MATAS ELECTRONICS B.V.

Logo MATAS ELECTRONICS B.V.

De Waal 42
5684 PH Best
Postbus 408
5680 AK Best

Tel. (0499) 335050
E-mail: info@matas.nl
Website: www.matas.nl

Aantal medewerkers: 49

Matas Electronics BV is een assemblage bedrijf dat zich specialiseert in ‘hightech electronics’. Matas is in 1984 gestart als proto leverancier en heeft sindsdien haar diensten uitgebreid en zich ontwikkeld tot een volwaardige Electronics Manufacturing Services (EMS) leverancier. Matas biedt toegevoegde waarde door zich te positioneren als EMS partner en te focussen op kwaliteit, flexibiliteit en doorlooptijd.

Matas stelt zich ten doel, om met haar diepgaande kennis van assemblage processen en ‘early involvement’ strategie, haar klanten te begeleiden bij de ontwikkeling van producten. Hierbij kan gedacht worden aan Design For eXcellence (DFX). Deze aanpak heeft tot op heden geresulteerd in een aantal sterke partnerships tussen Matas en haar klanten.

Early involvement

Wij zetten als onderneming voortdurend stappen om de kwaliteit van onze producten te verbeteren, de doorloopsnelheid te vergroten en de kosten te verlagen. Onze productie is in de loop der jaren steeds geautomatiseerder geworden. Doordat wij in een vroeg stadium betrokken worden bij een printed circuit board assembly (pcba) kunnen wij het productieproces optimaal inrichten, dit leidt tot een grote meerwaarde voor de opdrachtgever. Dit noemen wij onze early involvement services. Wij adviseren de ontwerpers van onze opdrachtgevers en onze ontwerppartners op het gebied van maakbaarheid, testbaarheid en leverbetrouwbaarheid.

Early involvement in drie stappen

Onze early involvement services bestaan uit drie stappen. In stap 1, de belangrijkste stap, selecteert de ontwerper de basiscomponenten. Wij helpen de ontwerper rekening te houden met verkrijgbaarheid van kerncomponenten, optimale maakbaarheid en maximale testtoegankelijkheid. De analyse van het uitgewerkte elektrische schema op testbaarheid en testtoegankelijkheid gebeurt in stap 2. Dit noemen wij Design for Test (DFT). Onze verbeteradviezen koppelen we aan de ontwerper terug. Ook onderzoeken we in deze fase de maakbaarheid van het ontwerp: Design for Manufacturing (DFM). In stap 3 bereiken we het DFX en controleren we zorgvuldig de maakbaarheid en testbaarheid van de hele pcba. Deze berekeningen hebben nog steeds betrekking op de ontwerpfase, voorafgaand aan de daadwerkelijke productie.

Vervolg stappen

De volgende stap is volledig geautomatiseerd maken van het product. Ons productiebeheerssysteem zet alle processtappen in gang zoals deze in de ontwerpfase zijn uitgewerkt. Dit systeem bewaakt ook of alle stappen daadwerkelijk worden gezet en hier wordt tevens de volledige trecability geborgd van alle gebruikte componenten, machines en welke medewerkers aan het product gewerkt hebben. Wij nemen vervolgens -indien nodig- direct corrigerende maatregelen op basis van informatie uit de dashboards. Alle ontwikkelingen zijn gericht op continue verbeteren volgens het plan, do, check, act principe. Het is ons doel onze opdrachtgevers optimale oplossingen te bieden met de pcba’s, die we dankzij onze early involvement services op een zeer hoog kwaliteitsniveau produceren.

Winst voor alle betrokkenen

Early involvement leidt uiteindelijk tot een volledig geautomatiseerd proces tussen opdrachtgever, producent en leverancier’. ‘De menselijke factor in het productieproces wordt steeds kleiner en proceskennis wordt steeds belangrijker.

Over Matas Electronics

Met meer dan 50 medewerkers is Matas een private, niet-beursgenoteerde, onderneming gevestigd in Best. Onze organisatie is in het bezit van de kwaliteitscertificaten ISO 9001:2008 en ISO 13485:2003.