TKI PPS toeslagcall 2018 – nu open

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: TKI Dinalog

Cybersecurity in de logistiek, gedragsverandering in het systeem van cross chain samenwerking, zorglogistiek, tracking and tracing van hoogwaardige spare parts en predictive maintenance in the aerospace industry. Dat zijn de onderwerpen voor de nieuwe TKI Toeslag call.

TKI PPS toeslagcall 2018 – nu open

TKI Dinalog heeft een TKI-toeslag budget van maximaal 1,0 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een nieuwe call for proposals. Deze call is voor aanvragen van TKI-PPS toeslag voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling en draagt bij aan de uitvoering van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020.

In de call is ruimte voor de financiering van samenwerkingsprojecten in specifieke onderwerpen binnen de roadmaps en actiethema’s. Deze zijn verder beschreven in het bijgevoegde document (TKI 2018 call for proposals).

Financiering

Samenwerkingsprojecten zijn onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen. De minimale omvang van een consortium is twee bedrijven en één kennisinstelling.

De voorkeur gaat uit naar een stevige betrekking van MKB. Per project is het volgende budget beschikbaar:

Industrieel (R&D) onderzoek: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 300.000,= (maximale projectomvang € 600.000,= voor maximaal 2 jaar);
Experimentele ontwikkeling: maximaal 25% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000,= (maximale projectomvang € 800.000,= voor maximaal 2 jaar).

Geldigheidsduur call for proposals

Deze call for proposals is geldig tot en met de uiterlijke sluitingsdatum 16 juli 2018 (24.00 uur). Projecten kunnen daarbinnen ten allen tijde en doorlopend worden ingediend per email op tenders@dinalog.nl. Voor de behandeling van projectvoorstellen geldt “first come – first served”. De intentie is om per onderwerp één project te honoreren.

Ideeën?

De programmamanagers van TKI Dinalog ondersteunen u graag bij het indienen van uw voorstel. Zo kunnen wij u helpen bij het vinden van geschikte partners voor uw idee en onafhankelijk feedback geven op uw voorstel. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. In bijgevoegde documenten kunt u meer informatie vinden over deze call en de werkwijze voor de indiening.

Heeft u vragen? Neem hiervoor contact met ons op.
info@dinalog.nl of bel 00 31 (0) 76 531 53 00

De relevante documenten behorende bij deze call zijn:
TKI 2018 – 1ste call for proposals (inhoudelijke beschrijving van o.m. de specifiek gevraagde onderwerpen voor deze call)
TKI Dinalog – Guide for Project Plan and Program Tender (handreiking voor het indienen van een projectplan)
TKI Dinalog – WORD templates (WORD templates voor het uitwerken van een projectplan)
TKI-Dinalog – Excel_Template_for_Project_Budget_incl_interne_financiering (Excel template uitwerken projectbegroting).

Meer informatie over TKI Dinalog:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!