EPZ

Logo EPZ

Zeedijk 32, Havennr. 809
4454 PM Borssele
Postbus 130, 4380 AC Borssele

Tel. (0113) 356000
Fax (0113) 352550
E-mail: info@epz.nl
Website: www.epz.nl

De naam van onze centrale is bekender dan de naam van ons bedrijf: kerncentrale Borssele. Het is de enige kerncentrale die in ons land voor elektriciteitsopwekking in bedrijf is. Hij wekt op de kleinste oppervlakte de meeste CO2 vrije stroom van ons land op: ongeveer 500 MW.

Veilige, schone, zekere, duurzame en betaalbare elektriciteit is belangrijk voor onze samenleving.  EPZ vervult met haar CO2-vrije, betaalbare kernenergie en haar windturbineparken een belangrijke rol bij het realiseren van de milieudoelstellingen van de Nederlandse overheid. Onze kerncentrale is bovendien een bron voor werkgelegenheid voor ongeveer 500 mensen in een provincie waar het voor hoogopgeleiden moeilijk is om een baan in de industrie te vinden.

EPZ onderneemt maatschappelijk verantwoord. Er is veel aandacht voor het welzijn van de medewerkers en omwonenden, de milieubelasting en andere effecten op de samenleving. Deze aandacht gaat verder dan waartoe de wet verplicht. Zo heeft EPZ zich gecommitteerd aan het Global Compact Initiative (GCI) van de Verenigde Naties. In tien leidende principes ligt in deze verklaring vast hoe bedrijven horen om te gaan en hoe EPZ dus omgaat met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en zakelijke integriteit.

EPZ heeft als beleid zichzelf ‘voortdurend te verbeteren’. Wij investeren voortdurend in de veiligheid en de kwaliteit van onze installaties, onze mensen en onze organisatie. Wij hebben vergunning om tot 2034 met de kerncentrale door te mogen produceren en doen er alles aan om tot de veiligste kerncentrales in de wereld te behoren. Ondertussen bouwen wij verder aan de verduurzaming van de energieproductie. Uit de cijfers blijkt dat dit een lange en geen eenvoudige weg is.

Enkele cijfers die dit in perspectief zetten:

  • Met de kerncentrale vermijden we de uitstoot van ruim 3.000.000 ton CO2.
  • Met ons windpark van zeven windturbines (samen 24 MW) voorkomen we 25.000 ton CO2 uitstoot.
  • Met onze kerncentrale leveren we voor 1,1 miljoen huishoudens klimaatneutrale stroom.
  • Met onze windturbines kunnen we zo’n twintigduizend huishoudens per jaar van klimaatneutrale stroom voorzien.
  • Als Zeeland de kerncentrale zou willen compenseren met windturbines, zou zij een windpark met ongeveer 600 molens moeten bouwen!


Wij investeren voortdurend in de veiligheid en de kwaliteit van onze installaties, onze mensen en onze organisatie.