home » bedrijven » Bouw »

COMPOSITIE 5 STEDENBOUW B.V.

Boschstraat 35-37, 4811 GB Breda

Tel. (076) 5225262
Fax (076) 5213812
E-mail: info@c5s.nl
Website: www.c5s.nl

Aantal medewerkers: 14

Compositie 5 stedenbouw, bureau voor stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling

Compositie 5 stedenbouw bv bestaat uit een team van twaalf multidisciplinaire professionals. Wij werken aan een breed scala van ruimtelijke- en stedenbouwkundige plannen en streven hierbij naar perfectie en grensverleggend maatwerk.

Werkterrein

Compositie 5 stedenbouw is in heel Nederland actief. Wij adviseren gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en particulieren op ieder terrein binnen de ruimtelijke ordening en stedenbouw. En wij doen dit met: structuurvisies, bestemmings- en beheersplannen, beleids- en adviesnota's, verkavelings- en inrichtingsplannen, beeldkwaliteitplannen alsook diverse specifieke adviezen.

Ons bureau bezit kennis van alle benodigde disciplines. Hierdoor kunnen de meest voorkomende werkzaamheden in eigen huis worden verricht. Ons team maakt hiervoor gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van de automatisering. Het werkterrein omvat stads- en dorpscentra, bestaande en nieuwe woongebieden, bedrijventerreinen, het landelijk gebied, recreatieterreinen en openbare ruimten.

Filosofie

Wij vinden een goede werksfeer erg belangrijk en zijn van mening dat deze bijdraagt aan de kwaliteit. Een sfeer die we niet alleen intern nastreven, maar ook naar u toe. Binnen ons bureau werken wij met een open en niet-hiërarchische structuur en vanuit wederzijds respect voor elkaars kwaliteit en functie. Daarnaast zorgen we binnen Compositie 5 stedenbouw voor een gelijkmatige verdeling van de werkdruk alsmede voldoende afwisseling en ontwikkelingsmogelijkheden.

Als u met ons samenwerkt  gebeurt dat met dezelfde vriendelijke collegiale en open sfeer. Wij zijn meer dan de deskundige die bestellingen levert. Wij zijn een volwaardige gesprekspartner die door goed te luisteren en te overleggen met een passend ontwerp of passende oplossing komt.

Detachering

Wij ‘verhuren’ onze expertise ook door middel van detachering. Onze medewerkers worden dan op tijdelijke basis ingezet bij een gemeentelijke organisatie als ‘interne medewerker’. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden:

  • Projectleiding van juridische, planologische en stedenbouwkundige projecten;
  • Stedenbouwkundige begeleiding en advisering van bouwprojecten;
  • Opstellen en coördineren van beleidsdocumenten;
  • Opstellen en coördineren van bestemmingsplannen;
  • Werkzaamheden voor de juridische procedure.

Er vindt altijd eerst een overleg plaats waarin uw wensen duidelijk worden. Op basis hiervan geven wij invulling aan planning, werkwijze en kiezen wij de juiste persoon voor uw situatie.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!

Bedrijven in dezelfde branche