Adviesbureau APB

Logo Adviesbureau APB

Princenhagelaan 1A2, 4813 DA Breda

Tel. +31 76 3030 793
E-mail: info@apb.nl
Website: http://www.apb.nl

Adviesbureau APB helpt met HR-vraagstukken in de volle breedte op weg naar meer succes 

Adviesbureau APB uit Breda biedt ondersteuning bij uiteenlopende vraagstukken op HR-gebied. Het adviesbureau bestaat uit een hecht en professioneel team dat pragmatisch werkt. “Het werk is elke keer anders. Altijd worden we snel concreet en komen we snel tot resultaat.”

Mensen aan tafel

Bij een fusietraject tussen twee lokale kunststichtingen heerst een andere dynamiek dan bij de fusie tussen een Nederlandse en Amerikaanse fabriek. Dat weten ze bij APB uit ervaring door het begeleiden van dit soort trajecten. Het team van APB is divers samengesteld, maar zijn allemaal gespecialiseerd in de wereld van HRM en bedrijfskunde. Allround personeelswerk is de basis en daarbovenop heeft elk teamlid een specialisme, zoals arbeidsrecht, ziekteverzuim, arbeidsvoorwaarden/beloning, functiewaardering, training en ontwikkeling, strategische personeelsplanning of performance- en verandermanagement. Het adviesbureau werkt niet met een standaard aanpak en biedt alles op maat aan. “We kijken naar de soort klant, de cultuur van de organisatie, in welke fase die zit en wat de organisatie nodig heeft vanuit HR voor het behalen van meer succes.” 

De vraag varieert  

Het adviesbureau richt zich niet specifiek op één branche of sector. APB helpt grote en middelgrote organisaties, tijdelijk en structureel, strategisch en operationeel. De vraag die bedrijven bij APB neerleggen, varieert sterk. “Dat vinden wij ook leuk, we kunnen zorgen dat het operationele HR werk reilt en zeilt, kunnen adviseren bij een lastig functioneringsvraagstuk, maar voeren ook graag projecten uit, bijvoorbeeld rondom toekomstbestendig HR-beleid, een nieuwe gesprekscyclus of strategische personeelsplanning. 

Nieuwe vormen van belonen 

Traditioneel is het opstellen van functiebeschrijvingen en -wegingen een belangrijke tak van sport voor APB, waarbij het de vertaalslag maakt naar de manier waarop functies in een organisatie zich tot elkaar verhouden. Waarmee versterk je een organisatie nu echt? Het antwoord daarop is veel breder en vertalen wij bijvoorbeeld naar organisatie- en functiecompetenties, vernieuwen van de HR-cyclus of andere vormen van beloning. Wat hebben de organisatie en haar medewerkers naar de toekomst echt nodig en hoe breng je die bij elkaar. Daarbij spelen directie en leidinggevenden een belangrijke rol, dus betrekken we die er altijd bij. Ook gaan we naar een afdeling en medewerkers toe.

HR-beleid 

Een telkens terugkerend thema waarbij APB zijn klanten ondersteunt, is het beantwoorden van de vraag hoe je gemotiveerd personeel binnenhoudt. Het blijven ontwikkelen van medewerkers (een leven lang leren, duurzame inzetbaarheid) speelt steeds nadrukkelijker. Hoe houden bedrijven hun goede medewerkers binnen en halen ze er het maximale uit? “De vraag hoe ze überhaupt aan goed personeel komen, zit daar vaak nog voor. Met werving en selectie helpen we natuurlijk ook.” 

APB gebruikt bij deze vragen haar APB HR model, waarbij op een eenvoudige manier de strategische kant van de organisatie wordt vertaald in concrete HR instrumenten. 

Organisatieontwikkeling 

Zelf is André Jansen als directeur van APB gespecialiseerd in organisatie ontwikkeling. Samen met de directie en MT neemt hij de organisatie onder de loep. Hoe gaat die er in de toekomst uitzien? “Daarbij kijken we naar de strategie en structuur van de organisatie én naar het type mensen die het beste bij de organisatie passen in de toekomst.” Strategische personeelsplanning is zo’n soort project waar APB zich in kan vastbijten. Samen met een organisatie kijkt het adviesbureau waar in de toekomst nu echt behoefte aan is en hoe je dat het beste kunt organiseren en structureren. “Hoe krijg je op het juiste moment de juiste medewerker op de juiste positie in je organisatie.” In zo’n traject kijk je dus ook naar de totale in-, door- en uitstroom binnen de organisatie en helpen we om dat ook daadwerkelijk te realiseren. “Mooi en uitdagend werk! De klant helpen bij het nog succesvoller maken van zijn organisatie, dat is onze toegevoegde waarde.”

Adviesbureau APB bestaat inmiddels 35 jaar en brengt haar ervaring, kennis en netwerk altijd mee. “Stelt u één van onze adviseurs een vraag, u krijgt antwoord vanuit het hele team. Dat is geen loze kreet, dat maken wij pragmatisch waar.”