ARGO ADVIES

Parallelweg 37-39
4878 AM Etten-Leur

Tel. (076) 5449999
Fax (076) 5449998
E-mail: info@argoadvies.nl
Website: www.argoadvies.nl

Snel weer in bedrijf

Uw organisatie moet op sterkte blijven. Verzuim is daarbij een serieuze bedreiging. Argo heeft de tools en knowhow om oorzaken én oplossingen snel te kunnen presenteren. We maken een analyse van het verzuim. Daarin beschrijven we nauwkeurig wat er speelt, brengen we in kaart wat er al aan wordt gedaan en hoe effectief dat is, maar ook zetten we uiteen wat de oorzaken zijn. Vier á vijf gesprekken met verschillende mensen uit uw organisatie volstaan normaliter. Hieruit volgt een advies met een concreet plan van aanpak. Dat is maatwerk. Als u daar mee akkoord bent gaan we direct oplossingsgericht aan de slag en berekenen we de gemaakte analyse niet.

ARGO advies is gewend snel te opereren. Uw medewerkers zijn op de kortst haalbare termijn weer actief, natuurlijk zonder dat we de factor mens daarbij uit het oog verliezen. Indien nodig kunnen we tevens een los traject voor één of enkele medewerkers al opstarten terwijl de analyseperiode nog loopt.


Risico Inventarisatie en -Evaluatie of toetsing van de RI&E

Overeenkomstig de arbeidsomstandighedenwet dient elk bedrijf de globale risico’s in kaart te brengen en te kwantificeren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn bij het werk. Aan de hand hiervan wordt een actieplan van de te nemen maatregelen opgesteld (Plan van aanpak). Daarmee vormt een RI&E dus een belangrijke basis voor het te voeren Arbobeleid in een bedrijf. Sinds enige tijd kunt u ARGO advies ook inschakelen voor het uitvoeren en/of toetsen van de RI&E binnen uw organisatie. De uitvoering van de RI&E geschiedt conform de eisen die hierover in de Arbowet zijn opgenomen. Onze kerndeskundigen werken nauw samen om binnen organisaties de RI&E uit te voeren.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Het is een onderzoek naar de gezondheidsklachten en werkbeleving van werknemers binnen een bedrijf. Een PMO heeft tot doel om werknemers in de gelegenheid te stellen een gezondheidskundig onderzoek te ondergaan dat gericht is op het voorkomen en/of beperken van de gezondheidsrisico’s die verband houden met hun werkzaamheden. Met dit onderzoek worden medewerkers in de gelegenheid gesteld eventuele gezondheidsklachten en meningen over hun arbeidsomstandigheden aan te geven. ARGO advies voert PMO’s uit op maat.

Optios

Vanaf 1 januari 2012 werken wij met OPTIOS nauw samen aan oplossingen betreffende situaties waarbij voor een medewerker een nieuwe werkkring gezocht moet worden. Deze samenwerking kwam tot stand vanwege de behoefte aan meer en vooral betere ondersteuning van zowel werkgever als medewerker.

We komen regelmatig in aanraking met situaties waarbij eigenlijk volkomen duidelijk is dat afscheid nemen van een werknemer eigenlijk de enige reële optie is.

De redenen hierbij wisselen:

  • Door arbeidsongeschiktheid kan de werknemer zijn werk niet langer doen en er is geen ander passend werk;
  • Er is een arbeidsconflict ontstaan tussen werkgever en werknemer;
  • De functie komt te vervallen en er is geen ander werk;
  • Reorganisatie;

OPTIOS kan ingezet worden bij:

  • Outplacement
  • Spoor 2 re-integratie
  • Exit trajecten
  • Eigenrisicodragerschap

Juridische dienstverlening

Als ondernemer of manager kun je niet alles zelf. Sommige zaken wilt u echter wel waterdicht geregeld hebben. Juridische kennis en ervaring zijn onmisbaar voor het nemen van de juiste zakelijke beslissing, óók bij arbeid gerelateerde vraagstukken. Wij beschikken over specialistische kennis op dit gebied en staan u graag bij, van het opstellen van contracten tot het vinden van een oplossing in arbeidsconflicten maar ook bij kwesties met een klant of leverancier, of het samenstellen van gedegen betalings- & leveringsvoorwaarden. U kunt die expertise op uur- of projectbasis inhuren.

Coaching

Het komt vaker voor dan menigeen denkt en men is zich er zelden van bewust: niet functioneel (ongezond) gedrag op het werk. Wij zorgen met coaching trajecten voor inzicht in dergelijk gedrag, waardoor medewerkers betere keuzes maken en dit gedrag verandert. Onze trajecten zijn zo succesvol omdat mensen door die inzichten weer de juiste balans en een gezondere (werk)houding vinden.

Mediation

Wie midden in een conflict ziet, vindt niet altijd meer een uitweg. Bemiddeling door een derde kan dan een doorbraak betekenen. Het is een veel vriendelijkere, meestal voordeligere en minder tijdrovende oplossing dan een juridische procedure starten bij een rechter. We hebben een onafhankelijke bemiddelaar in dienst, die is aangesloten bij het Nederlandse Mediation Instituut. Bij mediation werkt u zelf aan een oplossing, maar met deskundige hulp. En het werkt! Mediation biedt in ruim 70 procent van de conflicten een oplossing

HRM

Bij onze arbodienstverlening betrekken graag uw P&O medewerker of personeelsfunctionaris. Deze vervult in de verzuimbegeleiding vaak een zeer belangrijke rol, is onze ervaring. Wanneer zo’n medewerker (tijdelijk) ontbreekt wordt verzuim terugdringen vaak erg lastig. Ook zaken als werving en selectie, beheersing van uitstroom, disciplinaire waarschuwingen en de voortgang in ontslagzaken stagneren dan. Om uw bedrijfsprocessen niet in gevaar te brengen kunt u een beroep doen op onze zeer deskundige personeelsadviseurs, al dan niet op projectbasis. Ook organisaties die geen behoefte hebben aan een eigen P&O functionaris maar bij gelegenheid wel wat deskundigheid op dit gebied zoeken, kunnen op basis van een uurtarief gebruik maken van onze expertise.
      

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!