KANTERS B.V.

Logo KANTERS B.V.

Doornhoek 3745
5465 TA Veghel
Postbus 475
5460 AL Veghel

Tel. (0413) 388300

E-mail: info@kanters.eu
Website: www.kanters.eu
Aantal medewerkers: 55

Over Kanters in Veghel

Kanters is van oudsher een traditioneel GWW-aannemingsbedrijf, maar positioneert zich als een full-service organisatie. De organisatie is verdeeld in de disciplines Riooltechniek, Service & Onderhoud, Infratechniek en Onderhoud Buitenruimte. U kunt bij ons terecht voor het gehele traject: van ontwerp tot en met realisatie, inclusief onderhoud en directe oplossing van storingen.

Renovatie en aanleg van (nieuwe) afvalwatersystemen

Onze mensen hebben jarenlang ervaring met het plaatsen, onderhouden en renoveren van gemalen. Pompputten, persleidingen, IBA- en besturingsinstallaties: we zijn gespecialiseerd in zowel de mechanische, civieltechnische en bouwkundige aspecten van afvalwatertechniek als de benodigde elektrotechniek en softwarematige besturing. Ook gecompliceerde projecten met een verhoogd risicoprofiel realiseren wij zonder probleem. 

Ontwerp en realisatie van ondergrondse en bovengrondse infrastructuren

Of het nu gaat om grondwerken, verhardingen, riolering, kabels en leidingen of infiltratiewerkzaamheden, bij Kanters vindt u alle infra-specialisaties onder één dak. Uiteraard kan Kanters uw infra-werkzaamheden invullen op basis van een bestek, maar onze kwaliteiten komen het beste tot hun recht wanneer u ons ook bij het ontwerp betrekt: Design & Construct. Daarbij nemen we u alle zorgen uit handen en coördineren we het project van A t/m Z.

Preventief en correctief onderhoud van pompinstallaties

Goed onderhoud van uw afvalwatersysteem vraagt om regelmatige inspectie en vroegtijdig ingrijpen. En bij plotselinge storingen moet u kunnen rekenen op snelle en vakkundige actie. Kanters beschikt over een afdeling Service & Onderhoud met ervaren monteurs, op wie u 24 uur per dag en 7 dagen per week een beroep kunt doen. 

Integraal beheer van buitenruimtes 

Naast het aanleggen van buitenruimtes, bieden wij de mogelijkheid om de coördinatie van het beheer van uw buitenruimte of bedrijventerrein te verzorgen. Wij werken daarbij samen met onze partners, of met uw huidige onderhoudsorganisatie(s). Hierdoor heeft u slechts één aanspreekpunt voor het totale onderhoud van uw buitenruimte of bedrijventerrein. Onze onderhoudsdivisie is 24-7 beschikbaar en bereikbaar op het alarmnummer en kan hiermee direct anticiperen op storingen en calamiteiten.

Maatschappelijk verantwoorde onderneming

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk thema voor Kanters. Met diverse interne projecten geven we er invulling aan, maar verreweg de grootste winst behalen we met onze duurzame aanpak. MVO betekent voor ons dat we onze verantwoordelijkheid nemen in het opleveren van projecten die een ‘duurzame’ kwaliteit hebben. Onze adviezen zijn altijd toekomstbestendig en de materialen die we gebruiken zijn – in overleg – zo duurzaam mogelijk. Dat garandeert een veel langere levenscyclus van uw project. Zo verminderen we onze gezamenlijke belasting voor het milieu en helpen we u bij het invullen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Certificeringen

Klanten moeten kunnen vertrouwen op onze kwaliteit. Die laten we dan ook regelmatig toetsen door onafhankelijke instanties. Kanters is in het bezit van het ISO 9001-, BRL K14020 KIWA en VCA** certificaat, eveneens zijn wij gecertificeerd als erkend leerbedrijf voor grond-, water- en wegenbouw. Daarnaast zijn wij lid van de technische adviescommissie “Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties” van Kiwa, die adviseert over de BRL-K14035 norm.

Interview met de onderneming

Foto: Leon Kanters, algemeen directeur van Kanters BV Kanters richt zich op drie gebieden: rioolgemalen, infra, en zorg. Algemeen directeur Leon Kanters: “We verzorgen het gehele traject rondom rioolgemalen: van het eerste ontwerp en de aanleg tot het renoveren en onderhouden van bestaande gemalen. Op het gebied van infra hebben we alle infra-specialisaties in huis: grondwerken, verharding, riolering en infiltratiewerkzaamheden. En verder is de aanleg en reconstructie van buitenterreinen en ondergrondse voorzieningen bij zorginstellingen een apart specialisme. Omdat mensen in ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingstehuizen kwetsbaar zijn en zorgprocessen gewoon moeten doorlopen, besteden we in die sector extra veel aandacht aan een goede afstemming met alle belanghebbenden.” Sensoren Een divers palet aan werkzaamheden, die voornamelijk in de buitenruimte plaatsvinden. En juist in die buitenruimte vinden momenteel tal van ontwikkelingen plaats, schetst Kanters....

Volledig interview »