EUROFINS LAB ZEEUWS-VLAANDEREN B.V.

Logo EUROFINS LAB ZEEUWS-VLAANDEREN B.V.

Zandbergsestraat 1
4569 TC Graauw

Tel. (0114) 635400

E-mail: info-zvl@eurofins.com
Website: www.labzvl.nl

Aantal medewerkers: 60
Vestigingsjaar: 1990

Voedselveiligheid geborgd door monsters van over de hele wereld te testen op schadelijke stoffen

Helemaal geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken bij het telen van groente en fruit is een utopie. Dan zouden we onvoldoende voedsel produceren voor de wereldbevolking, maar ons voedsel moet uiteraard wel aan strenge eisen voldoen, zodat de voedselveiligheid niet in het gedrang komt.” Aan het woord is Frank Cobussen, directeur bij Eurofins op de locatie in Graauw, Zeeuws-Vlaanderen. 

Frank Cobussen

In het Zeeuwse laboratorium wordt onze voeding dagelijks op meer dan achthonderd verschillende pesticiden getest. Cobussen erkent dat niet alleen vanuit wet- en regelgeving strenge eisen aan onze voeding wordt gesteld. Ook de consument is steeds kritischer gaan kijken naar het verhaal achter het eten dat op zijn of haar bord ligt. “Tegelijkertijd wil diezelfde consument glimmende, knalrode aardbeien zien. Voor telers is het lastig balanceren.” 

Verschillende criteria

Cobussen omschrijft het werk voor zijn medewerkers in Graauw als kennisintensief. “Wat wel geschikt is voor de ene supermarkt, is dat niet voor de andere supermarkt. En wat in Nederland en de rest van Europa niet langer is toegestaan, kan in bijvoorbeeld Zuid-Amerika nog wel.” De circa 120 medewerkers van Eurofins op de vestiging in Zeeland blijven daarom continu innoveren. “We zoeken telkens naar steeds gevoeligere apparatuur waarmee we kunnen meten op een laag detectieniveau.” 

Behalve in Graauw zitten in Nederland twee laboratoria van Eurofins in Heerenveen en één in Barendrecht. Onderling is sprake van wisselwerking, maar elk laboratorium heeft zijn eigen specialiteit. Voor de honderdtwintig medewerkers in Graauw geldt dat (dier)voeding en water worden getest op verschillende contaminanten zoals; pesticiden, dioxines, minerale olie (MOSH MOAH), metalen en 3-MCPD. Klanten die deze analyses laten uitvoeren zijn bijvoorbeeld gesitueerd in en rond de Rotterdamse haven en bedrijven die zich hebben gevestigd op het Fresh Park Venlo. 

Meer van Genève 

Cobussen, sinds 2018 locatiedirecteur in Graauw, omschrijft bij navraag de afdeling dioxines als wereldwijde klasse. Dioxines zijn een verzameling van schadelijke stoffen die vrijkomen als ongewenst bijproduct van bijv. verbrandingsprocessen. “We analyseren tot een biljoenste gram. Vergelijk het met een theelepel zout in het meer van Genève.” Op de afdeling arriveren verse producten, evenals bevroren monsters van over de hele wereld: van Thailand tot de Verenigde Staten en van Hong Kong tot Australië. Op dit moment onderzoekt Eurofins in samenwerking met Staatsbosbeheer het vlees van runderen, die in de uiterwaarden grazen van onder de meer de Waal en de Rijn. De runderen lopen mogelijk rond op vervuilde grond, met het gevolg dat het gras dat zij eten hoge doses dioxines bevat. “Dat maakt het des te belangrijker de dioxinegehalten snel te onderzoeken.” Dioxines zijn persistent, wat betekent dat ze zeer slecht afbreekbaar zijn en hierdoor lang in het milieu aanwezig blijven. Daarbij komt dat dioxines al bij hele lage dosis schadelijk zijn voor de gezondheid waardoor monitoring gewenst is. 

Eurofins

Regionale rol

De medewerkers hebben verschillende achtergronden, een aantal van hen is zelfs vanuit Polen, Hongarije en Portugal naar Nederland gekomen. De meeste medewerkers komen uit Zeeland of België. Nieuwe collega’s stromen vaak door vanuit (lab)opleidingen welke gevolgd zijn  op de Avans Hogeschool in Breda of het Scalda in Vlissingen . “We zijn een goed ontwikkelde regionale club met enthousiaste  mensen. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers in het laboratorium ligt rond de dertig jaar.” Eurofins sponsort de plaatselijke voetbal- en  tafeltennisvereniging, net als het jaarlijkse festival Graauwrock. “Weliswaar zijn we een internationale speler, maar hier in Zeeland hebben we ook een lokale rol te vervullen.”