BICON LABORATORIES B.V.

Waterdijk 3a
5705 CW Helmond
Postbus 118
5700 AC Helmond

Tel. (0492) 390911

E-mail: bicon@bicon.nl
Website: www.bicon.nl

EMC metingen voor elektrische en elektronische apparatuur

Fabrikanten van elektrische en elektronische apparatuur vind je genoeg in de Brainportregio en daar is het Helmondse BICON Laboratories niet rouwig om. Zij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van EMC-metingen (elektromagnetische compatibiliteit). Met deze metingen kan worden aangetoond of apparatuur gevoelig is voor storingen van buitenaf en of het zelf geen storing op andere apparatuur veroorzaakt.

CE-markering

Voordat een product op de markt mag worden gebracht, moet het voldoen aan alle relevante Europese richtlijnen. Zo moet een elektrisch of elektronisch product, zoals een koffiezetapparaat, waterkoker of telefoon een CE-markering hebben. Zo’n markering duidt aan dat het apparaat voldoet aan alle relevante richtlijnen. “70% van de producten die wij testen voldoet in eerste instantie niet aan de gestelde eisen”, vertelt Frank Engelen, directeur van BICON Laboratories. “Wij kijken dan waar het probleem zit, reproduceren het probleem en adviseren de klant hoe zij het op kunnen lossen, zodat ze wel aan de richtlijnen voldoen.”

EMC-metingen automotive industrie

RDW Nederland bepaalt of een auto de weg op mag. BICON Laboratories verricht als Technical Service namens RDW Nederland de EMC metingen. “In de regio Eindhoven worden momenteel veel elektrische voertuigen ontwikkeld. Die hebben een E-markering nodig. Wij testen het complete voertuig en alle elektronica in het voertuig. We kijken hoeveel elektromagnetische storing uit een voertuig komt en we wekken daarnaast zelf storingen op om te zien hoe een voertuig daarop reageert. Signalen van bijvoorbeeld radio, wifi of gsm’s zouden kunnen storen op de board computer van de auto, waardoor bijvoorbeeld de knipperlichten spontaan aan kunnen gaan als de telefoon over gaat. Het komt écht voor. Men heeft niet altijd in de gaten wat voor invloed elektromagnetische velden op electronica kunnen hebben. Dus het is belangrijk dat dit goed getest wordt en dat alles veilig is voordat een voertuig de weg op gaat”, aldus Engelen.

Meten is weten

Naast EMC metingen verricht BICON Laboratories ook:

  • ETSI metingen: radiometingen aan zenders/ontvangers met b.v. RFID, Bluetooth, Wifi, etc.
  • audiometingen: meten van de geluidsemissie van elektrische en elektronische apparatuur
  • IP-testen: aantonen of een product waterdicht of stofdicht is
  • intrinsieke veiligheidstesten: meten van de elektrische veiligheid van het product.

Extra EMC-meetruimte en akoestische meetruimte

Door de snelle groei van de maakindustrie op elektronica gebied is het niet verwonderlijk dat BICON Laboratories meegroeit. In 2016 breiden zij de drie meetruimtes uit met een vierde EMC-meetruimte én een akoestische meetruimte. De huidige meetruimtes hebben een meetafstand van 3 meter of 10 meter. Deze laatste wordt ook gebruikt voor het testen van voertuigen.

EMC-meetrapport nodig?

Als fabrikant van elektrische of elektronische apparatuur bent u zelf verantwoordelijk voor uw CE-markering. Heeft u daar hulp bij nodig, of wilt u EMC-metingen laten verrichten neem gerust contact met ons op via 0492 390 911 of stuur een e-mail naar bicon@bicon.nl.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!