Zeer positieve audit ISO 14001 voor DekoVerdivas

  • Innovatie & MVO
  • Bron: DekoVerdivas

De Stichting Certificatie Grafimedia Branch [SCGB] voerde op 14 juni een audit milieuzorgsysteem uit bij DekoVerdivas. Wie hieraan voldoet mag zich ISO 14001 gecertificeerd noemen. Na afloop van het bezoek kreeg DekoVerdivas het bericht dat deze afgerond was met een 9,2. De certificering ISO 14001 mag zij met trots blijven dragen.

Zeer positieve audit ISO 14001 voor DekoVerdivas

Controlebezoek

In 2010 ontving DekoVerdivas voor het eerst het ISO 14001 certificaat. Sindsdien vindt er ieder jaar een controle plaats door een afgevaardigde van de SCGB. De audit staat in het teken van de aspecten van het milieuzorgsysteem en geeft inzicht in de huidige kwaliteit. 

Tijdens het laatste gesprek stonden de aandachtspunten uit het auditrapport van 2011 centraal. DekoVerdivas heeft tijdens dit gesprek aangetoond gewerkt te hebben aan:

  • Een calamiteitenplan;
  • Het plaatsen van MVO in het kader van milieu;
  • Het aanscherpen van interne audits m.b.t. verbeterdoelstellingen voor het milieu.

Deze inzet is positief beloond. De audit is afgerond met een 9,2 tegenover een 8,7 vorig jaar.

De lat om het rapportcijfer te waarborgen ligt hoog

Dergelijke cijfers tonen aan dat DekoVerdivas de lat hoog legt als het gaat om milieu. Om komend jaar tot eenzelfde cijfer of hoger te komen richt DekoVerdivas zich in 2012-2013 op:

  • Duurzaam inkopen. Hiermee wil zij voldoen aan criteria rondom de inkoop van productgroepen, zoals bijvoorbeeld papier;
  • Nauwere samenwerking met andere bedrijven die ISO 14001 gecertificeerd zijn;
  • Carbon footprint, het reduceren van de CO2 uitstoot.

Marloes de Kok, directeur DekoVerdivas, geeft aan dat er altijd werk tot verbetering ligt. Uiteraard blijft DekoVerdivas streven naar een optimaal milieuzorgsysteem. Wij gaan de uitdaging aan.

ISO 14001

Doordat DekoVerdivas ISO 14001 gecertificeerd is, conformeren zij zich aan de normen van het ISO 14001 Grafimedia Milieuzorgsysteem. Dit houdt in dat zij functioneren binnen de huidige wet- en regelgeving betreffende milieu, een open relatie hebben met de overheid en dat directie en medewerkers op een maatschappelijk verantwoorde manier omgaan met alle milieuaspecten.

Meer informatie over DekoVerdivas B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!