HEROS SLUISKIL B.V.

Logo HEROS SLUISKIL B.V.

Oostkade 5
4541 HH Sluiskil
Postbus 1
4540 AA Sluiskil

Tel. (0115) 471 258
Fax. (0115) 472 749

E-mail: info@heros.nl
Website: www.heros.nl

Heros Sluiskil BV

In de wereld van circulaire economie gebeurt veel. Heros Sluiskil BV, lid van REMEX Group – onderdeel van de Remondis Group, maakt hier een substantieel onderdeel van uit. Het bedrijf produceert namelijk onder andere secundaire grondstoffen uit AEC-bodemassen. Deze zijn afkomstig uit verschillende Afval Energie Centrales uit Nederland en België. 

Heros is gelegen het Kanaal van Gent naar Terneuzen; centraal gelegen tussen de grote steden en havens van Rotterdam, Antwerpen, Londen en Parijs. 

Jaarlijks krijgen 700.000 ton AEC-bodemas een tweede leven volgens de laatste stand der techniek.  Hieruit worden onder andere metalen dermate teruggewonnen dat ze rechtstreeks in gezet kunnen worden bij staalbedrijven en smelterijen.  De resterende minerale fractie (granulaten) wordt, deels na wassen, ingezet als duurzame zand- en grindvervangers.  

Tijdens het bewerkingsprocedé van AEC-bodemas (as van verbrand huishoudelijk afval) worden metalen teruggewonnen. Ferro; ijzer, roestvrijstaal en Non-ferro; bijv. koper, lood, messing, zink maar ook edelmetalen. Dit wordt “Urban Mining” genoemd.

De minerale producten uit AEC-bodemas zijn als volgt te typeren:

GRANUMIX

Granumix

Productietechniek: zeef- en demetalisatietechniek

Toepassing: Dient als zand- en grindvervanger voor vormgegeven betonproducten zoals stoeptegels, buizen, klinkers. Enkel niet-constructieve betonwaren. 

COMBIMIX

Combimix is CE-gemarkeerd, volgens NEN-EN46575.

Combimix

Productietechniek: na zeving en demetalisering worden de grove korrels gebroken toto een korrelfractie van 0/16mm. Daarna worden ze na een dynamisch (bewegend) wasproces samengevoegd tot een geschikt granulaatmengel voor bijvoorbeeld de wegenbouw. (door Rijkswaterstaat gecertificeerd)

Toepassing: Vrij toepasbaar en kan dienen als ophoog- en funderingsmateriaal voor de infra/bouw. 

DRAINMIX

Door intensieve samenwerking tussen SUEZ en Heros werd de nieuwe bouwstof Drainmix ontwikkeld. Het is een duurzame en circulaire bouwstof die gemeentes, provincies, waterschappen en ook bedrijven kan ondersteunen bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Drainmix

Productietechniek: na zeving en demetalisering worden de grove korrels gebroken toto een korrelfractie van 0/16mm. Daarna worden ze dynamisch gewassen en blijft een schoon, grof en vrij toepasbaar product over.

Toepassing: Een duurzame fundering op plaatsen waar water op een vertraagde manier afgevoerd moet worden zoals pleinen, parkeerplaatsen, fietspaden en sportvelden. 

IMMOMIX

Immomix is een circulaire grondstof die ontwikkeld is voor de toepassing als hoofdbestanddeel in immobilisaat. 

Immomix

Metalen

3a. Ferro-Schroot 

Bij het opwerkingsproces van de AEC-Bodemas worden o.a. ijzerhoudende metalen gescheiden van de granulaten. Het  is dan nog niet geschikt om direct aan eindgebruikers te verkopen. Een unieke schrootbewerkingsinstallatie maakt dit halffabricaat zo zuiver mogelijk met als eindresultaat hoogwaardige verschillende varianten ijzerschroot. 

Deze schoongemaakte en kopervrije schrootvarianten worden vervolgens als hernieuwbare grondstof toegepast in de staalindustrie in binnen- en buitenland. 

Jaarlijks wordt er 100.000 ton schroot, zowel van eigen productie als van derden, verwerkt.

3b. Non-ferro Concentraat

Tijdens de opwerking van de AEC-Bodemas wordt er een zo hoog mogelijk percentage 

non-ferro metalen teruggewonnen. Heros Sluiskil BV kan dit met metaaldeeltjes vanaf 1 mm.

Deze non-ferro concentraten worden in eigen beheer geraffineerd tot zuiver aluminium en zwaar-metaal fracties, door middel van een nieuwe daartoe ontwikkelde installatie die onlangs in gebruik genomen werd.

Overige activiteiten Heros Sluiskil

Waterzuivering

Afvalwater afkomstig uit de chemische- en voedingsmiddelen industrie, alsook vanuit de grondwatersanering, zuivert Heros in hun biologische waterzuivering tot schoon water dat veilig geloosd kan worden in de Westerschelde. De locatie aan het Kanaal Gent - Terneuzen en een opslagcapaciteit tot 50.000 m3 bieden veel logistieke voordelen.

Logistieke oplossing

Het zuiveringsproces vindt plaats op één locatie waar het afvalwater per tankauto of schip geleverd wordt. Het complete logistieke gedeelte van ophalen tot lozing - alsook de administratieve afhandeling - kan door Heros verzorgd worden.

Gevaarlijk afvalwater

Gevaarlijk afvalwater wordt voorbehandeld in een fysisch-chemische zuivering. Daarbij worden coagulatie/flocculatie middelen gebruikt. In sommige gevallen ondergaat het water ook een actief kool behandeling.

TTS

Op het 45 hectare metende Ecopark Terneuzen, waar Heros Sluiskil gevestigd is, is sinds 2017 TTS (Tank Terminal Sluiskil) operationeel, met de focus op de nationale en internationale afvalwatermarkt. Maar ook vloeibare halffabricaten, grondstoffen en producten kunnen in tijdelijke opslag worden genomen. EcoService Europe, ATM (Afvalstoffen Terminal Moerdijk) en Heros Sluiskil zijn gezamenlijk eigenaar van de terminal, met een totale tankopslagcapaciteit van ca 50.000 kuub, verdeelt over 13 tanks.

Interview met de onderneming

Het voelt als de kroon op het werk. Alle nieuwe installaties zijn nog voor de zomervakantie operationeel, precies zoals beoogd. Met de vernieuwing van haar productiecapaciteit is voor Heros  - dat zich richt op de productie en verkoop van Eco-grondstoffen, duurzame waterbehandeling en havenfaciliteiten - een totale investering van ruim 20 miljoen euro gemoeid. Heros is sedert vijf jaar onderdeel van het Duitse bedrijf Remex Mineralstoff GmbH (onderdeel van Remondis GmbH), een sterke speler op het gebied van herwinning van grondstoffen uit minerale of steenachtige afvalstoffen zoals AEC-bodemas, puin, bouw- en sloopafval. "Door onze moedermaatschappij hebben we extra mogelijkheden tot expansie. De verduurzaming van de mineralen uit bodemas en de verbeterde terugwinning van metalen op onze ‘site’ in Sluiskil, zijn met een sterke knipoog naar de Green Deal gerealiseerd. De nieuwe installaties zorgen voor verdere vergroening van onze producten, goed voor een extra...

Volledig interview »