MÉRIEUX NUTRISCIENCES

Logo MÉRIEUX NUTRISCIENCES

Pascalstraat 25, 6716 AZ Ede
Postbus 153, 6710 BD Ede

Tel. (0318) 649444
Fax (0318) 620409
E-mail: info.nl@mxns.com
Website: www.merieuxnutrisciences.com/nl

 ‘Better food. Better health. Better world.’ dat is waar Mérieux Nutrisciences voor staat!

Mérieux NutriSciences voorziet wereldwijd in voedselveiligheid voor de gezondheid van consumenten (onze visie). Dat doen we door het aanbieden van een compleet portfolio aan pragmatische oplossingen (analyses en ondersteunende diensten zoals audits, consultancy, contract onderzoek op projectbasis en training) om de voedsel- en waterkwaliteit veilig te stellen (onze missie).

We streven ernaar de klant te voorzien van nauwkeurige resultaten, die we tijdig en professioneel verzorgd aanleveren. We handelen daarbij altijd strikt ethisch, eerlijk en integer en beschouwen alle informatie als vertrouwelijk.

We werken samen vanuit vier waarden:  

  • Integrity (Integriteit);
  • Excellence (Uitmuntendheid);
  • Accountability (Verantwoordelijkheid);
  • Initiative (Initiatief).

Mérieux NutriSciences is actief in 27 landen en heeft meer dan 7000 medewerkers die werkzaam zijn in ruim 100 laboratoria. Allemaal zijn we onderdeel van Institut Mérieux, een onafhankelijk, in bezit van de familie Mérieux zijnde groep van bedrijven die meer dan 100 jaar geleden is opgericht. Binnen de groep werken wereldwijd meer dan 15.000 medewerkers aan bescherming en verbetering van de volksgezondheid. 

Wereldkaart

Bij Mérieux NutriSciences zetten we onze expertise in voor zes strategische sectoren die impact hebben op de volksgezondheid: 

Daarnaast ondersteunt Mérieux NutriSciences bedrijven met innovatie op het gebied van voeding en gezondheid via Biofortis. 

In Ede richt de dienstverlening zich voornamelijk op het onderzoek van levensmiddelen om de voedselveiligheid en kwaliteit te borgen. Daarnaast doen we onderzoek op water- en omgevingsmonsters. Sinds kort hebben we ook een Food Science Center (FSC) waar op projectbasis gewerkt wordt aan vragen vanuit de voedingsmiddelenindustrie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om challenge testen, identificatie en typering van micro-organismen en proces validaties. Vanuit FSC worden ook nieuwe analyses en services ontwikkeld.

Jongentje bij kraan

Het Nederlandse KTBA is sinds 2019 ook onderdeel van Mérieux NutriSciences. KTBA biedt consultancy & training, label compliance en software oplossingen om de voedingsmiddelenindustrie en retail te ondersteunen bij de steeds verder toenemende eisen op het gebied van voedselveiligheid. KTBA is al meer dan 20 jaar actief in Nederland en België.