DRIJBER EN PARTNERS B.V.

Logo DRIJBER EN PARTNERS B.V.

Hoofdstraat 26
6881 TH Velp
Postbus 180
6880 AD Velp

Tel: (026) 8200110

E-mail: info@drijberenpartners.nl
Website: www.drijberenpartners.nl

Drijber en Partners, uw sparring partner in goede en moeilijke tijden! 

Drijber en Partners is een kantoor dat ondernemingen en professionals bijstaat op het gebied van ondernemingsrecht in brede zin en arbeidsrecht, kortom zaken waarmee ondernemers dagelijks in aanraking komen. Zij zien het als uitdaging om voor ingewikkelde kwesties een praktische oplossing te vinden. Dat wil zeggen dat Drijber en Partners geen lange adviezen geeft waarin de beperkingen worden opgesomd, maar de mogelijkheden. 

Herenhuis

Hoge kwaliteit leveren is voor het kantoor van belang en daarnaast snelheid van handelen, zodat de opdrachtgever door kan gaan met hetgeen waar hij goed in is, ondernemen. Het team werkt al vele jaren samen en is goed op elkaar ingespeeld. Dit zorgt voor korte en directe lijnen.

In moeilijke tijden zoals deze is Drijber en Partners er ook voor haar opdrachtgevers. Doeltreffend en doortastend ingrijpen kan voorkomen dat vele jaren hard werken teniet gaan. Graag zijn is het kantoor uw sparringpartner die samen met u de mogelijkheden ontdekt om de moeilijkheden te overwinnen!

Drijber en Partners houdt zich onder meer bezig met:

  • Herstructureringen 
  • Arbeidsrecht
  • Aandeelhoudersgeschillen
  • Procedures
  • Overnames
  • Financiering en zekerheden
  • Contracten opstellen
  • Faillissementen
  • Aansprakelijkheidskwesties

Ook op andere gebieden kan het kantoor u bijstaan. Mocht iets niet tot het specialisme van Drijber en Partners behoren, dan gaan zij voor u op zoek naar een specialist. Het belangrijkste is dat u de juiste bijstand krijgt. Drijber en Partners Advocaten komt graag met u in contact

Interview met de onderneming

Bedrijven die in financiële problemen verkeren, kunnen via de WHOA zelf het initiatief nemen om een schuldsaneringsakkoord te sluiten met hun schuldeisers op basis waarvan zij een bepaald percentage van hun vordering kunnen krijgen. Nieuw is dat ook schuldeisers die niet instemmen met het voorstel daaraan kunnen worden gebonden door tussenkomst van de rechter. Hiermee kan dan als nog de onderneming overeind worden gehouden. ‘Een faillissement leidt vaak tot veel kapitaalvernietiging. Daar is niemand bij gebaat’, stelt Sander Drijber. ‘Met deze nieuwe wet kunnen ondernemers bijvoorbeeld ook aan hun schuldeisers voorstellen om vorderingen om te zetten in aandelen, of bestaande overeenkomsten in overleg te wijzigen of te beëindigen en de rechten van aandeelhouders/schuldeisers aan te passen. Uiteraard moeten partijen hiermee dan wel akkoord gaan en moet dit ook door de rechtbank worden goedgekeurd.’ Advisering aan bedrijven Drijber en Partners is...

Volledig interview »