BMNED

Logo BMNED

Rooseveltlaan 8
4536 GZ Terneuzen

Tel. (0115) 620 927
Fax. (0115) 623 678

E-mail: info@bmned.com
Website: www.bmned.com

Alleen de toren van Pisa mag scheef staan!

Bij de plannen voor een nieuw te bouwen wijk, industriegebied of gebouw kijken de meeste mensen naar de architectuur, de vormgeving, van het ontwerp. Zo niet BMNED, die kijkt het liefst in de ziel van het desbetreffende ontwerp.

Een internationaal opererend ingenieursbureau

BMNED is een onafhankelijk, internationaal opererend ingenieursbureau dat actief is in het ontwerpen van geotechnische en bouwkundige constructies waarbij het gedrag van alle daarin voorkomende bouwmaterialen zoals , grond, staal, beton en hout wordt begroot/voorspelt. De roots en het specialisme van het bedrijf liggen echter geheel in het geotechnische spectrum. Voor zowel het uitvoeren van geotechnisch bodemonderzoek als ook de analyse en rekenkundige verwerking van de daarbij verzamelde data is voor BMNED dagelijkse kost. Om stabiliteit van bouwwerken te kunnen garanderen, moeten de daaruit voortkomende belastingen verantwoord worden afgeleid naar de ondergrond / bodem.

Het belang van geotechnisch bodemonderzoek

Om er voor te zorgen dat ook werkelijk alleen de toren van Pisa scheef staat, is het noodzakelijk dat voorafgaand aan of tijdens het ontwerp van een specifiek bouwwerk de ontwerper goed is geïnformeerd over de mogelijkheden, maar vooral ook de onmogelijkheden, welke worden ingegeven door de lokale bodemgesteldheid. Daarom is het een absolute noodzaak dat al in een vroeg stadium van een ontwerpfase gedegen geotechnisch bodemonderzoek wordt uitgevoerd.

GSNED

BMNED is zeer gespecialiseerd in het uitvoeren van dergelijke onderzoeken. Dat doet zij met eigen materieel en bovendien zowel op het land als op het water onder de naam GSNED. Daarvoor beschikt zij over een groot machinepark variërend van een hand sondeerapparaat tot de grootste in Nederland actieve sondeertoren. Daarnaast beschikt zij over een scala aan eigen steekapparaten om ongeroerde grondmonster op zeer grote dieptes te kunnen nemen. De met de uitgevoerde onderzoeken verzamelde data wordt door BMNED vervolgens aangewend voor het uitvoeren van ondermeer zettingsanalyses, grondwateronttrekkingen, stabiliteitsstudies van tijdelijke of permanente taluds, wegen en dijken, configuraties van complexe funderingsconstructies en bouwputten.

Geotechnisch specialisme

Op geotechnisch gebied adviseert BMNED haar opdrachtgevers en collega bedrijven bij het ontwerpen van alle in en op de ondergrond te realiseren bouwwerken en/of constructies. Zo is de configuratie van het funderingsysteem onder het zeer recent gebouwde NATO hoofdkwartier van de hand van BMNED engineers en werd het funderingsontwerp zoals voorzien onder het nieuwe gebouw van de Amerikaanse Ambassade in Den Haag uitvoerig door GSNED getest.

Noodzakelijke berekeningen

Naast haar geotechnisch specialisme staat BMNED haar cliënteel ook ten dienste met het uitvoeren van de statische berekeningen voor alle voorkomende bouw- en/of kunstwerken. Voor de meer complexe werken geschied dit over het algemeen met toepassing van 3-D reken- en tekenmodellen.
Dergelijke, onder andere ook voor omgevingsvergunningen, noodzakelijke berekeningen doet zij uitvoeren voor zowel staal, beton als houtconstructies.