HEROS SLUISKIL B.V.

Logo HEROS SLUISKIL B.V.

Oostkade 5
4541 HH Sluiskil
Postbus 1
4540 AA Sluiskil

Tel. (0115) 471 258
Fax. (0115) 472 749

E-mail: info@heros.nl
Website: www.heros.nl

Heros Sluiskil BV uit Terneuzen produceert secundaire grondstoffen uit AEC-bodemassen afkomstig uit verschillende Afval Energie Centrales uit Nederland en België. Het bedrijf is centraal gelegen aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen en profiteert op die manier van een praktische positie tussen de grote steden en havens van Rotterdam, Antwerpen, Londen en Parijs.

AEC-bodemas recyclen

Jaarlijks krijgt circa 700.000 ton aan AEC-bodemas een tweede leven. Metalen worden bijvoorbeeld dermate kwalitatief teruggewonnen dat ze rechtstreeks in gezet kunnen worden bij staalbedrijven en smelterijen en minerale reststoffen worden deels na wassen ingezet als duurzame zand- en grindvervangers. De minerale producten uit bodemas zijn als volgt te typeren:

1. AEC-bodemas

AEC-bodemas is het product wat overblijft na het opwerken van de uit de verbrandingscentrales afkomstige AEC-bodemas. Dit granulaat wordt vandaag de dag veelal toegepast in de wegenbouw als secundaire (IBC) bouwstof.

2. Granova®

De producten onder de geregistreerde merkparaplu granova® zijn een doorontwikkeling van de KOMO-gecertificeerde bouwstof AEC-bodemas en een uitstekende vervanging voor primaire grondstoffen zoals zand en grind in asfalt en beton of als funderingsmengsel voor de wegenbouw. Belangrijke afnemers van deze minerale producten zijn Rijkswaterstaat, Provincies alsmede projectontwikkelaars en aannemers.

 1. Granova® granulaat

  In feite is hiervoor een extra bewerking middels zeven en magneten toegevoegd aan het reeds genoemde AEC granulaat. Granova® is vanaf 2013 middels de Beoordelingsrichtlijn 2507 gecertificeerd. Deze secundaire grondstof is uitermate geschikt om zand en grind te vervangen in beton en betonwaren. Granova®is leverbaar in verschillende fracties, met als basis 0-12 mm en 2-12 mm en kan tot liefst 50% aan primaire grondstoffen vervangen bij de productie van niet constructief beton zoals: depotblokken, tegels, stenen, banden en vloerplaten. Tevens is granova® granulaat geschikt als toeslagstof in asfalt.
 2. Granova® combimix

  Het opgewerkte AEC-bodemas is de grondstof voor combimix. De korrelfracties worden gewassen en samengevoegd tot een geschikt steenmengsel voor de wegenbouw. Granova® combimix is een CE-gemarkeerd product, volgens NEN-EN 13242. Om de kwaliteit van het product te borgen vindt de productie plaats onder het strenge regime van bedrijfscontroles van Heros Sluiskil B.V.
 3. Granova® hydromix

  De bovengenoemde combimix krijgt door een toevoeging van toeslagstof een hydraulische binding, waardoor het steenmengsel draagkrachtiger wordt specifiek wanneer er een sterkere fundering nodig is – en is hydromix gedoopt.

3. Metalen

 1. Ferro Concentraat

  Dit ontstaat bij het opwerkingsproces van de AEC-Bodemas en is nog niet geschikt om direct aan eindgebruikers te verkopen. Een unieke schrootbewerkingsinstallatie maakt dit halffabricaat zo zuiver mogelijk met als eindresultaat hoogwaardige verschillende varianten ijzer. Deze schoongemaakte en kopervrije schrootvarianten worden vervolgens als hernieuwbare grondstof toegepast in de staalindustrie in binnen- en buitenland. Jaarlijks wordt er 100.000 ton schroot, zowel van eigen productie als van derden, verwerkt.
 2. Non-ferro Concentraat

  Tijdens de opwerking van de AEC-Bodemas wordt er een zo hoog mogelijk percentage non-ferro metalen teruggewonnen. Heros Sluiskil BV kan dit al vanaf 1 mm.Deze non-ferro concentraten raffineren ze nu in eigen beheer verder in zuivere aluminium en zwaar-metaal fracties met een nieuwe installatie die onlangs in gebruik genomen werd.

Noviteiten Heros Sluiskil BV

Onlangs heeft Heros Sluiskil BV ook een nieuwe opwerkinstallatie in gebruik genomen, waarbij het bedrijf het AEC-bodemas nog effectiever kan opwerken. Een uitbreiding waardoor het aantal non-ferro-scheiders is toegenomen tot 12 stuks. Ook de bouw van de nieuwe wasinstallatie is ondertussen afgerond, waarmee Heros het genoemde granova® combimix kan produceren, met het oog op de Green Deal. Als derde noviteit nam Heros Sluiskil in juni 2017 de eerder genoemde eigen installatie in gebruik waarmee het bedrijf op grotere schaal haar non-ferro concentraten kan scheiden. Om deze noviteiten te vieren organiseerde Heros onlangs een interessant en drukbezocht seminar met sprekers uit de Europese Commissie, VN en industrie.

