home » bedrijven » Bouw »

ADAMAS GROEP

Logo ADAMAS GROEP

Meander 901
6825 MH Arnhem

Tel. 026-4461222

E-mail: info@adamasgroep.nl
Website: www.adamasgroep.nl

Duurzaamheid is dé manier om waardecreatie en maatschappelijke meerwaarde te creëren.

Het stellen van duidelijke en ondubbelzinnige duurzaamheidsambities. Daarvoor komt men bij adamasgroep. Dit creatieve management- en consultancybureau brengt helderheid én een verdienmodel, want het beeld dat duurzaamheid kostenverhogend werkt is allang achterhaalt. De vingerafdruk van adamas bestaat uit het begeleiden van innovatieve trajecten, visievorming en consultancy op het gebied van duurzaam ontwikkelen, huisvesten op maat en het ontwikkelen van concepten.
’Duurzaamheid is dé manier om bij vastgoed- en/of gebiedsontwikkeling kostenoptimalisatie, waardecreatie en maatschappelijke meerwaarde te creëren’, zegt Olaf Buter van adamasgroep.

Het woord ‘duurzaam’ heeft één nadeel. Het begint met vier verkeerde letters’.
‘Mensen denken bij duurzaam al snel aan hogere kosten, terwijl dit helemaal niet zo hoeft te zijn. Daarnaast dragen wij ook verantwoordelijkheid voor de generaties na ons. Ingrepen die op dit moment worden gedaan in natuur en landschappen, kunnen grote gevolgen hebben voor de toekomst van onze kinderen. Ik begrijp die jongeren wel, die momenteel actievoeren voor een beter klimaat. Wij hebben de verplichting om de jeugd een toekomst te geven en onze voetstap op een verantwoorde manier achter te laten. Social Responsability moet normaal worden.’

BREEAM

In Europa worden diverse duurzaamheidskeurmerken gehanteerd waaronder: BREEAM-NL, BREEAM-International, LEED en DNGB. Adamasgroep is gespecialiseerd in het formuleren van duurzaamheidsambities en het meetbaar maken van duurzaamheid. Buter: ‘Vanaf 2007 is adamasgroep betrokken bij de introductie, acceptatie en accreditatie van BREEAM-NL in Nederland. Sinds die tijd zijn vele gebouwen met succes gecertificeerd in zowel binnen- als buitenland. Wij vervullen zowel de rol van Expert als de rol van Assessor. Onze adviseurs begeleiden daarbij het totale traject, van de inventarisatie van de mogelijkheden tot aan de audit. Door de ruime ervaring in het certificeren werken wij efficiënt en effectief. Hiermee kunnen wij het beeld ontkrachten dat BREEAM certificeren (te) duur is.’

Toegevoegde waarde

Buter vindt het jammer dat in Nederland nog maar weinig verzorgingshuizen, scholen, peuterspeelzalen, bibliotheken en woningen over een BREEAM-NL keurmerk beschikken. ‘In Nederland is het BREEAM-NL keurmerk commercieel gemaakt, door subsidiegelden beschikbaar te stellen voor de duurzame ontwikkeling van gebouwen. Het zijn met name bedrijven die hiervan gebruik hebben gemaakt. Terwijl het BREEAM-NL keurmerk juist van toegevoegde waarde zou zijn voor gebouwen waar veel mensen gebruik van maken.’

WELL-certificering

Daarnaast ziet Buter een verschuiving waarbij bedrijven streven naar een beter werkklimaat in hun gebouwen. ‘Hiervoor is de WELL-certificering ontwikkeld. Deze komt oorspronkelijk uit Amerika. Daar is onderzoek gedaan naar wat mensen happy maakt in hun werk en wat juist niet. Op basis van die inzichten is een handleiding en het certificaat ontwikkeld. De WELL-certificering beoordeelt een gebouw op gezondheid en wellbeing van personeel. Dat gaat niet alleen over materialen, maar ook over de gebruikers oftewel het personeel. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om frisse lucht, prettige verlichting, het uitzicht vanaf de werkplek en mogelijkheden voor ontspanning. Een gezond gebouw draagt namelijk actief bij aan het welzijn van medewerkers. Een WELL gecertificeerd gebouw leidt tot betere arbeidsproductiviteit, lager ziekteverzuim en uiteindelijk lagere kosten. Maar liefst negentig procent van de totale operationele kosten van een bedrijf bestaat uit personeelskosten. Het is daarom belangrijk dat je personeel gezond is en met plezier werkt.’

Interview met de onderneming

Opdrachtgever GLP - Architect Stripesarchitects te Eindhoven Adamasgroep in Arnhem helpt organisaties bij het op een verantwoorde wijze verduurzamen van hun vastgoed, maar dat is niet alles. ‘Inmiddels merken we dat steeds meer partijen inzetten op een gezond werkklimaat in hun gebouwen’, zegt directeur Olaf Buter van Adamasgroep. ‘De volgende stap is dat we gaan werken aan circulaire gebouwen. Daarbij gaat het erom dat gebouwen op een dusdanige manier worden gebouwd, dat zij later eenvoudig zijn te demonteren en de gebruikte materialen opnieuw kunnen worden gebruikt. Dat is waar wij naar mijn mening als samenleving naartoe moeten. We leven nu nog in een wegwerpmaatschappij.’ Wettelijke ventilatienormen Voor het zover is, moeten nog wel flink wat stappen worden gezet, benadrukt Buter. ‘Op dit moment worden met name bij commerciële vastgoed gebouwen ingezet op het verkrijgen van duurzaamheidskeurmerken zoals BREEAM-NL, BREEAM-INT en DNGB. Deze...

Volledig interview »