BRABANT WATER GROEP

Logo BRABANT WATER GROEP

Postbus 1068
5200 BC `s-Hertogenbosch

Tel. (073) 683 86 06

marktinontwikkeling@brabantwater.nl
Website: www.brabantwater.nl/zakelijk

Organogram Brabant Water

Uw bedrijf is gebaat bij lage kosten voor water en energie. Brabant Water helpt u daarbij met een lage prijs voor water, hoge leveringszekerheid en een lage waterfootprint. We bieden een eerlijk, lokaal product. Maar we bieden meer dan drinkwater alleen. Samen met onze dochterbedrijven bieden we talloze oplossingen voor uw waterhuishouding; van het inkomende (proces)water tot aan de lozing op het riool.

Lage prijs en hoge leveringszekerheid

Brabant Water is de goedkoopste drinkwaterleverancier voor zakelijke gebruikers in Nederland. Dat blijkt al enkele jaren uit een onafhankelijke analyse van de VEMW (Vereniging voor Energie, Milieu en Water). Daarnaast maakt onze hoge leveringszekerheid dat u kunt vertrouwen op schoon en vers drinkwater, van een constante kwaliteit, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar.

Lage waterfootprint

Steeds meer bedrijven stellen doelen om hun (water)footprint te verlagen. De waterfootprint van Brabant Water is bijzonder laag. De spoel- en lekverliezen die optreden bij de productie van ons drinkwater zijn lager dan drie procent. Ook de reststoffen die overblijven uit ons productieproces worden hergebruikt. Zo wordt onze kalk hergebruikt in tapijttegels en worden ijzerslib gebruikt in de baksteenindustrie.

Verschillende waterstromen

Koelwater, proceswater, waswater, soms is drinkwater niet noodzakelijk voor uw bedrijfsproces. Dan heeft u een specifieke hoogwaardige waterkwaliteit nodig of volstaat juist een laagwaardige kwaliteit. Onze dochteronderneming HydroBusiness maakt voor u water op maat. Ook zuivert HydroBusiness afvalwater voor hergebruik en wint ze biogas uit het zuiveringsproces. Op die manier spaart u niet alleen het milieu, maar ook tientallen procenten aan kosten.

Water en Energie

Energie en water zijn nauw met elkaar verbonden. Water dient vaak als bron, transportmiddel of opslagmedium voor energie. Brabant Water verkent voortdurend mogelijkheden voor collectieve systemen waarin water en energie gekoppeld worden. Onze dochteronderneming Hydreco houdt zich bezig met koude- en warmteopslag in de bodem, de levering van duurzame warmte en de doorlevering van restwarmte. Natuurlijk bieden we ook op dit vlak het hoge kwaliteitsniveau en de betrouwbaarheid die u van ons gewend bent.

Duurzaamheid hoog in het vaandel

Brabant Water biedt u de zekerheid van een goede, lokaal geproduceerde grondstof tegen een gunstig tarief. Dat is mooi, maar niet genoeg. De zorg voor omgeving en milieu is steeds belangrijker geworden voor onze bedrijven. Dat betekent spaarzaam omgaan met water en energie. Wij geven zakelijke klanten daarom online inzicht in het waterverbruik. Zo is een verhoogd watergebruik snel in beeld en worden eventuele lekkages vroeg gesignaleerd.

Ook zelf hebben we duurzaamheid hoog in het vaandel. We zijn het eerste klimaatneutrale drinkwaterbedrijf in Nederland. En we gaan verder: In 2020 hebben we 20% aan energie bespaard en wekken we 20% van onze energiebehoefte zelf op.

Interview met de onderneming

Veel Brabantse veehouders beschikken over een eigen waterbron en pompen het benodigde water zelf op. “Het water is prima geschikt voor het schoonmaken van bijvoorbeeld stallen of de erfverharding en gebruik in de luchtwasser, maar als het gebruikt wordt als drinkwater is het een heel ander verhaal," zegt Jacobs. Als accountmanager van Brabant Water adviseert hij agrariërs over watervragen. Daarbij maakt hij onderscheid tussen laagwaardig en hoogwaardig watergebruik. Want als het om de gezondheid van mens en dier gaat, kan je als ondernemer geen enkel risico nemen - zo benadrukt Jacobs. Kwaliteit van de bronnen “De laatste jaren wordt er steeds meer bekend over opkomende stoffen in oppervlaktewater. Dan gaat het niet alleen om mineralen die van nature en door jarenlang landbouwgebruik in de bodem zitten, maar bijvoorbeeld ook over medicijnresten. Of deze stoffen voorkomen in de bodem verschilt per locatie en diepte en is afhankelijk van regionale invloeden. De...

Volledig interview »