Overige activiteiten van Heros Sluiskil

Naast het produceren van secundaire grondstoffen is Heros Sluiskil door de jaren heen ook op veel andere fronten actief geworden. 

Waterzuivering

Afvalwater afkomstig uit de chemische- en voedingsmiddelen industrie, alsook vanuit de grondwatersanering, zuivert Heros in hun biologische waterzuivering tot schoon water dat veilig geloosd kan worden in de Westerschelde. De locatie aan het Kanaal Gent - Terneuzen en een opslagcapaciteit tot 50.000 m3 bieden veel logistieke voordelen.

Waterzuivering van verschillende soorten afvalwater

De mate van vervuiling van bedrijfsafvalwater is afhankelijk van het productieproces. Het water kan stikstofhoudend of organisch belast zijn. Bedrijfsafvalwater kan daarnaast onder meer aromaten, chloride, fosfaat- of sulfaat bevatten. De geavanceerde zuiveringsinstallaties van Heros reinigen verschillende soorten afvalwater tot het voldoet aan strenge lozingseisen.

Afhankelijk van de verontreiniging krijgt het water eerst een fysisch-chemische voorbehandeling. Door het toedienen van vloeibare zuurstof (in plaats van traditionele beluchting), wordt energie bespaard en worden geurende stoffen niet “gestript”. Gedurende het gehele proces, van binnenkomst tot lozing monitoren onze ‘Klaarmeesters' 24/7 de kwaliteit en zuiverheid van het water. In de laatste fase wordt het water biologisch gezuiverd.

In de afgelopen jaren heeft Heros haar zuiveringstechnieken verfijnd. Zo beschikken ze over twee simultane straten die elk bestaan uit een aerobe, anaerobe reactor en een nabezinker. Daarnaast kan het bedrijf met haar CMBR (Carrier Mediated BioReactor) technologie ook sterk vervuild of ‘moeilijk’ afvalwater reinigen. Het afvalwater wordt na zandfiltratie geloosd. Wat overblijft is ontwaterd biologisch afvalwaterslib wat elders wordt gecomposteerd of als steunbrandstof wordt ingezet. Het gehele proces van acceptatie tot en met lozing wordt in het bedrijfslaboratorium gevolgd.

Logistieke oplossing

Het zuiveringsproces vindt plaats op één locatie waar het afvalwater per tankauto of schip geleverd wordt. Het complete logistieke gedeelte van ophalen tot lozing - alsook de administratieve afhandeling - kan door Heros verzorgd worden.

Gevaarlijk afvalwater

Gevaarlijk afvalwater wordt voorbehandeld in een fysisch-chemische zuivering. Daarbij worden coagulatie/flocculatie middelen gebruikt. In sommige gevallen ondergaat het water ook een actief kool behandeling.

Tank Terminal Sluiskil

Op het 45 hectare metende Ecopark Terneuzen, waar Heros Sluiskil gevestigd is, is sinds 2017 een TTS (Tank Terminal Sluiskil) operationeel, met de focus op de nationale en internationale afvalwatermarkt. Maar ook vloeibare halffabrikaten, grondstoffen en producten kunnen in tijdelijke opslag worden genomen. EcoService Europe, ATM (Afvalstoffen Terminal Moerdijk) en Heros Sluiskil zijn gezamenlijk eigenaar van de terminal, met een totale tankopslagcapaciteit van ca 50.000 kuub, verdeelt over 13 tanks.

De centrale ligging, het diepe vaarwater en de kade van 500 meter zorgen voor een uitstekende ontsluiting naar België, Duitsland, Noord-Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Overslag van zeevaart naar binnenschip en omgekeerd liggen dus voor de hand. Net als de tijdelijke opslag van bulkmaterialen en nu ook de opslag van vloeistoffen. De terminal van TTS beschikt daarnaast over een directe verbinding tussen de opslag faciliteiten, de kade en de afvalwaterzuivering van Heros.

Interview met de onderneming

Het voelt als de kroon op het werk. Alle nieuwe installaties zijn nog voor de zomervakantie operationeel, precies zoals beoogd. Met de vernieuwing van haar productiecapaciteit is voor Heros  - dat zich richt op de productie en verkoop van Eco-grondstoffen, duurzame waterbehandeling en havenfaciliteiten - een totale investering van ruim 20 miljoen euro gemoeid. Heros is sedert vijf jaar onderdeel van het Duitse bedrijf Remex Mineralstoff GmbH (onderdeel van Remondis GmbH), een sterke speler op het gebied van herwinning van grondstoffen uit minerale of steenachtige afvalstoffen zoals AEC-bodemas, puin, bouw- en sloopafval. "Door onze moedermaatschappij hebben we extra mogelijkheden tot expansie. De verduurzaming van de mineralen uit bodemas en de verbeterde terugwinning van metalen op onze ‘site’ in Sluiskil, zijn met een sterke knipoog naar de Green Deal gerealiseerd. De nieuwe installaties zorgen voor verdere vergroening van onze producten, goed voor een extra...

Volledig interview »