LUMINIS EINDHOVEN

Logo LUMINIS EINDHOVEN

Lichttoren 32
5611 BJ Eindhoven

Tel. (06) 290 762 92

E-mail: info.eindhoven@luminis.eu
Website: www.luminis.eu

Luminis realiseert business innovatie en groei door inzet van internet gedreven technologie

Het starten van een kantoor in Eindhoven voelde voor softwaretechnologiebedrijf Luminis niet meer dan logisch. Directeur Roger van Lier: “De regio Eindhoven heeft zich met name in de afgelopen vijf tot zes jaar ontwikkeld tot bakermat van digitale innovatie binnen de Benelux en zelfs Europa. Een bedrijf zoals Luminis dat zich bezighoudt met internet gedreven software technologie en business innovatie hoort daar gewoon thuis. Wij willen door kennisdeling samen met onze klanten, partners en de development community groeien in ons vakgebied”.

Kwalitatieve groei

Begin 2018 ging de nieuwste vestiging officieel van start, na Arnhem, Apeldoorn, Rotterdam en Amsterdam. Sinds 2002 is het bedrijf gegroeid naar 170 medewerkers. Dat had ook een aantal van bijvoorbeeld 825 kunnen zijn, maar kwalitatieve groei heeft altijd de voorkeur gekregen boven kwantitatieve groei.

Snelheid van digitalisering; van bedreiging naar kans

Traditionele businessmodellen zijn steeds minder toereikend door de toename van digitale toepassingen. Snel kopieergedrag en het vervallen van schakels in de waardeketen zetten de prijzen onder druk en de steeds veeleisender wordende consument vraagt om meer flexibiliteit en service. De manier van werken die vandaag gebruikelijk is, kan morgen achterhaald zijn. 

Digitalisering wordt door veel bedrijven dan ook als bedreiging gezien. Door je niet af te sluiten voor deze niet te stuiten digitale opmars, maar hem juist te omarmen, verandert de bedreiging in een kans. Internet niet of niet goed inzetten kan een achterstand betekenen, internet wel goed inzetten kan zorgen dat je vooroploopt. 

Onze kracht: internet gedreven softwaretechnologie

Wij realiseren voor ondernemers hun volgende groeistap door innovatieve internet technologie:

  1. Business concept innovatie en implementatie.
  2. Oplossingen voor complexe software technologie of integratie vraagstukken.
  3. Software architectuur en technologie advies (GDPR, security, schaalbaarheid e.d.).

Kennis delen 

Het continu delen van kennis is een ander belangrijk uitgangspunt van het snelgroeiende technologiebedrijf. Vanzelfsprekend gebeurt dat binnen Luminis, maar haar kennis deelt ze ook op nationale en internationale conferenties en uiteraard bij klanten en partners. Tegenwoordig begrijpen bedrijven steeds meer dat samenwerking noodzakelijk is om te innoveren. Op die manier leveren we gezamenlijk meer waarde aan de markt. Voor Luminis is deze werkwijze niets nieuws, het zit al jaren in het DNA. In de Brainport regio wordt veel samen opgetrokken door bedrijven. 

Persoonlijke en professionele ontwikkeling 

Luminis is een platte mensgerichte organisatie waarbinnen mensen zelfstandig werken en veel eigen verantwoordelijkheid dragen. Als mensen geluk en voldoening vinden in hun werk en zich echt kunnen ontplooien, dan volgt het succes vanzelf. Voor innovaties bestaan geen standaard oplossingen. Ondernemerschap is dan ook een van de belangrijkste pijlers binnen Luminis. 

De eerste stap

Nieuwsgierig? Neem contact op en deel je vraagstuk met Luminis. Zij helpen graag om de kansen die internet biedt te verzilveren. 

Interview met de onderneming

“Oprechte interesse hebben voor de mens die tegenover of naast je zit, daar begint het mee. Maar dat is tevens ook de kern waar hier alles om draait: oprechte belangstelling hebben in elkaar. Zo neem ik ruim de tijd om uitgebreid met een sollicitant te spreken. Ik moet er in zo’n gesprek immers achter zien te komen of deze persoon past binnen onze bedrijfscultuur. Dat is het allerbelangrijkste. Die gesprekken gaan echt over wezenlijke dingen, zoals: weet je wie je bent en wat je wil in het leven? Ik ben in zo’n gesprek ook heel open over mezelf, want anders kom je bij je gesprekspartner ook niet tot de kern.” Aansluiten bij behoeften van millennials Op dit moment werken er 12 mensen bij de vorig jaar opgestarte Luminis vestiging in Eindhoven. De ambitie is om dit jaar door te groeien naar 16 medewerkers. “Ons team is nog klein genoeg, waardoor ik iedereen persoonlijk goed kan begeleiden”, vertelt Roger. “Onze doelgroep, mensen tussen de...

Volledig interview »