BOONSTOPPEL SUBSIDIE ADVIES B.V.

Klepperheide 29
6651 KM Druten
Postbus139
6650 AC Druten

Tel.(0487) 513330

E-mail: info@boonstoppel.org
Website: www.boonstoppel.org

Boonstoppel Subsidie Advies BV is een intermediair op het gebied van subsidies, voor zowel bedrijven als nonprofit-organisaties. Boonstoppel kenmerkt zich door een persoonlijke benadering met de klant. Het aanvragen van subsidies, en de administratieve facetten die subsidies met zich meebrengen, kan complex of verwarrend zijn. Boonstoppel heeft hierin in sinds de oprichting in 2005 veel expertise in opgebouwd, en zal klanten zo veel mogelijk werk uit handen nemen als het aankomt op subsidies. 

Subsidieregelingen

Een bedrijf dat in eigen beheer producten gaat ontwikkelen, in duurzame technieken gaat investeren of gaat exporteren naar opkomende markten, kan in aanmerking komen voor  subsidie. De Nederlandse overheid stimuleert dergelijke innovatie via verschillende subsidie-instrumenten. Door een gebrek aan tijd en kennis laten veel bedrijven deze voor hen bestemde financiering echter vaak liggen. Bovendien wordt de weg naar het vinden van een passende subsidie versperd door bureaucratische drempels en onzichtbaarheid van de subsidieverstrekker. Boonstoppel Subsidie Advies maakt deze weg vrij en weet vaak een passende subsidie voor haar klanten te vinden. 

Voor bedrijven is Boonstoppel gespecialiseerd in subsidies op het gebied van innovatief, duurzaam en internationaal ondernemen. Belangrijke regelingen binnen deze pijlers zijn de WBSO en MIT voor ontwikkelingen van nieuwe producten, processen of programmatuur. Voor investeringen in duurzaam ondernemen zijn de EIA en de MIA/Vamil veelgebruikt; en voor ondernemers met internationale ambities is met name de DHI-regeling interessant. We adviseren bedrijven in alle sectoren, en over de jaren heen hebben we dus expertise opgebouwd in allerlei vakgebieden; van de voedingsindustrie tot ICT, van glastuinbouw tot robotica. 

Boonstoppel geeft ook subsidieadvies voor non-profit organisaties, zoals scholen en gemeenten. Hierbij ligt de focus voornamelijk op het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ESF biedt jaarlijks subsidie aan voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Werkwijze

De eerste stap bestaat uit het uitvoeren van een subsidiescan op alle bedrijfsactiviteiten waarbij subsidiabele activiteiten worden geïdentificeerd.  Wij komen hiervoor vrijblijvend bij u op afspraak om middels een gesprek te identificeren of er subsidiekansen aanwezig zijn. Hierbij wordt gekeken naar zowel regionale, landelijke als Europese regelingen. Wanneer wij kansen zien tot subsidie start het gezamenlijke traject van informatie-uitwisseling om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige aanvraag. Wij dienen vervolgens de aanvraag voor u in en handelen het gehele correspondentietraject met de subsidieverstrekker voor u af. Omdat we goede contacten hebben opgebouwd met subsidieverstrekkers, verlopen deze trajecten soepel en accuraat. 

Wanneer we helpen met het voorbereiden en indienen van een subsidieaanvraag, doen we dit op basis van een success fee. U betaalt dus alleen wanneer u een subsidie ook daadwerkelijk krijgt toegekend. Hierdoor ligt het risico volledig bij ons, waardoor u ervan verzekerd bent dat wij ons voor 100% inzetten om een succesvolle aanvraag te doen. Binnen deze succes fee zitten alle begeleidingsuren, en hulp met het inrichten van de administratie en voorbereiding op eventuele controles. 

De boodschap van Boonstoppel Subsidie Advies aan ondernemers is helder: “Probeer meer subsidiebewust te denken en durf de stap naar de aanvraag te zetten. Subsidies zijn er en het is zonde om er geen gebruik van te maken.”

Het kantoor bevind zich in het Gelderse Druten, maar de dienstverlening van Boonstoppel is landelijk. Boonstoppel Subsidie Advies is volledig gecertificeerd volgens ISO-norm 9001:2008.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!