Tweede Live Event Logistiek Platform 's-Hertogenbosch

Waar staan we als Logistiek Platform s-Hertogenbosch voor? Wat hebben we tot nu toe gedaan en hoe werken we toe naar een succesvolle toekomst voor het platform? Met deze en andere vragen gingen de aanwezige leden van het platform aan de slag tijdens het tweede Live Event op donderdag 2 november 2017.

Tweede Live Event Logistiek Platform 's-Hertogenbosch

In de hal van Koudijs Kafé werd hard gewerkt aan verschillende interessante vraagstukken. Het was een middag vol ideeën en inhoud, vol pittige discussies, maar ook met verrassend eensgezinde conclusies.

Samenwerking uitdiepen

Het is fris buiten als de eerste gasten van het evenement binnendruppelen. Nadat iedereen gearriveerd is en de magen gevuld zijn, begeeft de groep zich naar de grote hal van Koudijs Kafé, waar al verschillende attributen klaarliggen voor de middag. Michiel de Rooij, bestuurslid van Logistiek Platform ‘s-Hertogenbosch, opent met een korte inleiding. Hij brengt de aanwezigen nog eens in herinnering wat de doelstellingen zijn van de Live Events: het versterken en verder uitdiepen van de samenwerking, het delen van successen, het uitdragen van die successen. En het gezamenlijk beantwoorden van een aantal vragen, waaronder het belangrijke ‘hoe gaan we verder?’.

Na zijn inleiding neemt dagvoorzitter Gertjan van Rozendaal het stokje over. Hij start met een korte terugblik op het vorige event, waarbij afgesproken was dat alle aanwezigen op bezoek zouden gaan bij een ander lid van het platform. Op basis daarvan start de groep al direct een levendige discussie, met name over de vraag hoe de betrokkenheid van de leden van het platform verder vergroot kan worden. Frank Bruurs van Spierings Smart Logistics geeft aan dat hij de focus graag zou willen leggen op de kracht van de groep partijen (ondernemers, maar ook overheid en onderwijs) die zich betrokken voelen bij het platform. Vele kleinen maken één grote, maar het heeft volgens hem geen zin om je aandacht en energie te richten op de leden die minder actief zijn. Dus de schouders eronder met de mensen die er wel voor willen gaan, is zijn devies. 

Geen statistieken, wel feeling

Op een speciale video-wall die samengesteld is uit dozen, geeft Gertjan aan wat de deelnemers deze middag kunnen verwachten. Dat zijn onder andere een viertal opdrachten rondom het vergaren van informatie voor een infographic die het bestuur over het platform wil laten ontwikkelen en een discussie over de toekomst van het platform. Hoe zou een infographic rondom het platform er volgens de leden uit moeten zien? Welke informatie wil je daar laten zien en welke juist niet?

Na een voorstelrondje splitsen de aanwezigen zich op in twee groepjes om aan het eerste deel van de middag te beginnen. Terwijl de ene groep zich buigt over het letterlijk in kaart brengen van het logistieke landschap van Den Bosch, is een andere groep flink aan het discussiëren over de cijfers en feiten die in de infographic terug zouden moeten komen. Opvallend is dat de groepen los van elkaar al ongeveer tot dezelfde conclusie komen: de kracht van de logistieke sector in Den Bosch zit niet in de facts & figures, maar in heel andere zaken. Een compleet scholingsaanbod bijvoorbeeld, een grote groep potentiële medewerkers, de kleinere schaal, waardoor een persoonlijke benadering mogelijk is, de doorgroeimogelijkheden voor jonge, ambitieuze bedrijven en het feit dat er flexibel ingespeeld kan worden op verschillende nichemarkten. 

