home » bedrijven » Bouw »

HOFMEIJER CIVIEL- EN CULTUURTECHNIEK B.V.

Logo HOFMEIJER CIVIEL- EN CULTUURTECHNIEK B.V.

Enkweg 37
7383 CW Voorst

Tel. (0575) 501 498

E-mail: info@hofmeijervoorst.nl
Website: www.hofmeijervoorst.nl/

Hofmeijer

Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek B.V. verzorgt alle werkzaamheden binnen de vakgebieden van de civiele techniek, cultuurtechniek, sport & recreatie en grondverzet. Met een modern machinepark en ervaren vakmensen zorgt Hofmeijer C en C voor de aanleg en het onderhoud van o.a. nieuwe natuur, verhardingen, riolering en sportvelden.

Modern machinepark en specialistische mensen

Hofmeijer C en C is een jong en specialistisch bedrijf op het gebied van sport & recreatie, cultuurtechniek, grondverzet en civiele techniek. Het bedrijf is voortgekomen uit Hofmeijer Loonwerk en Grondverzet, dat al ruim 50 jaar bestaat. Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek B.V. is hiermee verzekerd van de nodige kennis en ervaring. Het bedrijf uit Voorst werkt met enthousiaste vakmensen en een modern, specialistisch machinepark.

Sport & recreatie

Sport & recreatie is al enige jaren een snelgroeiende en succesvolle sector voor Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek B.V. Zo geniet Hofmeijer C en C regionaal aanzien als het gaat om de aanleg en het onderhoud van sportvelden. Ze beschikt hiervoor over sporttechnisch materieel en de juiste kennis. Naast praktijkkennis, bezit Hofmeijer C en C bij monde van eigenaar Jacco Meijerhof ook veel theoretische kennis. Hofmeijer C en C verzorgt daardoor ook adviezen, werkomschrijvingen en tekeningen voor haar opdrachtgevers.

Aanleg en renovatie sportvelden

De aanleg en renovatie van sportvelden is een vak apart. Nadat de toplaag van de grasmat is beoordeeld, wordt er gekeken in welke mate er verschraald moet worden en of er drainage nodig is. Daarnaast verzorgt Hofmeijer C en C ook de bijbehorende verhardingen, hekwerken, ballenvangers en sporttechnische inrichtingsmaterialen.

Onderhoud natuurgrasveld

Voor een kwalitatief goed natuurgras (sport)veld is het bovendien belangrijk dat er regelmatig onderhoud plaatsvindt. Om gebruiksschade te herstellen en om te zorgen voor de juiste vlakheid. Het beste sportveld ontstaat door de combinatie van een goede grasmat met een goede lucht- en waterhuishouding.

Cultuurtechniek en nieuwe natuur

Cultuurtechnische werkzaamheden als ontwatering en verkaveling behoren al jarenlang tot de expertise van Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek B.V. Cultuurtechniek gaat steeds vaker gepaard met het realiseren van nieuwe natuur. Het graven van sloten en egaliseren van percelen wordt daardoor bijvoorbeeld gecombineerd met het realiseren van waterberging, graven van natuurvriendelijke oevers en afplaggen van fosfaatrijke gronden. Hofmeijer C en C gaat op een verantwoorde manier om met onze flora en fauna en past zoveel mogelijke duurzame materialen toe.

Ervaren grondverzetbedrijf

Als grondverzetbedrijf heeft Hofmeijer C en C de nodige kubieke meters grond verwerkt. Door het ontgraven van bouwputten of een wegcunet, maar ook door het leveren en aanbrengen van zand, grond en menggranulaat. Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek B.V. maakt gebruik van GPS-ondersteuning en bespaart zo kosten voor het meten, uitzetten en onnodig verzetten van kubieke meters zand en grond.

Civiele techniek

De civieltechnische werkzaamheden van Hofmeijer voeren terug tot de jaren ’60 en ’70. In die jaren werden er door zusterbedrijf Hofmeijer Loonwerk en Grondverzet al veel werkzaamheden verricht voor de bouw- en wegenbouwsector. Ook vandaag de dag is Hofmeijer C en C uw adres voor civiele techniek. Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek B.V. levert en brengt kabels aan, maar ook leidingen, rioleringen en wegen/verhardingen. Daarnaast realiseert Hofmeijer C en C bruggen, stuwen en vistrappen.

Interview met de onderneming

‘Daarbij worden wij steeds vaker gevraagd om mee te denken in de voorbereiding van projecten. Onze kracht is dat wij problemen vooral zien als een uitdaging. Daardoor komen onze medewerkers vaak tot de beste oplossingen.’Hofmeijer is al 60 jaar actief in de sector en richtte zich oorspronkelijk op loonwerk en grondverzet in de agrarische sector. Meijerhof: ‘In een later stadium is daar het aannemingsbedrijf bijgekomen. Daarbij richten wij ons op de werkterreinen sport, cultuurtechniek en natuurontwikkeling, grondverzet, civiele techniek en advies en ontwerp.’ Verbreden van watergangen Een grote opdracht waar Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek trots op is, is de reconstructie van Kasteel De Nijenbeek in Voorst. ‘Wij hebben bij dit project de oude slotgracht in ere hersteld, waardoor het oude slot weer goed zichtbaar is geworden. Verder zijn wij in Voorst ook onderaannemer van de reconstructie van de Rijksstraatweg, die wordt omgebouwd tot een...

Volledig interview »