Vijf genomineerden voor Brabantse Kempentrofee 2017 bekend

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Huis van de Brabantse Kempen

De vijf genomineerden voor de Brabantse Kempentrofee zijn bekend! De Brabantse Kempentrofee is de aanmoedigingsprijs voor innovatie en samenwerking in de Kempen.

Vijf genomineerden voor Brabantse Kempentrofee 2017 bekend

De jury, Stichting het Huis van de Brabantse Kempen, beoordeelde dit jaar 16 inzendingen. De vijf initiatieven die dit jaar genomineerd zijn als kanshebber voor de Kempentrofee zijn: Kempenlef, Weidevarkens van Den Elshorst, Tussenheidproject, Groentenzaadteelt-De Beersch Hoeve en Brandstore Visit Oirschot.

De Brabantse Kempentrofee gaat naar een initiatief dat op een bijzondere manier bijdraagt aan de ontwikkeling en vernieuwing van de Kempenregio. Samenwerking zoeken met andere partijen uit de regio staat daarbij voorop. Wie de uiteindelijke winnaar van de felbegeerde trofee wordt, zal op maandag 11 december a.s. tijdens een feestelijke uitreiking in de Sint-Petrus Basiliek in Oirschot bekend worden gemaakt.

De genomineerden

Projecten en initiatieven konden worden voorgedragen voor de prestigieuze Brabantse Kempentrofee. Er waren 16 inzendingen waaruit het bestuur van het Huis van de Brabantse Kempen vijf kandidaten voor de eindronde selecteerde:

Kempenlef

Kempenlef wil er voor zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. De zorg richt zich op preventie, zelfredzaamheid en samenwerking. Kempenlef realiseert concrete en creatieve initiatieven om de groeiende zorgvraag van kwetsbare ouderen en mantelzorgers te ondersteunen.

Weidevarkens van Den Elshorst

Met hun weidevarkens zet Den Elshorst zich in voor een manier van varkenshouden die zo dicht mogelijk de natuurlijke levenswijze benadert. Hun weidevarkens worden ook ingezet voor effectief natuurbeheer. Hun verkregen ‘Green Deal’ geeft ze de gelegenheid om aan te tonen dat hun bedrijfsvoering betekenisvol bijdraagt aan het dierenwelzijn, agrarisch natuur- en landschaps- beheer en bescherming en verbetering van natuur en milieu.

Tussenheidproject

Dit project stimuleert en begeleidt nieuwe initiatieven in het landelijk gebied op basis van ruimtelijke, economische en maatschappelijke grondslagen. Uitgangspunt is de sluiting van 30-40% van de agrarische bedrijven tot 2030. De vrijkomende agrarische bebouwingen bieden mogelijkheden. Initiatieven zijn cruciaal om de vitaliteit en leefbaarheid van het buitengebied te behouden, maar deze lopen te vaak tegen drempels aan die realisatie in de weg staan.

Groentenzaadteelt - De Beersch Hoeve

De Beersche Hoeve is een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf. Zij zijn gespecialiseerd in het vermeerderen van groentenzaden, selectie voor het veredelen van nieuwe zaadvaste groentenrassen en het in stand houden van bestaande rassen. Haar missie is de ontwikkeling van zaadvaste rassen. Deze rassen verbinden verleden naadloos met de toekomst en zijn daarmee intrinsiek duurzaam.

Brandstore Visit Oirschot

Partijen hebben de krachten gebundeld in de promotie van Oirschot en gaan Oirschot eenduidiger op de kaart zetten om zo meer bezoekers van buiten aan te trekken. Het monument Oude Raadhuis wordt de fysieke winkel, van waaruit Oirschot in stijl gepromoot wordt door VVV en Centrummanagement en nog een zestal andere partijen.

  • Een overzicht van alle aanmeldingen vindt u hier.

Wie uiteindelijk de felbegeerde Kempentrofee 2017 in de wacht gaat slepen is afhankelijk van een publieksstemming. Vanaf 13 november a.s. kan gestemd worden op één van de vijf nominaties. Het initiatief met de meeste stemmen zal de Kempentrofee 2017 in ontvangst gaan nemen tijdens de feestelijke uitreiking in de Sint-Petrus Basiliek in Oirschot.

Meer informatie over Huis van De Brabantse Kempen:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!