ZLTO op zoek naar waterbesparende ideeën

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: ZLTO

Wateroverlast zit veel boeren en tuinders nog vers in het geheugen. Toch werken waterschap Rivierenland en ZLTO aan een innovatieregeling om telers financieel een handje te helpen als zij goede ideeën hebben om in droge perioden water te besparen.

ZLTO op zoek naar waterbesparende ideeën

Het klimaat verandert. Er komen onvermijdelijk perioden met een watertekort. Boeren en tuinders merken direct de gevolgen van de klimaatverandering. In diverse regio’s waren dit voorjaar en in de afgelopen jaren perioden met wateroverlast. De klimaatverandering leidt niet alleen tot meer natte perioden, maar ook vaker tot perioden met een tekort aan water. Dan valt er te weinig neerslag uit de lucht en stroomt er te weinig water Nederland binnen door de Rijn en de Maas.

Landelijk Deltaprogramma

De komende jaren kunnen er perioden zijn dat de aanvoer van rivierwater slechts de helft is van de gebruikelijk hoeveelheid, staat in het landelijke Deltaprogramma. Dat is geen bangmakerij, maar een reëel perspectief. Waterschap Rivierenland komt nu met een innovatieregeling voor agrariërs in het Rivierengebied tussen Waal en Maas. Daar zijn veel hoogwaardige teelten, zoals boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt, die kwetsbaar zijn voor een vochttekort. Dit gebied is voor de zoetwatervoorziening vooral afhankelijk van de Maas.

Innovatieregeling

ZLTO was van begin af aan betrokken bij het initiatief van het waterschap. Op een ledenbijeenkomst vorig jaar in Beneden-Leeuwen bleek dat ruimschoots aanwezig. Bij boeren en tuinders daar leefden veel vernieuwende ideeën over waterbesparing. Die ideeën varieerden van het hergebruik van water en beslissingsondersteunende technieken voor watervoorziening tot efficiënter beregenen en het nemen van bodemmaatregelen. De innovatieregeling staat open voor allerlei innovaties. De innovatiesubsidie is echter niet voor technieken die nu al in de praktijk worden toegepast.

Ondernemers die nu met ideeën rondlopen, kunnen al contact opnemen met Specialist Water Johan Elshof van ZLTO.

Meer informatie over ZLTO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!