AARLE DE LAAT, VAN

Beemdstraat 22, 5652 AB Eindhoven


Tel. 040 - 259 27 00
Fax 040 - 259 27 01
E-mail: info@vanaarledelaat.nl
Website: www.vadl.nl

Van Aarle De Laat geeft onafhankelijk huisvestingsadvies aan zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en gemeenten. Huisvesting is geen doel op zichzelf, maar een middel om doelen te bereiken, zoals comfortabel wonen, werken en leren. Deze dragen bij aan het geluk en welbevinden van mensen. Bijdragen aan dat levensgeluk is wat Van Aarle De Laat motiveert.

Integraal perspectief

Eerst de visie, dan de strategie en ten slotte de uitvoering. Die volgorde hanteert Van Aarle De Laat bij het ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed. De betrokken huisvestingsadviseurs verbinden huisvestingsvraagstukken altijd met het primaire proces van uw organisatie, of het nu gaat om programma’s van eisen, haalbaarheidsstudies of strategische vastgoedplannen.

Passend bij de zorg-, woon- of onderwijsvisie creëert Van Aarle De Laat samen met u de optimale gebouwde omgeving. Ze belooft geen gouden bergen, maar is wel in staat kansen te creëren en doorbraken te realiseren.

Maatschappelijke huisvesting

Bij maatschappelijke huisvesting voldoen standaard oplossingen niet meer. De vindingrijkheid en creativiteit van Van Aarle De Laat dragen bij aan het realiseren van maatschappelijke huisvesting. Juist in sectoren als de gezondheidszorg en het onderwijs, waar reguliere financieringsstromen niet meer vanzelfsprekend zijn. Waar gewenst helpt Van Aarle De Laat om creatieve financieringsbronnen te vinden en bijvoorbeeld beleggers te interesseren voor het mede financieren van uw maatschappelijk vastgoed.

Verbinding

Van Aarle De Laat is in staat creatieve verbindingen te leggen tussen verschillende partijen en marktsegmenten, waardoor een meerwaarde kan ontstaan. Bovendien is zij als strategisch huisvestingsadviseur 100% dochter van het LAKA Huis. Via één speler hebt u toegang tot een breed dienstenpakket op het gebied van maatschappelijke huisvesting. Van strategisch advies tot bouwmanagement, tot en met de oplevering en daarna, inclusief juridisch, financieel en organisatieadvies. De ´LAKA zusjes` zijn nauw met elkaar verbonden en werken samen als één team. De verbindende factor? Hart voor huisvesting!

Het LAKA Huis bestaat uit vijf compacte en daadkrachtige organisaties die zich bezighouden met huisvestings-gerelateerde vraagstukken:

  • Van Aarle De Laat
  • Schaepkens organisatieadvies
  • OZ+vastgoedjuristen
  • MBK Managers met Bouwkracht
  • NAAM Financiën

Referentie huisvestingsprojecten

Op de website van Van Aarle en de Laat staat een aantal referenties van huisvestingsprojecten in de gezondheidszorg en huisvestingsprojecten in het onderwijs. Daarnaast is er de mogelijkheid om u aan te melden voor de nieuwsbrief Van Aarle De Laat.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!