home » bedrijven » Bouw »

MH POLY CONSULTANTS & ENGINEERS B.V.

Logo MH POLY CONSULTANTS & ENGINEERS B.V.

Peter Vineloolaan 46b
4611 AN Bergen op Zoom


Tel. (0164) 24 55 66

E-mail: info@mhpoly.nl
Website: www.mhpoly.nl

MH Poly heeft regelmatig interessante vacatures. Bekijk de website voor het actuele aanbod.

Ingenieursbureau MH Poly

Expertise en flexibiliteit verenigd in één bureau

Een ingenieursbureau met ongeveer 25 specialisten en generalisten op het gebied van onder meer werktuigbouwkunde, civiele techniek en milieu: dat is MH Poly uit Bergen op Zoom. Het middelgrote ingenieursbureau combineert flexibiliteit en continuïteit met efficiency en korte lijnen, in projecten in binnen- en buitenland.

Bouwkundige projecten

Bij bouwkundige projecten, groot of klein, komen vrijwel altijd meerdere partijen kijken. Bovendien krijgen opdrachtgevers vaak te maken met strenge wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en milieu. Een goed ingenieursbureau kan de opdrachtgever het hele traject uit handen nemen: van de eerste ontwerpschetsen tot de uiteindelijke oplevering. Dát is precies wat MH Poly doet. Het ingenieursbureau ondersteunt uiteenlopende opdrachtgevers – van kleine gemeenten tot grote multinationals en internationale aannemers – met gerichte adviezen, onderzoeken, tekeningen en berekeningen. Ook verzorgt MH Poly de afstemming met andere betrokken partijen en bewaakt het bureau de planning en kosten. Dat gebeurt niet alleen bij projecten binnen Nederland, maar ook in Europa, Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika.

Focusgebieden

  1. Milieu & Ruimte

    Nederland kent strenge wet- en regelgeving op het gebied van (water)bodem, milieu en veiligheid. Binnen het focusgebied Milieu & Ruimte voert MH Poly milieukundig en technisch onderzoek uit bij de aanleg en bouw van nieuwe (vaar)wegen, tunnels, bruggen en bedrijfsterreinen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld ook om de bescherming van flora & fauna,  om de aanwezigheid van explosieven of gevaarlijke stoffen als asbest. Andere projecten zijn onder meer de aan-/verkoop van vastgoed, de voorbereiding van baggerwerk, de aanleg  van riolering of het onderhoud of de reconstructie van havens en sluizen. Bij dit type project is MH Poly verantwoordelijk voor bijvoorbeeld (water)bodemonderzoek en de benodigde meldingen en vergunningen. Op het gebied van Milieu & Ruimte beschikt MH Poly over een eigen, gespecialiseerde buitendienst; uniek voor een bureau van deze omvang.
  2. Waterbouw & Infra

    Het focusgebied Waterbouw & Infra is een ander specialisme van MH Poly. Nederland telt veel havens, scheepshellingen, sluizen en andere bouwkundige constructies op en rond het water. MH Poly is verantwoordelijk voor het ontwerp van dit soort bouwwerken; in Nederland, maar ook ver buiten de landsgrenzen. Zo heeft het bureau een scheepswerf in Venezuela ontworpen en hebben ze voor de Franse westkust een afmeersysteem ontworpen voor drijvende getijdeturbines. Een specialiteit van MH Poly zijn zogenoemde afzinkpontons; recent is zo’n ponton ontworpen voor de stormvloedkering Mose in Venetië. Naast de ‘natte’ projecten is MH Poly ook actief op het gebied van ‘droge’ infrastructuur, zoals bruggen en viaducten.
  3. Industrie & Constructies

    Kennis van industriële constructieontwerpen: MH Poly heeft het in huis. Binnen het focusgebied Industrie & Constructies verzorgt het bureau constructieberekeningen, layouts van fabrieksprocessen, op- en overslag en tankparken  en ontwerpen voor bijvoorbeeld pijpleidingsystemen, staalconstructies en hydraulische lieren. De klanten binnen dit domein bevinden zich deels in Nederland, maar ook bij grote klanten in en rond de haven van Antwerpen is MH Poly een veelgevraagd bureau.

Maximaal flexibel

Met ongeveer 25 medewerkers MH Poly is een middelgroot ingenieursbureau. In vergelijking met kleinere spelers (zoals zzp’ers of bureaus met slechts enkele medewerkers) biedt MH Poly meer continuïteit en flexibiliteit. Tegelijkertijd kan het bureau – dankzij de combinatie van meerdere disciplines onder één dak én korte lijnen – snel en efficiënt schakelen in vergelijking met vaak zeer grote bureaus. Indien MH Poly niet zelf beschikt over bepaalde expertise, beschikt het bureau over een uitgebreid netwerk van deskundige partnerbedrijven.

Interview met de onderneming

Als afgestudeerd chemisch technoloog komt Dennis Hut (na enkele omzwervingen bij andere bedrijven) in 1992 terecht bij MH Nederland; in die tijd nog een klein bureau met zo’n vier à vijf medewerkers, dat zich vooral richt op milieuonderzoek voor de overheid. Zelf ontwikkelt Hut zich in de loop der jaren van projectmedewerker, via de functie van projectleider, tot Operationeel Manager en Manager adviesgroep Milieu & Ruimte.  Succesvolle fusie Vanaf 2005 ziet Hut de markt langzaam veranderen. “Opdrachtgevers beginnen rond die tijd steeds vaker te vragen om partijen die alle verschillende disciplines onder één dak verenigen. Ons eigen portfolio bestaat op dat moment voor 90 procent uit overheidsopdrachtgevers. Daarom kiezen we er in 2008 voor om samen te gaan met Ingenieursbureau Poly Construction (IPC) uit Bergen op Zoom, een bureau dat vooral werkt voor de industrie en de aannemerij – een specifieke expertise die MH Nederland op dat...

Volledig interview »