I love 's-H

Beide groepen noemen daarnaast de aanwezigheid van een containerterminal ‘want dat is zelfs bínnen Den Bosch niet altijd bekend’. Op één van de ingevulde briefjes is te lezen: ’s-Hertogenbosch verkoop je niet op basis van logistieke feiten, maar op basis van duurzaam vestigingsklimaat. Ondertussen is de andere groep bezig op een groot vel papier I love ‘s-H te stiften. Het is duidelijk: Den Bosch is niet te vatten in cijfers, Den Bosch is warm, knus, gastvrij en servicegericht. Dat komt tijdens één van de andere sessies ook duidelijk naar voren. Opdracht: maak een toren van dozen waarop je schrijft waar Den Bosch groots in is. Hier vinden we termen als ‘Vanuit het hart’, ‘Logistiek op maat’ en ‘We gaan het regelen’. Daarnaast vinden de deelnemers ook dat er voor elk mkb-bedrijf een logistieke oplossing gevonden kan worden in ’s-Hertogenbosch. 

Promotie van het logistieke vak

Onderdeel van een infographic zou ook een promotie van het logistieke vak ‘an sich’ moeten zijn. Eén van de opdrachten bestaat daarom uit een brainstorm over de voordelen van werken in de logistieke branche. In een huiskamerachtige setting sommen de aanwezigen in rap tempo een groot aantal voordelen op. Onder andere de diversiteit van het vak, de doorgroeimogelijkheden, kansen om je talent te ontwikkelen en zelfontplooiing, de onderlinge sfeer, kleinschaligheid, flexibiliteit en de manier waarop je je eigen inbreng kunt hebben in de logistiek, worden genoemd. 

Behaalde successen

Na het doorlopen van deze vier stations, is het woord aan Leo Sedee. Hij geeft een korte presentatie over de geschiedenis van het platform, de successen die sinds de oprichting behaald zijn en de vraag hoe de toekomst van het platform en de logistiek in de regio eruit ziet. Hij stipt nog eens de drie speerpunten van het platform aan: samenwerking onderwijs – arbeidsmarkt, business-ontwikkeling en regioprofilering. En hij zoomt bij ieder puntje in op de successen die op dat aspect al behaald zijn. Na meer informatie over de toekomst, geeft hij in zijn conclusie aan dat er volgens hem extra aandacht/inzet nodig is voor 1. het bevorderen van de onderlinge samenwerking, 2. het behalen van tastbare resultaten in het onderwijstraject en 3. de arbeidsmarkt: duurzame inzetbaarheid, inzet op vergroting instroom en zij-instroom. 

Jonge hond

Jelle Hasz van Spierings Smart Logistics oppert het idee om met een lobbyist aan de slag te gaan. Een ‘jonge hond’, zoals hij zelf zegt, die doorlopend de boodschap van het Logistiek Platform verkondigt en de wereld rondreist om Den Bosch als logistieke regio op de kaart te zetten. Daarvoor moet het platform volgens hem wel de juiste tools meegeven. Wat is de boodschap die hij moet verkondigen? En hoe geef je hem iets mee in de koffer, zodat hij die boodschap zo goed mogelijk bij potentiële klanten voor het voetlicht kan brengen? Zuiging naar Den Bosch ontstaat niet vanzelf, die moet je creëren, volgens Jelle Hasz. Door met de bedrijven binnen het platform gezamenlijk te investeren in bijvoorbeeld zo’n lobbyist, kun je als regio echt een vuist maken. 

Scherpe doelstellingen

Nadat er afspraken gemaakt zijn over de manier waarop de conclusies van vandaag gecommuniceerd zullen worden met de rest van de leden van het platform, is het tijd voor een groepsfoto en een biertje aan de bar. Michiel de Rooij geeft aan dat hij tevreden is over de middag. “De doelstellingen zijn weer scherper geworden”, zegt hij. “En het is duidelijk dat de leden ongeveer dezelfde ideeën hebben over communicatie naar buiten toe, terwijl het toch heel verschillende organisaties zijn geweest die we vandaag samen aan het werk hebben gezien. Van verladers tot logistieke dienstverleners en arbeidsmarktdeskundigen. De focus moet volgens hen allemaal liggen op onze eigen stad, met onze eigen sterke punten. Dat is vandaag heel duidelijk geworden.” 

Over Spierings Smart Logistics

Spierings Smart Logistics is een actieve en betrokken deelnemer van het Logistiek Platform ’s Hertogenbosch. Natuurlijk was het bedrijf dus ook van de partij bij het 2de Live Event in november. Binnen het SMART HUB concept werkt Spierings al succesvol samen met veel partners.

Meer informatie over SMART HUB:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!