ARDEE B.V.

Logo ARDEE B.V.

Boutershemstraat 46
4611 KD Bergen op Zoom

Tel. (0164) 242305

E-mail: contact@ardee.nl
Website: www.ardee.nl

Aantal medewerkers: 35
Vestigingsjaar: 1985

ARDEE B.V. is een technisch adviesbureau. ARDEE voert mono- en multidisciplinaire projecten uit (engineering en projectvoering) op het gebied van verbeteringen in het productieproces, debottlenecking, vervanging en instandhouding/onderhoud en brownfield projecten. Wij bieden onze opdrachtgevers technische kennis op het moment dat zij die nodig hebben.

Wij werken vooral voor de chemische industrie, de olie- en gassector, de voedingsmiddelenindustrie en de scheepsbouwsector in Zuidwest-Nederland. Maar u komt onze technici ook tegen in de gezondheidszorg, farmaceutische productie en de elektronica industrie.

Samen werken aan voldoende gekwalificeerde technici

De aanwezigheid van voldoende gekwalificeerde technici is cruciaal voor het voortbestaan van de industrie (in Zuidwest-Nederland). Wilt u meedenken en meedoen bij het vinden van gepaste oplossingen? Neem dan contact met ons op.

Onze diensten

  • Engineering / ontwerp
  • Projectmanagement
  • Begeleiden van de uitvoering
  • Testen en in bedrijf stellen
  • Technische en organisatorische adviezen
  • Personeelstekort oplossen
  • Asbest Database Beheer Sheets
  • ATEX Beheer Documenten

Interview met de onderneming

De uitkomst van dit onderzoek gaf aan dat wij te maken zouden krijgen met een jaarlijks oplopend tekort van zo’n 2 à 3%. Nu, tien jaar later resulterend in een tekort van ca. 25%. Een ander onderzoek van het ING economisch bureau (eind 2017) toont aan dat wij over tien jaar, in 2030, op een aantal van 300.000 mensen die nu in de techniek werkzaam zijn, nog eens 120.000 mensen tekort gaan komen. Dit tekort zal worden veroorzaakt door pensionering (70.000) en groei van activiteiten (50.000).  We hadden nog even de illusie dat met een dergelijke publicatie de wereld zou kunnen veranderen, helaas het droeg slechts bij aan een algemeen bewustzijn: er is een tekort aan technici. Meer aanmeldingen Met het aantal aanmeldingen voor technische opleidingen lijkt het de goede kant op te gaan. Maar, let wel, die aanmeldingen vinden we met name in ICT, wat ook als techniek kan worden beschouwd. Een veel gehoorde opmerking is dat door automatisering minder technici nodig...

Volledig interview »