home » bedrijven » Bouw »

MH POLY CONSULTANTS & ENGINEERS B.V.

Logo MH POLY CONSULTANTS & ENGINEERS B.V.

Peter Vineloolaan 46b
4611 AN Bergen op Zoom

Tel. (0164) 24 55 66

E-mail: info@mhpoly.nl
Website: www.mhpoly.nl

MH Poly heeft regelmatig interessante vacatures. Bekijk de website voor het actuele aanbod.

MH Poly Consultants & Engineers B.V.

BINNEN DE LIJNEN KLEUREN, MAAR BUITEN DE KADERS DENKEN!

Bij advies- en ingenieursbureau MH Poly doen ze waar ze goed in zijn. Dat doen ze door binnen de lijnen te kleuren, maar door buiten de kaders te denken op het gebied van werktuigbouw, civiele techniek, milieu en projectmanagement. 

De kennis die MH Poly in huis heeft is onderverdeeld in drie adviesgroepen: Milieu & Ruimte, Waterbouw & Infra en Industrie & Constructies. Uit ervaring blijkt dat een project bijna nooit in één hokje past. Daarom ligt de focus op samenwerking tussen deze verschillende werkgebieden, waardoor complexe vraagstukken kunnen worden voorzien van slimme oplossingen. Daarnaast heeft het bedrijf een eigen milieukundige buitendienst en dus kunnen er snel specialisten op locatie ingezet worden bij het bemonsteren van de (water)bodem, het begeleiden van baggerwerken en bodemsaneringen en het uitvoeren van inspecties.

Milieu & Ruimte

Milieu en ruimte zijn twee zaken waar we als maatschappij steeds zuiniger mee omgaan. Daarom is (water)bodemonderzoek onmisbaar bij de realisatie van natte en droge infra. MH Poly neemt in iedere projectfase de zorg uit handen. Met nauwkeurig milieukundig en civieltechnisch onderzoek en advies vooraf, maar ook tijdens de uitvoering, begeleiding en evaluatie van het project. Adviesgroepmanager Milieu & Ruimte, Dennis Hut: ‘We werken door heel Nederland. Langs rivier- en havengebieden, maar ook in de regio Brabant en Zeeland voeren we regelmatig onderzoeken uit.’ Met ruim 30 jaar ervaring hebben ze al veel creatieve oplossingen mogen aandragen. Nauwkeurig, efficiënt, flexibel en altijd passend binnen wetgeving en beleid. 

Waterbouw & Infra

Nederland is een waterland en de ingenieurs van MH Poly zijn weg van water! Of het nu gaat om havens, sluizen, bruggen, kades, drijvende constructies of bijzondere onderwater oplossingen: MH Poly heeft ervaring in het bedenken en ontwerpen van waterbouwkundige constructies zowel in Nederland als internationaal.  

Als voorbeeld haalt Bard Louis, manager adviesgroep Waterbouw & Infra, een project aan in Södertälje (Zweden), waar een nieuwe sluis moest worden gebouwd. ‘Daar hadden wij een slimme methode bedacht, die voor veel minder overlast voor zowel scheepvaart als wegverkeer zou veroorzaken. Daarom verkoos de opdrachtgever ons ontwerp.’ Andere specialismen zijn het ontwerpen van hulpconstructies voor afzinktunnels en het ontwerpen van atmosferische habitats, een droge werkruimte onder water. 

Industrie & Constructies

De (werktuig)bouwkundigen binnen MH Poly richten zich op het modelleren en uitwerken van ontwerp- en uitvoeringstekeningen, maar ook constructieberekeningen, opstellen van planningen en begrotingen. Marco Buijsen, manager adviesgroep Industrie & Constructies: ‘Wanneer we praktijksituaties van onder andere leidingwerk en fabriekshallen inzichtelijk en overzichtelijk willen maken, doen we een haalbaarheidsstudie aan de hand van een 3D-scan.’

Met deze geavanceerde scanmethode kan MH Poly grote ruimtes inscannen, waarna de verkregen data wordt omgezet in driedimensionale CAD-tekeningen. ‘We besparen er veel tijd mee. Daarnaast is de nauwkeurigheid van de scan zo hoog, dat is niet door handmatig inmeten te evenaren. Obstakels worden snel visueel zichtbaar en ook kunnen nieuwe ontwerpen gemakkelijk in de bestaande omgeving worden ingetekend.’

Voor meer informatie, nieuws en projectreferenties, kijk op: www.mhpoly.nl

Interview met de onderneming

Als afgestudeerd chemisch technoloog komt Dennis Hut (na enkele omzwervingen bij andere bedrijven) in 1992 terecht bij MH Nederland; in die tijd nog een klein bureau met zo’n vier à vijf medewerkers, dat zich vooral richt op milieuonderzoek voor de overheid. Zelf ontwikkelt Hut zich in de loop der jaren van projectmedewerker, via de functie van projectleider, tot Operationeel Manager en Manager adviesgroep Milieu & Ruimte.  Succesvolle fusie Vanaf 2005 ziet Hut de markt langzaam veranderen. “Opdrachtgevers beginnen rond die tijd steeds vaker te vragen om partijen die alle verschillende disciplines onder één dak verenigen. Ons eigen portfolio bestaat op dat moment voor 90 procent uit overheidsopdrachtgevers. Daarom kiezen we er in 2008 voor om samen te gaan met Ingenieursbureau Poly Construction (IPC) uit Bergen op Zoom, een bureau dat vooral werkt voor de industrie en de aannemerij – een specifieke expertise die MH Nederland op dat...

Volledig interview »