KLS/VAN DEN BERG BV

Logo KLS/VAN DEN BERG BV

Esp 250
5633 AC Eindhoven
Postbus 1370
5602 BJ Eindhoven

Tel. 040-2800178

E-mail: info@klsvandenberg.nl
Website: www.klsvandenberg.nl

‘Samen met klanten tillen wij veiligheid naar een hoger niveau’

Het thema “veiligheid” wordt in veel organisaties steeds belangrijker. KLS/Van den Berg B.V. in Eindhoven biedt bedrijven en organisaties een compleet pakket aan om de veiligheid van hun werknemers, cliënten en bezoekers zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.

‘Wij vinden dat organisaties niet alleen een BHV’er moeten opleiden omdat dit wettelijk verplicht is, maar geloven erin dat organisaties vanuit hun maatschappelijke verantwoording willen zorgen voor een veilige omgeving’, zegt Cor van den Dobbelsteen, operationeel manager bij KLS/Van den Berg B.V.. ‘Dat is niet alleen belangrijk voor de veiligheid van hun medewerkers, maar ook voor die van cliënten en bezoekers. Als KLS/Van den Berg B.V. bieden wij een breed pakket aan opleidingen, trainingen en oefeningen om de veiligheid bij onze opdrachtgevers preventief te vergroten.’

Totaalaanbieder van veiligheidsproducten

Van den Dobbelsteen geeft aan dat KLS/Van den Berg B.V. zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een totaalaanbieder van veiligheidsproducten. ‘Tot een aantal jaren geleden richtten wij ons met name op het verzorgen van opleidingen voor organisaties. De laatste jaren merkten wij echter dat klanten steeds meer ontzorgd willen worden op het gebied van veiligheid. Daarom hebben wij een stamboom ontwikkeld waarmee wij de veiligheid van een organisatie eenvoudig kunnen doorlichten. Onze klant kan dan vervolgens zelf bepalen wat hij met onze adviezen gaat doen en welke producten hij wil afnemen. Op die manier kunnen wij onze klanten een pakket op maat aanbieden.’

Risico Inventarisatie- en Evaluatie

Om een goed beeld te krijgen van de veiligheid in een organisatie, stelt KLS/Van den Berg B.V. samen met de klant eerst een Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) op. Van den Dobbelsteen: ‘Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar het soort bedrijf, de aard van de activiteiten en processen, het aantal medewerkers en de prioritaire risico’s en branchegegevens. Daarnaast stellen we een basis vragenlijst en enquête op met behulp van de Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden (IMA). De volgende stap is de beoordeling van de ARBO omstandigheden binnen een organisatie. Hiervoor wordt een intakegesprek gehouden met management of leidinggevende en het personeel. Daarnaast maakt een veiligheidskundige een rondgang door het bedrijf waarbij een safetycheck wordt gehouden op de aanwezige veiligheidsmiddelen.’ 

Verbetermaatregelen

Al deze gegevens worden verwerkt in de RI&E-rapportage, waarna aan de hand van deze rapportage een plan van aanpak met verbetermaatregelen kan worden opgesteld. ‘Als KLS/Van den Berg B.V. kunnen wij vervolgens ook helpen bij het monitoren en uitvoeren van de verbetermaatregelen in het plan van aanpak. Door goed en actief te luisteren, ervaringen te delen, mee  te denken en duidelijke afspraken te maken, tillen wij samen met onze klanten de veiligheid naar een hoger niveau.’

Een van de verbeterpunten kan zijn dat er een beleidsplan BHV en/of ontruimingsplan geschreven of herzien moet worden. Ook voor dit onderdeel heeft KLS/Van den Berg B.V. specialisten in huis die tevens het bijbehorende tekenwerk (ontruimingsplattegronden en aanvalsplattegronden) kunnen vervaardigen op basis van de geldende NEN-normering.