ACCESSIO TAAL & INBURGERING B.V.

Logo ACCESSIO TAAL & INBURGERING B.V.

Bergrand 234 A
4707 AT Roosendaal
Postbus 3044
4700 GA Roosendaal

Tel. (0165) 745265

E-mail: taal@accessiobv.nl
Website: www.accessiotaaleninburgering.nl

Nederlands leren spreken en verstaan: Accessio helpt uitzendkracht én werkgever 

Lang niet alle uitzendkrachten die actief zijn in de kas- en tuinbouw, hebben de Nederlandse taal onder de knie. Met het oog op veiligheid, maar ook met het oog op een duidelijke verstandhouding is het raadzaam uitzendkrachten kennis te laten maken met onze taal. Accessio Taal & Inburgering anticipeert hierop met als resultaat: cursisten die zich met een stevige basiskennis verstaanbaar kunnen maken en weten wat van hen wordt verwacht. Prettig voor hen, en ook zeker voor de werkgever. 

Accessio staat in de regio vooral bekend om haar aanbod in inburgeringscursussen. Het instituut  speelt sinds dit jaar ook direct in op de vraag van werkgevers om haar heen: Uitzendbureaus uit de regio West-Brabant hebben dringend behoefte aan het bijspijkeren van het taalniveau van hun uitzendkrachten. Deze uitzendkrachten, veelal afkomstig uit Hongarije en Roemenië, schuiven op dinsdagavond en zaterdagochtend aan voor een Nederlandse taalcursus. Na drie maanden eindigt de cursus.

Laag niveau

Tien cursisten, dat is het maximum aantal dat deelneemt aan een talencursus. Het aantal blijft bewust laag, want het Nederlandse taalniveau van de cursisten is over het algemeen niet erg hoog. Waar sprake is van een verschil in niveau, laat de docent de cursisten in groepjes samenwerken en worden beginners bij elkaar gezet. Deelname aan een talencursus is vaak een eis van een uitzendbureau. Het bureau betaalt de kosten, voor de uitzendkracht is er weinig reden om níet deel te nemen. 

Inburgeraars aan de slag als vrijwilliger

Cursisten die de inburgeringscursussen van Accessio volgen of hebben gevolgd, ziet Accessio terug in de nabije omgeving. Een paar maanden geleden bezochten docenten samen met twee klassen een verzorgingstehuis in Roosendaal. Veel van de cursisten uit deze klassen gingen maar wat graag aan de slag als vrijwilliger. Binnen korte tijd hielpen de cursisten mee in het verzorgingstehuis. De plaatselijke kringloopwinkel is zo’n ander voorbeeld van een plek waar cursisten van Accessio terechtkomen. Eenmaal aan het werk als vrijwilliger, gebruiken de cursisten de taal dagelijks. Dat is waar het echte werk begint. Cursisten kunnen altijd instromen voor de inburgeringscursus.

Taalcursussen

Ook wat de taalcursussen betreft, hanteert Accessio geen wachtrij. Onlangs startte weer een nieuwe taalcursus. Voor aanvang van een cursus schrijft Accessio uitzendbureaus aan met de vraag of bij hen behoefte is aan het bijspijkeren van het taalniveau van hun uitzendkrachten. Het antwoord is altijd bevestigend. De volgende cursus is al weer vol. Is de wachttijd bij scholen in de regio te lang, dan kunnen cursisten snel aan de slag bij Accessio. Het houdt trouwens niet op bij een cursus Nederlands, want Accessio heeft ook docenten Spaans. Inderdaad interessant voor degenen die Spaans willen spreken op vakantie, maar ook voor degenen die de taal willen leren voor zakelijke doeleinden. Engels wordt binnenkort aan dit rijtje toegevoegd, want werkgevers hebben Accessio laten weten dat ook hier vraag naar is. 

In the picture

Manager Marie-Jos Baselier is enthousiast over het uitbreiden van het aanbod van Accessio. De regio kent de instelling nu nog vooral van haar inburgeringscursussen. Daarom vraagt ze wat extra aandacht voor haar talenaanbod. Baselier: “Dit aanbod willen we nog wat meer in the picture zetten. RegioinBedrijf helpt ons daarbij. Het is voor ons heel waardevol om ons opleidingsaanbod bij andere bedrijven uit dit netwerk op de kaart te kunnen zetten.”