Twee tunnels, één route, één beheerder

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: N.V. Westerscheldetunnel

De N.V. Westerscheldetunnel (WST) blikt terug op een bijzonder jaar. Natuurlijk was de openstelling van de Sluiskiltunnel een hoogtepunt in 2015. De WST heeft aan de wieg gestaan van deze nieuwe tunnel die zorgt voor een nog vlottere verbinding tussen Goes en Gent.

Twee tunnels, één route, één beheerder

De Provincie Zeeland heeft het beheer en onderhoud en het verkeers- en incidentmanagement van de Sluiskiltunnel overgedragen aan de WST. Daardoor kunnen de ervaring en kennis van de WST nu ook ingezet worden voor de nieuwe tunnel: twee tunnels, één route, één beheerder.

Wederom forse stijging

Sinds de openstelling van de Westerscheldetunnel groeide het aantal passages met gemiddeld iets meer dan 2% per jaar. Na een forse stijging van 4% in 2014 was in 2015 gerekend op een beperkte groei van 1%, maar uiteindelijk is in 2015 - tegen die verwachting in - toch een groei van 2,6% gerealiseerd ten opzichte van het jaar ervoor. In 2015 zijn er in totaal 6.206.906 voertuigen gepasseerd bij de Westerscheldetunnel. Gemiddeld zijn dat 17.153 passages per dag.

Een dag met 21.000 passages en meer is in 2015 geen uitzondering. In totaal waren er 38 dagen die boven de 21.000 passages uitkwamen. De drukste dag van het jaar was de vrijdag voor Pinksteren met 23.301 passages. Het aantal passages groeide afgelopen jaar in absolute zin het meest in categorie 1, de personenauto’s. Met 5.206.706 passages werd er in 2015 147.464 (3%) keer meer gepasseerd met personenauto’s dan in 2014.

Tolvrij

De Westerscheldetunnel was in 2015 zes zaterdagen tolvrij. Gedurende 24 uur kon er gepasseerd worden zonder tol te betalen. Gemiddeld passeerden er 18.159 voertuigen op zo’n dag. In 2014 waren dat er 17.989.

Beschikbaarheid

Ook wat betreft de beschikbaarheid was het jaar 2015 positief. 98,4% van de tijd kon er zonder beperkingen door de Westerscheldetunnel gereisd worden. Dat is de hoogst behaalde beschikbaarheid van de afgelopen vijf jaar. Ongeplande stremmingen werden in 2015 voornamelijk veroorzaakt door voertuigen met pech, gevolgd door te hoge voertuigen en rommel op de rijbaan. In 2015 was de Westerscheldetunnel 37 uur ongepland dicht in één of beide richtingen, tegenover 42 uur in 2014 en 53 uur in 2013.

Incidenten

De langste ongeplande afsluiting van 2015 was op 4 juni. Een vrachtwagen reed toen in op een botsabsorber bij wegwerkzaamheden. De duur van het incident had grote impact op het verkeer in de regio. Op 30 september vond er een aanrijding plaats tussen een vrachtauto en een personenauto. Hier waren helaas twee doden bij te betreuren.

Incidenten in het verkeer zijn, alle veiligheidsmaatregelen ten spijt, nooit volledig te voorkomen. Als organisatie probeert de WST er met betrouwbare systemen, de juiste protocollen en trainingen zo goed mogelijk op voorbereid te zijn. Het waarborgen van een veilige verkeersdoorstroming, het verzorgen van een optimale dienstverlening en het in een onberispelijke staat houden van de eigendommen van de WST blijven ook in 2016 voorop staan.

Meer informatie over N.V. WESTERSCHELDETUNNEL:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!