Bogers Transport & Logistics

Logo Bogers Transport & Logistics

Bosweg 14
4645 RB Putte
Postbus 23
4645 ZG Putte

Tel. (0164) 602405

E-mail: info@bogerstransport.nl
Website:www.bogerslogistics.nl

Als niet kwantiteit maar kwaliteit telt

Bogers Transport & Logistics is in de transportwereld een kleine speler. Daar neemt het bedrijf uit Putte ook genoegen mee. Niet de kwantiteit maar de kwaliteit telt.   

De stelregel 

Zo veel mogelijk vrachtwagens van A naar B laten rijden. Voor veel transporteurs is dat de ultieme droom. Maar niet voor Bogers Transport & Logistics. Al vanaf de oprichting wordt de stelregel gehanteerd om de regie zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Als het echt niet anders kan, dan wordt er vanaf geweken. Een collega die dezelfde moraal hanteert, je afspraken heel goed nakomen, wordt er dan bij betrokken om de klus te klaren. 

Bogers Logistics

Vijf vrachtwagencombinaties 

Bogers Transport & Logistics  heeft vier vrachtwagencombinaties en route. Een vijfde staat in Putte. Die wordt alleen gebruikt als de nood aan de man is, zodat wat is beloofd ook kan worden gegarandeerd. Ook bijzonder: ritten naar onder meer Spanje of Italië worden niet aangenomen.  Benelux, Duitsland en Noord-Frankrijk: dat is range van het transportbedrijf. Want vanwege het kleinschalige karakter moet je weten tot hoever je polsstok reikt. Weten wat je kunt is belangrijk. Weten wat je niét kunt, is nog belangrijker. Deze manier van werken biedt nóg een groot voordeel: doordat je een kleine speler in de transportwereld bent, ben je flexibeler. Vooruitstrevend in dienstverlening, inspelen op de wensen van de klant en deze boven verwachting trachten in te vullen, dat is waar Bogers Transport & Logistics voor Staat. 

Diplomatieke chauffeurs

Chauffeurs zien veel bij de klanten waar ze een vracht ophalen. Die informatie kan interessant zijn voor de klant waar ze moeten lossen. Bij Bogers Transport & Logistics zijn de chauffeurs diplomatiek. Hun chauffeurs laten er  zich niet over uit. Ze doen gewoon hun werk en bemoeien zich  niet met de policy van de klanten.

Bedrijfspanden

Wat vooral opvalt bij Bogers Transport & Logistics zijn de logistieke bedrijfspanden, 12.500m² bij elkaar. Warehousing is  een belangrijke tak voor het bedrijf. Voor buurman Polytec Plastics NL worden al decennialang kunststofproducten opgeslagen. Op logistiek vlak hebben ze elkaar ook op een andere manier gevonden. Voorheen moest er anderhalve kilometer worden omgereden. Dat was heel omslachtig, logistiek onhandig. Door het meedenken van de gemeente Woensdrecht kon de kortst mogelijke route worden aangelegd en is de te rijden afstand nu nog zo’n honderd meter. Bogers Transport & Logistics  heeft financieel geparticipeerd bij het realiseren van de lang gewenste ontsluitingsweg van het bedrijventerrein in Putte. Daardoor is de onderneming voor klanten veel eenvoudiger te bereiken om er hun producten op te slaan en behoort de overlast voor vele buurtbewoners tot het verleden. Kortom, service is meer dan alleen laden, lossen, op- en overslag. Alles moet kloppen. Dat is fijn voor Bogers Transport & Logistics, maar vooral fijn voor de klanten.