Van 10 juni tot 21 juli: bestemmingsplan Bedrijventerrein Harselaar-Zuid ter inzage.

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Barneveld

Einde van het jaar moet het bestemmingsplan worden vastgesteld, zodat begin 2012 gestart kan worden met de voorbereidingen.

Het ontwerp van het bestemmingsplan voor de eerste fase van het toekomstige bedrijventerrein Harselaar-Zuid ligt van vrijdag 10 juni tot en met donderdag 21 juli 2011 ter inzage. Het plan vormt een belangrijk document om de ontwikkeling van het bedrijventerrein mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad het bestemmingsplan aan het einde van dit jaar vaststelt. Daarna kan de gemeente van start met de voorbereidingen voor de aanleg van de infrastructuur op het nieuwe bedrijventerrein en kan het terrein verder bouwrijp worden gemaakt.

De gemeente Barneveld heeft al geruime tijd behoefte aan méér bedrijventerreinen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat plaatselijke en regionale bedrijven zich graag willen (her)vestigen op een nieuw bedrijventerrein in de gemeente Barneveld. Het gaat vaak om bedrijven die op hun huidige locatie niet kunnen uitbreiden of om bedrijven die vanwege een bepaalde milieucategorie meer ruimte nodig hebben.

De gemeente Barneveld heeft de afgelopen periode gewerkt aan de ontwikkeling van vijf nieuwe terreinen in Barneveld: Harselaar-West-West (15 hectare), Columbiz Park (7 hectare), Harselaar-Zuid fase 1 (69 hectare), Harselaar-Driehoek (30 hectare) en Briellaerd-Noord (4 hectare).

Eerste fase van Harselaar-Zuid

Het college van burgemeester en wethouders heeft al eerder besloten om het bedrijventerrein Harselaar-Zuid in twee fasen te ontwikkelen. De eerste, oostelijke, fase is (bruto) 69 hectare groot. In het plan wordt rekening gehouden met de vestiging van bedrijven tot en met een milieucategorie van 4.2.

Meer informatie

Het ontwerp-bestemmingsplan Harselaar-Zuid fase 1 is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het beeldkwaliteitsplan en het exploitatieplan zijn vanaf 10 juni in te zien op de website van de gemeente Barneveld, www.barneveld.nl. De stukken liggen ook ter inzage bij het Servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!