TKI Dinalog speelt uitvoerende rol in landelijke onderzoeksagenda logistiek

Met de missie om Nederland in 2020 de beste logistieke sector ter wereld te laten hebben, is TKI Dinalog – officieel bekend als The Dutch Institute for Advanced Logistics – verantwoordelijk voor de opzet en begeleiding van logistieke onderzoeksprojecten.

TKI Dinalog speelt uitvoerende rol in landelijke onderzoeksagenda logistiek

In samenwerking met NWO en TNO wil zij de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid verbeteren, met de nadruk op innovatie en het delen van kennis, ervaring en resultaten.

Nederland als wereldhandelsknooppunt

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) is in 2011 in het leven geroepen om de nationale onderzoeksagenda te faciliteren van de Topsector Logistiek. TKI Dinalog is sinds de oprichting in 2009 van vorm veranderd, maar heeft zich altijd gericht op het stimuleren van innovatie in de logistiek. Albert Veenstra, directeur van TKI Dinalog: “De maritieme wereld is een zeer mondiale wereld, die je automatisch meesleept in de sfeer van de wereldwijde logistiek, internationale handel en douane. Het biedt ook een kader om te kijken naar de rol van Nederland als wereldhandelsknooppunt en logistiek centrum – wat toevallig de kern van ons werk bij het instituut is”.

Thema’s onderzoeksagenda

“Het invullen van de onderzoeksagenda en het bepalen waar de nadruk wordt gelegd, is een heel interessant onderdeel van het werk,” zegt Veenstra. Als belangrijkste thema’s binnen zijn onderzoeksprojecten noemt hij het verleggen van de grenzen van de logistiek, het ontwikkelen van nieuwe concepten en het integreren van verschillende gebieden van expertise en technologie.

De ruggengraat van de logistieke sector

Veenstra wijst op de symbolische relevantie van de locatie van het kantoor van TKI Dinalog in Breda, waar ook een aantal logistieke bedrijven en regionale distributiecentra gevestigd zijn: “We bevinden ons op de corridor Rotterdam-Venlo, de ruggengraat van de logistieke sector in Nederland. De meeste moderne opslagloodsen, geavanceerde planningssystemen en vrachtwagenbedrijven draaien op deze corridor”. Het ligt ook halverwege de route tussen Rotterdam en Antwerpen, een andere belangrijke corridor, en dicht bij veel van de binnenvaartterminals in Nederland.

Roadmaps

De gebruikers van deze nationale en regionale corridors vertegenwoordigen een aantal van de belangrijkste stakeholders voor wie Veenstra en zijn collega’s hun onderzoeksresultaten uitvoeren. Ze komen voort uit zorgvuldig gekozen ’roadmaps’, waaronder de ontwikkeling van een open ICT-infrastructuur voor de logistieke sector, de bevordering van geïntegreerd multimodaal vervoer, het faciliteren van vrachtbundeling door middel van samenwerkingscentra en het opbouwen van menselijk kapitaal in de sector via het onderwijs.

Uitvoerende rol

TKI Dinalog helpt zijn verschillende onderzoeksconsortia om hun bevindingen in de praktijk te verspreiden en verder te valideren, maar afspraken rond staatssteun zorgen voor een strikte beperking van de rol van TKI Dinalog bij de uitvoering van de bevindingen. “Wij helpen bij het creëren van de kennis en stimuleren de partijen in het project om de uitkomsten op te pakken en op de markt te brengen, maar we kunnen ze niet echt verder ondersteunen bij het helpen van individuele bedrijven.”

Duurzame logistiek

Een van de onderzoeken onder toezicht van TKI Dinalog vond plaats rond de ontwikkeling van duurzame bouwlogistiek, door het gebruik van keten overstijgende samenwerkingscentra, ook wel 4C-controletorens genoemd. Uit deze studie bleek dat door het opzetten van gunstig gelegen hubs een aanzienlijke vermindering van projectkosten, bouwtijd, verstoringen en bouw gerelateerde milieu-uitstoot kan worden bereikt.

Het belang van innovaties

Een van de onderzoekers, Jannette de Bes van TNO, zegt over de bevindingen: “Innovaties zijn hard nodig om de duurzame bouwlogistieke concepten succesvol toe te passen”. Haar verwijzing naar het belang van verandering op alle punten van de waardeketen raakt een belangrijk element van de coördinerende rol van TKI Dinalog: Veenstra legt uit dat traditionele logistieke optimalisatie slechts een ‘zeer klein deel’ van de problemen is die worden opgelost. “Het is niet zozeer een kwestie van praktische planning, maar veeleer van proberen om alle partijen samen te laten werken”.

Lees het complete interview met TKI Dinalog op Innovation Origins.

Meer informatie over TKI Dinalog:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!