ZLTO oogst de toekomst

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: ZLTO

In 2014 heeft ZLTO stappen gezet als dé transitie-organisatie voor de land- en tuinbouw met oog voor de toekomst van sector en maatschappij.

ZLTO oogst de toekomst

Dit is bereikt door nieuwe netwerken aan te boren, door actief te zijn in samenwerkingsverbanden, door resultaten te boeken in het veld en door maatschappelijke impact te realiseren. Kortom door samen vernieuwend te boeren.

Meerwaarde bieden

In 2014 draaide het om meerwaarde voor het lid en continuïteit op duurzame wijze. Door het bieden van een combinatie van netwerken, innovatieve projecten en individueel advies heeft ZLTO veel leden kunnen boeien en binden. Tijdens de presentatie van het ZLTO-jaarverslag 2014 gaven drie jonge agrarische ondernemers hun kijkje in de oogst van successen en deelden ze hun visie op de toekomst.

Innovatieve projecten

ZLTO realiseerde in 2014 innovatieve projecten op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en ondernemerschap. Zo rolde ZLTO de campagne ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop' breed uit in het veld. Meer dan 171.000m2 asbestdaken zijn gesaneerd en ruim 5 miljoen Wp zonnepanelen geplaatst. ZLTO stond met het project Serious Farming aan de wieg van slimme staltechnieken om de drinkwaterkwaliteit van dieren te verbeteren en antibioticagebruik te reduceren. En ZLTO werkte in vier proeftuinen binnen het project SaMeDi om huis- en dierenartsen dichter bij elkaar te brengen.

Nieuwe instrumenten

Duurzaamheid en efficiëntie gaan hand in hand op het agrarisch bedrijf. ZLTO ontwikkelde in 2014 instrumenten om het bedrijfsmanagement te verbeteren. Met OPTIcow krijgen melkveehouders in één oogopslag hun bedrijfsvoering in beeld. Honderd bedrijven gebruiken dit product. In 2014 hielp ZLTO 324 ondernemers met hun bedrijfswaterplan. In zo’n plan geeft de ondernemer aan welke waterconserverende en –besparende maatregelen hij treft op zijn bedrijf. En ZLTO heeft in 2014 ruim honderd ondernemers geholpen met advies rond omgevingsvergunningen voor nieuw- en verbouw. Daaronder vallen de omgevingsdialogen van boeren met hun buren.

Gericht op jongeren

ZLTO zette in 2014 actief in op het bereiken van agrarische jongeren. In 34 van de 63 ZLTO-afdelingen hebben in totaal 465 jongeren deelgenomen aan deze activiteiten. Voor 84 van hen zijn persoonlijkheidscans uitgevoerd en 43 zijn betrokken bij een begeleidingstraject voor bedrijfsovername. Speciale aandacht voor jongeren betekent ook dat er steeds meer jongeren bestuursfuncties in het veld aanvaarden, deelnemen aan de bestuurdersacademie of gebruik maken van ondernemerschapgerichte colleges in het groene onderwijs, die speciaal door ZLTO worden verzorgd.

Netwerken

Veranderingen volgen zich in hoog tempo op. Daarom zijn veerkrachtige en flexibele netwerken onmisbaar. ZLTO participeerde in 2014 volop in nieuwe netwerken. Binnen Ondernemerslift+ helpt ZLTO innovatieve starters in agri en food in de schoenen. In Stichting Biobased Delta werkt ZLTO aan nieuwe markten voor restproducten in Zuidwest-Nederland. Onder AgriFood Capital bouwt ZLTO aan een wereldwijde toppositie van de regio Noordoost-Brabant in agrifood. En ZLTO investeert in de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant voor een duurzame en vitale land- en tuinbouw met kwaliteit van het platteland.

De oogst van 2014 was goed en jonge agrarische ondernemers zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Dat bleek tijdens de presentatie van het jaarverslag.

Sander van de Heijkant (32), varkenshouder in Raamsdonksveer: “Lokale bestemmingsplannen worden gemaakt met oog voor de toekomst. Het is belangrijk om het geluid van jonge agrarische ondernemers te laten horen, want die moeten er immers mee aan de slag. Daarom ben ik bestuurlijk actief. Met oog op de toekomst investeer ik in mijn bodem. Dat is de drager van al het agrarisch leven. Als ik goed voor de bodem zorg, zorgt de bodem goed voor mij.”  

Stijn Derks (22), akkerbouwer en pluimveehouder in Ewijk: “Ik zie de toekomst erg positief in. Op mijn agrarisch bedrijf zie ik nog heel veel kansen. Ik wil bijvoorbeeld graag met drones gaan werken om plaatsspecifiek te beregenen en te bemesten. En ik wil graag het duurzaame meerwaardeconcept Rondeel op ons bedrijf uitbreiden. Mijn ondernemerscoach helpt me bij al mijn keuzes als jonge ondernemer. Dat werkt erg prettig.”

Elise Bressers (24) boomkweker uit Oirschot: “Agrarische ondernemers staan midden in markt en maatschappij. Maar de wereld verandert snel en je kunt het als ondernemer niet alleen. Burgers en boeren leven soms in andere werelden. Daarom maak ik werk van goede communicatie om het vertrouwen te herstellen. Dat draagt bij aan een prettige leefomgeving in stada en land en een transparante voedselketen.”

Het ZLTO-jaarverslag 2014 is te downloaden op de website: www.zlto.nl/jaarverslag. Geïnteresseerden kunnen een gratis exemplaar bestellen via de ZLTO Infolijn, info@zlto.nl.

Meer informatie over ZLTO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!