home » bedrijven »

B-WARE

Mercator III, Toernooiveld 1 (2e verdieping), 6525 ED Nijmegen
Postbus 6558, 6503 GB Nijmegen

Tel. (024) 3652816
E-mail: info@b-ware.eu
Website: www.b-ware.eu

Onderzoekcentrum B-WARE is een onafhankelijk spin-off bedrijf van de afdeling Aquatische Ecologie & Milieubiologie, welke deel uitmaakt van de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud Universiteit Nijmegen. B-ware is november 2002 opgericht en kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen Universiteit en B-WARE is het uitgangspunt en staat borg voor hoogwaardig onderzoek, noodzakelijk voor het oplossen van praktijkvragen. Het onderzoek concentreert zich op de sturende processen en factoren die bepalend zijn voor waterkwaliteit, waterbeheer en het functioneren van natuur.

Everts & Weijman Everts & Weijman

Beleef Groen, Geniet Groen