home » bedrijven » Bouw »

DURADIS

Logo DURADIS

Industriestraat 10
4462 EZ Goes

Tel. (0113) 744027

E-mail: info@duradis.nl
Website: www.duradis.nl

Expert in duurzaam vastgoed en beheersbaar bouwen

Duradis is expert in duurzaam vastgoed en beheersbaar bouwen. Het bedrijf heeft er niet zomaar zijn naam naar vernoemd. Dura = duurzaam en aedis betekent wonen. Het paradepaardje van Duradis is het Life Cycle Costing-rekenmodel.

Duurzaam vastgoed

Duurzaamheid vinden we gelukkig steeds meer terug in tal van industrieën. Het besef dat wij de aarde in goede conditie aan volgende generaties moeten overdragen, groeit. Toch gaat de transformatie naar duurzaamheid niet zonder slag of stoot. Het vergt een andere manier van denken. Met het Life Cycle Costing-rekenmodel van Duradis wordt levensduurdenken voor vastgoed vanzelfsprekend. Het model houdt namelijk rekening met zowel huidige als toekomstige kosten.

Beheerkosten terugdringen

Waar vastgoed wordt ontworpen of gerealiseerd, speelt kostenbeheersing een grote rol. Toch ligt bij het ontwikkelen van nieuwbouw of bij herinvestering de focus veelal op de eerste investeringskosten. Dit terwijl de beheerkosten van vastgoed vaak wel het vijfvoudige van deze initiële stichtingskosten bedragen. Veel mensen weten dit niet.

Besparingen tot wel 30 procent

Vooraf de jaarlijkse exploitatiekosten berekenen, dat is wat het Life Cycle Costing-rekenmodel zo krachtig maakt. Duradis is een adviesbureau dat overloopt van bouwkundige kennis. Deze kennis gecombineerd met actuele ervaringscijfers, maakt de ideale vertaalslag naar de praktijk. De resultaten spreken voor zich. De projecten waarop Duradis haar LCC-rekenmodel heeft toegepast, hebben besparingen op beheerkosten opgeleverd tot wel 30 procent (afgezet tegen de stichtingskosten).

Meer rendement op uw vastgoed

Beheerkosten hebben een grote invloed op de haalbaarheid en het rendement van vastgoed. U doet er dus verstandig aan om al in de ontwikkelingsfase rekening te houden met de consequenties voor de beheerkosten. Met Total Cost of Ownership weet u vooraf waar u aan toe bent. Duradis heeft jarenlange expertise op dit gebied en helpt u hier graag bij.

Duradis helpt van A tot Z

Duradis staat u bij vanaf de initiatieffase tot aan de nazorgfase en helpt u bij:

  1. Het inzichtelijk maken van de beheerkosten in de ontwikkelingsfase
  2. Het inzichtelijk maken van verschillende scenario’s
  3. Het financieel inzichtelijk maken van de exploitatiekosten

Life Cycle Costing-rekenmodel

Er zijn meerdere rekenmodellen, allen richten ze zich op verschillende specifieke onderdelen, zoals duurzaamheid, energie- of onderhoudskosten. Maar u wilt natuurlijk een rekenmodel dat de totale beheerkosten van uw vastgoed inzichtelijk maakt. Het LCC-rekenmodel is de juiste tool om onafhankelijk en integraal uw volledige kosten te bepalen. Dit gebeurt door vooraf diverse scenario’s uit te werken. Zo profiteert u van een gedegen onderbouwing bij uw besluitvorming.

Voorbeeldscenario’s LCC-rekenmodel

Het Life Cycle Costing-rekenmodel kan tal van scenario’s doorrekenen waaronder:

  1. Het terugdringen van de energiekosten
  2. Het toepassen van duurzame energie in het ontwerp
  3. Op basis van uitgangspunten inzicht bieden in exploitatiekosten
  4. Het naast elkaar zetten van alternatieven in materiaalgebruik en techniek
  5. Het aanpassen van de exploitatieperiode bij huurconcepten
  6. Herbestemmen van gebouwen na een bepaalde periode van exploitatie
  7. Het inzicht bieden in energiekosten en onderhouds- en beheerkosten

Interview met de onderneming

De vijfentwintigjarige Zeeuw ging na zijn opleiding mbo en hts Bouwkunde aan de slag bij een VVE-beheerder. “Daar heb ik ontzettend veel en vooral brede ervaring opgedaan,” blikt Joab terug. “Ik kon er de theorie in praktijk brengen. Van het overleg met een VVE-bestuur, offertes aanvragen en die vergelijken tot het controleren van de uitvoering. Ook ontdekte ik dat financiën een belangrijk aspect zijn van het onderhoud en dat keuzes voor bepaalde materialen of installaties daarbij grote gevolgen hebben.” Schat aan kennis Bij Duradis verdiept Joab zijn kennis in rap tempo: “Wij hebben hier een enorme database met gegevens. Ik noem een voorbeeld: als we aan het exterieur van een pand iets willen veranderen, kan ik in die database alle mogelijke materialen terugvinden. Welke opties kan ik het beste adviseren, wat zijn de kosten, wat is de levensduur – die kennis hebben we in de loop der jaren allemaal vergaard. Dat geldt ook voor het...

Volledig interview »