ARIS B.V.

Logo ARIS B.V.

Esp 300
5633 AE Eindhoven

Tel. (040 ) 2127466

E-mail: info@arisbv.nl
Website: www.arisbv.nl

Aantal medewerkers: 11

Aris B.V.: Hightech-kennis + innovatie delen = synergie in de agrifood! 

Wat krijg je als je slimme cameratechnieken toepast in de voedsel-/agrosector? Juist: dan krijg je hoogwaardige agrifoodtech-oplossingen. Oplossingen die o zo nodig zijn in een sector, die elke dag staat voor nieuwe uitdagingen op het gebied van schaarste in personeel, klimaatverandering, nieuwe wet- en regelgeving, steeds strengere eisen etc. Samenwerken, kennisdelen en innoveren is een must. Dat is ook waar hightech-bedrijf Aris B.V., gevestigd in Brainport Eindhoven, continu naar streeft. 

Sorteren van natuurlijke producten

Aris B.V. ontwikkelt geavanceerde machine & robotica camerasystemen voor het uiterst nauwkeurig, snel en betrouwbaar beoordelen, sorteren en handlen van natuurlijke producten. De high-throughput productielijnen van siertelers, groente- en fruittelers, boomkwekers en vleesverwerkers, zijn voorzien van Aris’ vision-systemen.

Weerbaardere plantensoorten met fenotypering

Veredelaars, onderzoekers van universiteiten en kwekers van nieuwe planten-, boom- en bloemsoorten maken gebruik van Aris’ fenotyperingsystemen voor plantenonderzoek en veredeling. Zij kruisen gewassen om sterkere of mooiere soorten te kweken. De nieuwe soorten leveren hogere opbrengsten op, zijn minder milieubelastend of zijn beter bestand tegen ziekten, droogte en hitte. 

Wie vóór wil lopen moet slim zijn

Intelligente camerasystemen digitaliseren de, voorheen manuele, fenotypering (= meten en beoordelen van gewenste eigenschappen en omgevingsinvloeden van planten) en zorgen voor een schat aan extra data, voor een sneller en doelmatiger plantenveredelingsproces.

Goede samenwerking en kennisdeling

Om optimale prestaties te bereiken, werkt Aris nauw samen met de beste agrifood-machinefabrikanten en systeemintegrators van productielijnen, waarvan 60% voor tuinbouwtoepassingen en 40% voor de voedingssector.

Waar worden Aris’ camerasystemen onder andere voor ingezet?

  • Sorteren van orchideeën en andere sier- en groenteplanten in kassen
  • Sorteren van pluimvee in slachthuizen
  • Kwaliteitscontrole van vlees of vis in slachthuizen
  • Tellen van eendagskuikens in broederijen
  • Fenotyperen van planten en dieren voor kweek- en fokbedrijven en universiteiten
  • Fenotyperen van hard en zacht fruit
  • Meten van insectendruk en detectie van plantziekten
  • Robotica-handling voor plantenteelt
  • Plant-sampling met de robot voor latere DNA-plantanalyse
  • Uitvoeren kiemproeven en transplanten van jonge planten

Wereldwijd zijn de camerasystemen van Aris in kassen, onderzoekslaboratoria en in food-fabrieken operationeel. 

Aris, onderdeel van Ellips groep

Sinds 2019 is Aris onderdeel van Ellips. Ellips legt zich toe op sorteermachines voor groente en fruit met geavanceerde vision-technieken. De kennis van Ellips komt nu samen met de kennis van Aris, waardoor de innovatiekracht versterkt wordt. Dat biedt voldoende slagkracht om de snelle veranderingen op technologisch gebied te kunnen volgen en zo de toonaangevende positie te handhaven.

Ons hightech Brabant

In ons Brabant kennen we een sterke hightech-sector waar kennis, kunde en innovaties samenkomen. Aris is zo’n typisch Brabants bedrijf dat al jaren een begrip is in de regio en al veel kennis over camerasystemen en innovatieve robotica in de agrifood-sector inbracht. Daarnaast legt Aris zelf ook veel contacten met technische hogescholen en universiteiten. Voor samenwerkingsprojecten, maar ook om jonge creatieve vision-technologietalenten te enthousiasmeren. Want nieuw talent is altijd welkom in de agrifoodtech!