home » bedrijven » Bouw »

GOUDAPPEL COFFENG B.V.

Flight Forum 92-94, 5657 DC Eindhoven

Tel. (040) 2352500

E-mail: goudappel@goudappel.nl
Website: www.goudappel.nl

Aantal medewerkers: 20

Snipperlingsdijk 4, 7417 BJ Deventer
Postbus 161, 7400 AD Deventer

Tel. (0570) 666222

E-mail: goudappel@goudappel.nl
Website: www.goudappel.nl

Vanuit Eindhoven werkt Goudappel aan bereikbaarheid, leefbaarheid en economische vitaliteit. (Re)vitalisering van winkelgebieden, succesvolle evenementen of bijvoorbeeld de veiligheid rond school en bedrijf. Bij al dit soort vraagstukken is mobiliteit een thema. ‘Waar mensen zich verplaatsen, zijn wij dus ter plekke’, aldus Ben Peters, Regiomanager Zuid bij het gerenommeerde adviesbureau Goudappel Coffeng.

‘Verkeer’ is veel meer met economie, ruimtelijke ordening en milieu verbonden dan menigeen denkt, zeker met verkeer in de ruime zin van het woord: verplaatsingen per auto, voet, bus, trein of fiets.

Goudappel is bekend geworden met ‘stadsplanning’ in de jaren ’60 en ’70, zoals het wegontwerp van Almere en Houten of het verkeerscirculatieplan van Eindhoven. Inmiddels schuiven de adviseurs regelmatig aan tafel bij een veelheid aan vraagstukken die een gemeente, buurt, school of bedrijf bezig houden. Ben Peters: ‘als je echt snapt hoe en waarom mensen zich verplaatsen, kun je problemen zoals files, gevaarlijke situaties, parkeeroverlast, teruglopende bezoekersaantallen of knellende kaders van een bestemmingsplan gaan oplossen.’

‘Goudappel’ is het oudste en veruit het grootste adviesbureau (met een kleine 200 specialisten) op het gebied van mobiliteit sinds 1963. Dat is overigens geen dorre statistiek, maar een aantoonbaar voordeel voor hun klanten. Ben Peters: ‘we doen bewust één ding: mobiliteit, maar wel in de volle breedte en diversiteit die recht doet aan dit vakgebied.’ Bij het bedrijf werken dan ook naast verkeerskundigen, economen, planologen, stedenbouwers, psychologen, ontwerpers, projectmanagers en IT-professionals eendrachtig samen. Peters: ‘we opereren van de bestuurs- of directiekamer tot en met de ‘dirty details’ van geavanceerde verkeersmanagement-systemen of het procesmatige handwerk rond een voor burgers gevoelig dossier. Sinds 2004 hebben we een vestiging in Eindhoven gericht op de zuidelijke markt. We voelen ons thuis in Brabant.’

‘Aarzel niet iets mobiliteit te noemen’

Als er één advies is voor de regio, dan luidt dat volgens Peters: ‘in geval van twijfel bellen! We hebben snel door of en hoe mobiliteitskennis relevant is in uw situatie. Vaak is dat namelijk zo, maar wordt er te lang doorgewerkt vanuit een beperkt blikveld. Signalen daarvoor zijn processen die lang duren of tegenstellingen die onoplosbaar lijken.’

Bereikbaarheid en leefbaarheid zijn in steden en dorpen belangrijke thema’s. Wij doen daar gedegen onderzoek naar,  maar ook qua aanpak en proces bieden wij professionele begeleiding om tot het juiste advies te komen.

Onveilig situaties bij een bedrijf, kruispunt of rond een school, pakt Goudappel aan met slimme verkeerskundige principes en toegepaste gedragskennis. Goudappel Coffeng weet hoeveel bezoekers een evenement of stad trekt, waar ze vandaan komen, hoelang ze blijven, hoe ze daar komen en bovenal: hoe dat te beïnvloeden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!