naar de Top en de Verklaring van Dordrecht. Het Charter Diversiteit kan gezien worden als paraplu voor deze deelverklaringen. 

RegioinBedrijf Connect RegioinBedrijf Connect november 2018

Graag nodigen wij u uit om aan te sluiten bij de zevende editie van RegioinBedrijf Connect op 13 november bij Fort Lent in Nijmegen.