BÖMER ENGINEERING SERVICES B.V.

Logo BÖMER ENGINEERING SERVICES B.V.

Prinsenweide 37
7317 BB Apeldoorn

Tel. (055) 5216077

E-mail: info@boemer-engineering.nl
Website: www.boemer-engineering.nl

Veiligheid is bij Bömer Engineering Services zoveel meer dan een onderbuikgevoel

We horen het met enige regelmaat in het nieuws: bedrijfsongelukken veroorzaakt door explosies of door kortsluiting aan elektrotechnische installaties. Zijn ze altijd te voorkomen? Bij Bömer Engineering Services (BES) weten ze als geen ander dat veiligheid vele aspecten kent. Sommige zaken liggen snoeihard vast in wettelijke regelgeving, maar op andere vlakken zijn er nog heel wat open eindjes.  BES helpt bedrijven door veiligheidsrisico’s te berekenen en biedt oplossingen voor verbeteringen.

“Veiligheid is voor veel bedrijven een kostenpost, maar een ongeluk is duurder”, vertelt BES directeur-eigenaar Pieter Bolder. “Als er iets mis gaat met een elektrotechnische installatie ben je als eigenaar van die installatie verantwoordelijk voor de gevolgen. Jij moet er, volgens de Arbowetgeving, namelijk voor zorgen dat zo’n installatie op het gebied van functionele en elektrische veiligheid ‘naar de stand der techniek’ is beveiligd. Maar lang niet iedereen kent die laatste stand. Op het gebied van elektrotechnische installaties weten wij daar alles van. Wij kunnen bedrijven goed helpen het onderscheid te maken tussen zeer riskante situaties waar onmiddellijk iets aan moet gebeuren en minder urgente zaken, waar ze hooguit een tik op de vingers voor krijgen van een inspectie.”

Bömer Engineering Services is gespecialiseerd in drie soorten industriële veiligheid.

Explosieveiligheid

Er zijn in Nederland heel wat bedrijven waar met aanzienlijke hoeveelheden brandbare stoffen wordt gewerkt. Een ongeval in zo’n bedrijf kan vergaande gevolgen hebben voor de omgeving. “Veel bedrijven missen de diepgaande kennis rondom alle wet- en regelgeving op dit gebied en kunnen zelf het externe veiligheidsrisico soms moeilijk inschatten”, aldus Bolder. “Wij hebben kennis en expertise in huis hen daarbij te helpen.” Ook bedrijven waarbij je niet meteen aan explosiegevaar denkt, zoals de Waterschappen, zijn klant bij BES. “Daar wordt tegenwoordig ook biogas gemaakt van slib, wat toch wel andere risico’s met zich meebrengt dan werken met water. Na een explosie een aantal jaar geleden in Raalte, hebben ze bij alle Waterschappen een enorme verbeterslag gemaakt om deze risico’s af te dekken. Ik maak me soms ook oprecht zorgen over biogasinstallaties bij boerenbedrijven. Ik vraag me echt af of daar alles volgens de regels verloopt.”

Functionele veiligheid

Installaties worden een stuk veiliger door specifieke systemen zoals een brandbeveiligingssysteem of een noodstopinstallatie in te bouwen. Met name bedrijven in de procesindustrie en de farmaceutische sector, maar ook grote machinebouwers maken hiervoor gebruik van de diensten van BES. “Veiligheid moet je berekenen, dat is niet zomaar een onderbuikgevoel”, legt Pieter Bolder uit. “We kijken binnen een bedrijfssituatie hoe groot de kans is dat iets mis gaat met een installatie. Vervolgens bepaal je welke kans op een ongeluk acceptabel is. Is dat één dodelijk ongeluk per 1000 jaar? En is de kans op zo’n ongeluk met de huidige installatie nu misschien wel één keer per tien jaar? Dan moeten we dus maatregelen nemen om de installatie of het gebruik ervan 100 keer veiliger te maken.”

Elektrische veiligheid

Bij het onderhoud aan zware elektrische installaties kunnen vlambogen ontstaan: een soort kortsluiting in de lucht, die tot enorme explosies kan leiden. BES ontwikkelde een programma om de vrijgekomen energie te berekenen. “Door zicht te hebben op de risico’s kunnen we ontwerptechnische wijzigingen doorvoeren in deze zware installaties. Maar kunnen we ook veel beter voorschrijven welke beschermingsmiddelen mensen bij dit soort werkzaamheden moeten dragen.”

Met hun specialistische kennis en grote expertise helpt BES bedrijven om deze aspecten van veiligheid goed op orde te krijgen.

Auteur: Dianne Huijskens

Interview met de onderneming

Pieter Bolder is daarom dan ook een groot pleitbezorger van de boodschap: eerst denken, dan doen. Zeker in deze tijden, waarin de doorlooptijden van projecten steeds korter lijken te zijn. “Er wordt tegenwoordig wel lang nagedacht over wel of niet investeren”, aldus Bolder. “Maar als de kogel dan eenmaal door de kerk is, dan moet het project ook zo snel mogelijk van start. De valkuil is dan dat een goede voorbereiding erbij inschiet en dat, onder tijdsdruk, stappen worden overgeslagen. Daardoor loop je later in het project alsnog tijdverlies op en vallen de kosten hoger uit. Wil je een project écht snel realiseren, dan moet het in één keer goed gaan. Dat kan alleen als je van tevoren alles nauwkeurig hebt beschreven.” Appels met appels vergelijken Het maken van een uitgebreid bestek, waarin alle eisen en wensen rondom de nieuwe installatie zijn meegenomen, is niet alleen van groot belang voor een efficiënt verloop van het project....

Volledig interview »