home » bedrijven » Bouw »

JANSSEN B.V., GEBR.

Logo JANSSEN B.V., GEBR.

Hagelkruisstraat 6
5835 BD Beugen

Tel. (0485) 369696

E-mail: info@janssenbeugen.nl
Website: www.janssenbeugen.nl

Kwaliteit & vakmanschap

Gebr. Janssen uit Beugen, of kortweg Janssen Beugen, is een gerenommeerd bedrijf in sanitair, dakbedekking, riool- en installatietechniek. Kwaliteit en vakmanschap, daar staan we voor. Dag in, dag uit, al meer dan 125 jaar. Of we nu in de badkamer, op het dak of ondergronds werken. Voor bedrijven en particulieren. Innovatief of 'gewoon' degelijk, Janssen Beugen maakt het.

Op het dak, in de grond en alles daartussen

Gebr. Janssen kent vier vakgebieden. Het bedrijf startte in 1886 als dakdekkersbedrijf. Anno 2012 zijn we nog steeds actief als dakdekker, maar ook als specialist op het gebied van riooltechniek, installatietechniek en sanitair. Gebr. Janssen is veelzijdig en flexibel: we werken op het dak, in de grond en overal daar tussen. Op ieder vakgebied hebben we specialisten in dienst. Vaklui met kennis en ervaring, die werken met professionele apparatuur en volgens gedegen voorschriften. Kwaliteit en vakmanschap, dáár staan we voor!

Janssen Beugen werkt voor particulieren, maar ook voor aannemers, bouwbedrijven, bedrijven, instellingen, woningcorporaties, gemeenten en overheden.

Duurzaam Ondernemen

Kwaliteit en vakmanschap. Daar valt ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) onder. Voor Gebr. Janssen geen loze termen, maar een vanzelfsprekendheid. Dat vinden we logisch, zeker na 125 jaar historie.

Onze ambities zijn niet alleen gericht op winstgevendheid. Ze gaan ook over de omgeving waarin we leven en werken en over mensen die met ons te maken hebben: onze klanten, leveranciers, gemeenschap en medewerkers.

We willen met onze stakeholders werken aan verdere verduurzaming in een krachtig MVO-programma. Hiervoor is onze MVO Mission Statement geformaliseerd en onze MVO Gedragscode opgesteld. Verder is het programma opgebouwd rondom vier kernthema’s: kwaliteit & veiligheid, mens & milieu, lokale gemeenschap en duurzame oplossingen. Binnen de kernthema’s zijn doelstellingen, actieplannen en meetinstrumenten ontwikkeld om de voortgang en resultaten te bewaken.

MVO Mission Statement

Gebr. Janssen neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil bij alle activiteiten, in het bijzonder het faciliteren van duurzame oplossingen en energie besparen, continu een juiste balans vinden tussen verantwoorde sociale, milieu en economische effecten. Door het voortdurend analyseren van de impact van de bedrijfsvoering op mens en milieu, verbeteren we die processen waarbij de beste resultaten geboekt worden met het minimaliseren van de negatieve en maximaleren van de positieve impact.

Wat doet Gebr. Janssen zoal op het gebied van duurzaamheid?

  • Kwaliteit & Veiligheid: Binnen Gebr. Janssen is naast kwaliteit veel aandacht voor gezond en veilig werken. Peter van Houtum, veiligheidsfunctionaris binnen Gebr. Janssen, ontwikkelde A.K. en schreef een boekje over veiligheid, bedoeld voor de hele branche
  • Mens & Milieu: Gebr. Janssen werkt milieuvriendelijk. Bij de inkoop van materialen kijken we kritisch naar de herkomst en voor onze dagelijkse werkzaamheden houden we rekening met energieverbruik en milieubelasting. Denk hierbij aan afvalscheiding en ook aan Fair Trade, Fair Wear en FSC producten. Niet altijd de gemakkelijkste weg, maar wel de juiste. Verder hebben wij hebben een programma om onze CO2 Footprint te verminderen. Voor onze huidige CO2 Footprint neem een bezoek aan Duurzame Leverancier.
    Voor gezondheid is een vitaliteitsprogramma is hiervoor opgezet voor de medewerkers waarbij samengewerkt wordt met onder meer de arbodienst, de bedrijfsarts, sportscholen en fysiotherapeuten.
  • Lokale gemeenschap: We zetten ons in voor de gemeenschap. Gebr. Janssen sponsort tal van lokale verenigingen en evenementen en levert zo een bijdrage aan de leefbaarheid van Beugen en de omliggende dorpen. Ook biedt Gebr. Janssen leerling- en stageplaatsen aan, en kansen aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
  • Duurzame oplossingen: We stimuleren energiebesparing. Gebr. Janssen is een van de Meer Met Minder aanbieders die energiebesparende maatregelen uitvoeren. Ook participeert Gebr. Janssen in het. Bij maatregelen denk aan het toepassen van isolatie en zonnepanelen, maar ook aan groene daken en innovatieve technieken.

Interview met de onderneming

Foto: directeur Leo van den Heuvel “Wij streven continu naar hoogwaardige en duurzame oplossingen en opereren met respect voor materialen, energie, omgeving en milieu”, vertelt directeur Leo van den Heuvel. “Waarbij het belang voor onze klanten, leveranciers, medewerkers en de gemeenschap (people), de omgeving waarin we leven en werken (planet) en onze winstgevendheid (profit) hand-in-hand gaan. Op onze locaties drinken we Fairtrade koffie uit recyclebare bekers. Bij de inkoop van materialen kijken we kritisch naar de herkomst en voor onze dagelijkse werkzaamheden houden we rekening met energieverbruik en milieubelasting. Onze kantoorartikelen hebben een groen label en we verzamelen en analyseren continu data over ons wagenpark, waarmee we onze ca. 130 medewerkers stimuleren om het Nieuwe Rijden te omarmen. Afval wordt actief gescheiden en in al onze panden worden duurzame installaties toegepast.” Aandacht voor personeel “Om maximale awareness bij...

Volledig interview »