home » bedrijven »

ACCESSIO ARBEIDSDIENSTEN B.V.

Bergrand 234
4707 AT Roosendaal

Postbus 3044
4700 AA Roosendaal

Tel. (0165) 745245
E-mail: info@accessiobv.nl
Website: www.accessiobv.nl

Accessio Arbeidsdiensten B.V. haalt het beste in mensen naar boven. Dat gebeurt met training & advies, inburgering en arbeidsdiensten op maat. Ieder mens heeft talenten, Accessio Arbeidsdiensten herkent ze.

Benut medewerker in zijn kracht

Elk bedrijf is gebaat bij een medewerker die optimaal presteert. Toch kunnen er tal van oorzaken zijn waardoor dit niet het geval is. Ziekte bijvoorbeeld, een beperking, een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal of misschien simpelweg doordat de medewerker de verkeerde taken heeft. Accessio Arbeidsdiensten heeft jarenlange ervaring met re-integratie en arbeidsdiensten en weet mensen keer op keer in hun kracht te zetten.

Arbeidsdiensten op maat

Sinds 2003 houdt Accessio zich bezig met re-integratiediensten. In de loop der tijd is het dienstenpakket flink uitgebreid. Accessio weet dat het medewerkers en bedrijven op een veel breder vlak kan helpen dan re-integratie alleen. Naast verzuimbegeleiding en re-integratie verzorgt het bedrijf inmiddels ook inburgering en training & advies aan ondernemingsraden. Per 1 mei 2015 is de naam van het bedrijf  veranderd in Accessio Arbeidsdiensten B.V., opdat deze beter aansluit bij het brede aanbod van diensten op het gebied van arbeid.

Training & advies

Accessio maakte al bij meerdere bedrijven het verschil met training & advies van de ondernemingsraad. Een goed werkende OR functioneert als een waardevolle medespeler. Bedrijven die dit begrijpen, betrekken hun medewerkers systematisch bij besluitvorming. Participatie leidt tot meer betrokkenheid, meer werkplezier, lagere personeelskosten, betere kwaliteit van de arbeid, lager verzuim en hogere productiviteit.

Effectievere ondernemingsraad

Toch heeft niet ieder bedrijf zomaar de sleutel tot dit succes. Het gezamelijke belang met het persoonlijke belang verenigen, kan een uitdaging zijn. Daarom verzorgt Accesso Arbeidsdiensten maatwerktrainingen, coaching en advisering van ondernemersraden. Het doel is om de effectiviteit van uw OR binnen de organisatie te verhogen.

Inburgering

Het complete pakket arbeidsdiensten van Accessio bevat ook inburgeringstrajecten. Werknemers die niet volledig ingeburgerd zijn, kunnen nog winst behalen door bijvoorbeeld de taal of cultuur te leren.

Accessio verzorgt inburgering op alle mogelijke niveaus:

  • Inburgering. Mensen leren de Nederlandse taal en over het leven in Nederland.
  • Staatsexamen NT2. Mensen die in eigen land al een goede opleiding hebben gevolgd, kunnen dit Staatsexamen volgen. Zo worden zij klaargestoomd om het Nederlands te beheersen (voor een baan) of om in Nederland een vervolgopleiding te doen.
  • Intaketoets NT2. Met deze intaketoets wordt het niveau van de taalvaardigheid vastgesteld.
  • NT2 flex maatwerk. Een individueel maatwerk leertraject toegespitst op de persoonlijke leervraag

Re-integratie helpt mensen weer aan het werk

Accessio Arbeidsdiensten gaat niet voor de quick wins maar investeert in langetermijnrelaties. Om bedrijven volledig te ontzorgen, biedt het een compleet pakket arbeidsdiensten, waaronder verzuimbegeleiding. Ziekte en verzuim kunnen ondernemers flinke hoofdbrekens bezorgen. Dit is onnodig. Met een gedegen verzuimmanagement zijn kosten en tijdslasten flink te verlagen. Accessio wijst hierin graag de weg.

Begeleiding naar een andere functie of baan

Mensen die door hun ziekte of beperkte belastbaarheid niet meer in hun huidige functie kunnen functioneren, worden door Accessio begeleidt. Dit geldt ook voor boventallige werknemers. Via outplacement, detachering, en re-integratie (spoor 1, 2 en 3) vinden zij vaak alsnog een geschikte baan. Ook schuldhulpverlening en mediation zijn van grote waarde gebleken voor tal van bedrijven.

Wilt u de kracht van uw mensen, ondernemingsraad of bestuur optimaal benutten, praat dan eens geheel vrijblijvend met Accessio Arbeidsdiensten B.V.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!