KLEEMANS

Logo KLEEMANS

Bolbergseweg 12a
4854 NG Bavel
Tel. (0161) 745007

E-mail: info@kleemans.nl
Website: www.kleemans.nl

Adviseurs voor kwaliteitsmanagement met waarde voor uw organisatie

Kleemans uit Bavel is een middelgroot, professioneel organisatieadviesbureau. Kleemans is deskundig op het gebied van integrale bedrijfsvoering, kwaliteitsmanagement en begeleiding bij certificering. Van daaruit worden ondernemers geholpen bij het oplossen van organisatievraagstukken en met bewust beter ondernemen. De bedoeling van de organisatie is het uitgangspunt. Het opgezette managementsysteem mag dan ook geen last zijn, het moet daadwerkelijke een positieve bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering.

Kwaliteitsnormen aangescherpt

Al meer dan twintig jaar ondersteunt Kleemans uiteenlopende ondernemingen bij het verbeteren van hun bedrijfsprocessen. Lag de focus lange tijd vooral op bedrijven en organisaties in de voedingsmiddelenindustrie en de zorg, de laatste jaren weten steeds meer uiteenlopende MKB-bedrijven Kleemans te vinden voor advies. Steeds vaker krijgen ondernemers in het MKB te maken met klanteisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Zeker nu er nieuwe geactualiseerde versies zijn geïntroduceerd van de kwaliteitsnormen; kwaliteit (ISO 9001), arbeidsveiligheid (ISO 45001), milieu en duurzaamheid (ISO 14001, CO2 prestatieladder), de ontwikkelingen rondom de privacywetgeving (WBP, WVP en GDPR) en informatiebeveiliging (ISO 27001/NEN7510) groeit de behoefte aan een deskundige partij die kan ondersteunen bij de praktische implementatie daarvan.

BBO-model van Kleemans

 Klik op de afbeelding om een grotere versie te bekijken. 

Het BBO-model van Kleemans: bewust beter ondernemen

In de loop de jaren heeft Kleemans een adviesmodel ontwikkeld om organisaties te ondersteunen bij de invoering van een managementsysteem. Kleemans ziet de norm niet als einddoel, maar als startpunt voor een uitgebreide zoektocht naar optimale bedrijfsprocessen, gebaseerd op de ‘bedoeling’ van de organisatie. Binnen die zoektocht staat de specifieke context van het bedrijf centraal:

  • Hoe luiden de missie, visie en kernwaarden?
  • Welke verwachtingen hebben de stakeholders?
  • Welke interne en externe ontwikkelingen zijn relevant?
  • En wat zijn de specifieke kansen en risico’s die daarbij komen kijken?

Kleemans kruipt in de huid van de ondernemer en komt op die manier tot een oplossing die niet alleen optimaal aansluit bij de norm, maar zeker ook bij de specifieke organisatie.

Regionale autoriteit op het gebied van certificering en kwaliteitsmanagement

Binnen Noord-Brabant is Kleemans –met 15 medewerkers– een van de weinige middelgrote organisatieadviesbureaus voor de MKB ondernemer. Spelen er bij een klant specifieke vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging, veiligheid en milieu? Dan kan Kleemans een beroep doen op gespecialiseerde freelancers in de flexibele schil. 

Kleemans onderhoudt nauwe contacten met certificeringsinstanties zoals BSI, Bureau Veritas, Dekra,  DNV-GL, Kiwa, SGS en TUV Nederland en zit als expert in diverse NEN normcommissies. Hierdoor is het bureau altijd snel op de hoogte van wat er speelt op het gebied van certificeringen en van wijzigingen in de norm. Deze kennis wordt actief gedeeld: intern én extern. Op de landelijke kantoorlocatie ‘De Vlaamse Schuur’ in Bavel organiseert Kleemans regelmatig openbare informatie- en themabijeenkomsten over specifieke onderwerpen. Het onderstreept de ambitie van Kleemans om uit te groeien tot dé kennispartner voor het regionale MKB en tot dé autoriteit op het gebied van certificering en organisatieontwikkeling.