Versoepeling voor werken met AOW-gerechtigden uitgesteld

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: BDO Arbeidsjuristen

Werken met AOW-gerechtigden is steeds meer in zwang geraakt. Het langer moeten doorwerken, maar ook het inzetten van ervaring binnen een onderneming zijn hiervoor een aantal oorzaken.

Versoepeling voor werken met AOW-gerechtigden uitgesteld

Arbeidsrecht van toepassing

Als met een AOW-er wordt gewerkt, is het arbeidsrecht gewoon van toepassing. In ons Burgerlijk Wetboek wordt geen leeftijdsonderscheid gemaakt bij de definitie van “werknemer”. Dit betekent dat op AOW-gerechtigden de ketenregeling van toepassing is (bij meerdere contracten voor bepaalde tijd). Er is sprake van ontslagbescherming en bij ziekte moeten het loon worden doorbetaald. Ook re-integratieinspanningen bij ziekte die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter zijn van toepassing. Door velen worden deze regels als contra-productief gezien. Ze ontmoedigen ondernemers om met AOW-gerechtigden te blijven of gaan werken.

Aantrekkelijker om AOW-gerechtigden in dienst te nemen?

Om het werken met AOW-gerechtigden aantrekkelijker te maken is in 2012 een wetvoorstel ingediend. Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om AOW‘ers in dienst te nemen, omdat er meerdere contracten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden. Het wetsvoorstel bevat voorts een loondoorbetalingsplicht bij ziekte van maximaal 6 weken in plaats van 104 weken en een beperking van de re-integratieverplichtingen. Al met al dus een welkome tegemoetkoming aan de praktijk.

Aanvankelijk werd gestreefd naar het aanbieden van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer in juli 2013.  Uit een brief van 24 juni 2013 van staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer blijkt dat het wetsvoorstel dit najaar pas aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. De verwachte inwerkingtreding van de wet is dus pas in 2015. Dit betekent dat tot die tijd nog moet worden gewerkt met de (strengere) regels van nu.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om flexibiliteit in te bouwen door te werken met tijdelijke contracten, ook nadat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geëindigd? Of wilt u weten hoe u het beste om kan gaan met AOW-gerechtigde werknemers nu deze wet nog niet intreedt?
Neem dan contact op met Bart-Jan van Hees via e-mail of op telefoonnummer (0)73 - 640 5799 of uw vaste contactpersoon van BDO Arbeidsjuristen.

Meer informatie over BDO BREDA & BDO ROOSENDAAL:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!