BRABANT WATER GROEP

Logo BRABANT WATER GROEP

Postbus 1068
5200 BC `s-Hertogenbosch

Tel. (073) 683 86 06

marktinontwikkeling@brabantwater.nl
Website: www.brabantwater.nl/zakelijk

Organogram Brabant Water

Uw bedrijf is gebaat bij lage kosten voor water en energie. Brabant Water helpt u daarbij met een lage prijs voor water, hoge leveringszekerheid en een lage waterfootprint. We bieden een eerlijk, lokaal product. Maar we bieden meer dan drinkwater alleen. Samen met onze dochterbedrijven bieden we talloze oplossingen voor uw waterhuishouding; van het inkomende (proces)water tot aan de lozing op het riool.

Lage prijs en hoge leveringszekerheid

Brabant Water is de goedkoopste drinkwaterleverancier voor zakelijke gebruikers in Nederland. Dat blijkt al enkele jaren uit een onafhankelijke analyse van de VEMW (Vereniging voor Energie, Milieu en Water). Daarnaast maakt onze hoge leveringszekerheid dat u kunt vertrouwen op schoon en vers drinkwater, van een constante kwaliteit, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar.

Lage waterfootprint

Steeds meer bedrijven stellen doelen om hun (water)footprint te verlagen. De waterfootprint van Brabant Water is bijzonder laag. De spoel- en lekverliezen die optreden bij de productie van ons drinkwater zijn lager dan drie procent. Ook de reststoffen die overblijven uit ons productieproces worden hergebruikt. Zo wordt onze kalk hergebruikt in tapijttegels en worden ijzerslib gebruikt in de baksteenindustrie.

Verschillende waterstromen

Koelwater, proceswater, waswater, soms is drinkwater niet noodzakelijk voor uw bedrijfsproces. Dan heeft u een specifieke hoogwaardige waterkwaliteit nodig of volstaat juist een laagwaardige kwaliteit. Onze dochteronderneming HydroBusiness maakt voor u water op maat. Ook zuivert HydroBusiness afvalwater voor hergebruik en wint ze biogas uit het zuiveringsproces. Op die manier spaart u niet alleen het milieu, maar ook tientallen procenten aan kosten.

Water en Energie

Energie en water zijn nauw met elkaar verbonden. Water dient vaak als bron, transportmiddel of opslagmedium voor energie. Brabant Water verkent voortdurend mogelijkheden voor collectieve systemen waarin water en energie gekoppeld worden. Onze dochteronderneming Hydreco houdt zich bezig met koude- en warmteopslag in de bodem, de levering van duurzame warmte en de doorlevering van restwarmte. Natuurlijk bieden we ook op dit vlak het hoge kwaliteitsniveau en de betrouwbaarheid die u van ons gewend bent.

Duurzaamheid hoog in het vaandel

Brabant Water biedt u de zekerheid van een goede, lokaal geproduceerde grondstof tegen een gunstig tarief. Dat is mooi, maar niet genoeg. De zorg voor omgeving en milieu is steeds belangrijker geworden voor onze bedrijven. Dat betekent spaarzaam omgaan met water en energie. Wij geven zakelijke klanten daarom online inzicht in het waterverbruik. Zo is een verhoogd watergebruik snel in beeld en worden eventuele lekkages vroeg gesignaleerd.

Ook zelf hebben we duurzaamheid hoog in het vaandel. We zijn het eerste klimaatneutrale drinkwaterbedrijf in Nederland. En we gaan verder: In 2020 hebben we 20% aan energie bespaard en wekken we 20% van onze energiebehoefte zelf op.

Interview met de onderneming

Foto: Eric van Griensven, hoofd Klant & Markt bij Brabant Water  ‘Het doel van deze samenvoeging is tweeledig’, vertelt Eric van Griensven, hoofd Klant & Markt bij Brabant Water. ‘Ten eerste willen wij in de nieuwe opzet het werk van huishoudelijke klanten optimaliseren. Ten tweede willen wij het maatwerk voor onze zakelijke klanten nog verder uitbouwen.’ Totaalontzorger  Brabant Water is samen met haar drie dochterbedrijven een totaalontzorger op het gebied van water. ‘De kern van onze dienstverlening is dat wij met ons water een uitstekend product bieden aan onze klanten’, legt Eric van Griensven uit. ‘Ruim 2,5 miljoen consumenten en 180.000 bedrijven krijgen via ons dagelijks vers drinkwater. Daar kunnen zij 24 uur per dag, 365 dagen per jaar over beschikken. Wij hebben een leveringszekerheid van 99,998 procent. Bovendien doen wij er alles aan om de prijs hiervoor zo laag mogelijk te houden”  Makkelijk,...

Volledig interview »