MARTECH BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Logo MARTECH BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Dorpsstraat 5-7
4513 AL Hoofdplaat
Tel. (0117) 34 82 23
E-mail: info@martechopleidingen.nl
Website: www.martechopleidingen.nl

Martech is dé opleider als het gaat om afvalverbranding, stoomtechniek, dieselmotoren en koelsystemen. Waar het draait om het efficiënt opwekken en gebruiken van energie, is Martech specialist. Opleidingen worden indien nodig op maat gemaakt voor een bedrijf. De praktische bruikbaarheid van de cursussen staat daarbij centraal. Daarnaast geeft Martech ook advies, en levert het bedrijfshandboeken.

Energie Productie Techniek

Martech verzorgt de tweejarige opleiding Energie Productie Techniek (EPT) Vrijwel alle afvalverwerkende bedrijven van Nederland scholen hun operatoren en andere medewerkers bij Martech.

Maximaal rendement

In de opleiding EPT leren cusisten waaraan het verbrandingsproces moet voldoen om uit afval zoveel mogelijk energie op te wekken. Martech wist zo het rendement van afvalverwerkers te verhogen. Het lesmateriaal ontwikkelde Martech zelf. De opleiding bestaat uit zes modules. Ieder jaar zijn er twintig weken met contacturen. Daarnaast bestaat de opleiding uit zelfstudie. Ten slotte schrijven de studenten een scriptie. De groepen tellen over het algemeen tien tot vijftien cursisten.

Martech verzorgt de opleiding van medewerkers van bijvoorbeeld Atero Moerdijk, dat huisvuil verbrandt. Ook Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) en pluimveemestverwerker BMC Moerdijk zijn vaste partners. Andere klanten van Martech zitten in het hele land, van Rijmond tot Amsterdam, van Twente tot Groningen. En in België en het Caraïbisch gebied.

Voedingsmiddelenindustrie

Martech werkt ook voor de voedingsmiddelenindustrie. McCain, producent van frites- en aardappelspecialiteiten, kreeg van Martech advies over de stoomtechniek die gebruikt wordt om het bakvet te verwarmen, en de koeltechniek om producten in te vriezen. Martech verzorgt een cursus op maat voor de medewerkers van McCain in het Zeeuwse Lewedorp.

Cursussen op maat

Daarnaast maakt Martech ook maatwerkopleidingen voor andere bedrijven: Coca Cola in Dongen (Brabant) bijvoorbeeld. De lijntjes tussen Martech en zijn klanten zijn kort. In nauwe samenspraak met de klant stelt directeur en hoofddocent Ad de Koster een lesprogramma samen. Hij verdiept zich eerst in de vraag van de klant: welk probleem wil een bedrijf oplossen? Daarna komt hij met een advies en een cursus op maat.

Martech ontwikkelde al cursussen op onder andere het gebied van afvalwaterbehandeling, dieselmotoren, klimaatbeheersing, hydrauliek, rookgasreiniging en koel- en vriestechniek.

Eigen lesmateriaal

Docent De Koster ontwikkelt zelf de leerboeken, en als de klant dat wil ook een toets. Zo sluit iedere cursus perfect aan bij de praktijk. Dat zorgt voor gemotiveerde studenten, en na de opleiding voor deskundige medewerkers. Maatwerkcursussen kunnen uiteenlopende onderwerpen behandelen: zoals verbrandingstechniek, ketelberekeningen, basischemie of het ombouwen van oude installaties naar nieuwe.

Deskundige docenten

Ad de Koster, die samen met Vivian Haulez de directie vormt van Martech, is opgeleid als scheepswerktuigkundige. Hij is gespecialiseerd in stoom, dieselmotoren en koelsystemen, een deskundigheid die hij al zo'n twintig jaar inzet om medewerkers op te leiden voor toepassingen op het land, zoals bij afvalverbranding en in de voedingsmiddelenindustrie. Optimalisatie staat daarbij centraal: ieder proces moet een zo groot mogelijk rendement opleveren.

De Koster heeft inmiddels tal van boeken over zijn vakgebied op zijn naam staan. Ook geeft hij als expert op dit gebied lezingen, bijvoorbeeld bij Het Stoomplatform, de branchevereniging voor stoom.

Voor specifieke vakken werkt Martech samen met gespecialiseerde docenten, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud of bedrijfskunde. Zo kan Martech altijd een complete opleiding aanbieden, afgestemd op de vraag van de klant. Het is dan ook niet gek dat jaarlijks honderden studenten een cursus of opleiding volgen bij Martech.