home » bedrijven »

N.V. WESTERSCHELDETUNNEL

Logo N.V. WESTERSCHELDETUNNEL

Westerscheldetunnelweg 1, 4454 PD Borsele
Postbus 303, 4460 AS Borssele

Tel. (088) 9969000
Fax (0113) 278481
E-mail: info@westerscheldetunnel.nl
Website: www.westerscheldetunnel.nl

Aantal medewerkers: 60
Vestigingsjaar: 1996

Westerscheldetunnel

De missie van de N.V. Westerscheldetunnel is helder: ‘het streven naar optimale dienstverlening tegen zo laag mogelijke tarieven’. ‘Zo laag mogelijk’ wordt bepaald door de verplichtingen van de Westerscheldetunnel om in 2033 de tunnel te hebben afgeschreven en door de kosten van de exploitatie.

Om inhoud te geven aan de missie, zijn een aantal speerpunten van beleid geformuleerd. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit. Deze prioriteit richt zich zowel op de veiligheid van de klanten als op de veiligheid van de medewerkers. Ook streeft de N.V. Westerscheldetunnel naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van het tracé.

De Westerscheldetunnel en de toeleidende wegen vormen immers de slagader in de regionale verbinding tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast willen we dat klanten het ‘tunnelen’ positief ervaren. Dus veilig, snel en comfortabel naar de andere kant. 24 uur per dag!

Zeeland

De N.V. Westerscheldetunnel is diepgeworteld in Zeeland. De tunnel zelf is door zijn centrale ligging de belangrijkste schakel tussen Zeeland, Vlaanderen en West-Brabant. Dagelijks kiezen meer dan 15.000 reizigers voor deze snelle en comfortabele verbinding. Zeeland blijft werken om haar noord-zuidverbinding verder te optimaliseren. De N62 wordt verdubbeld, er komen ongelijkvloerse kruisingen en er wordt een tunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen aangelegd, de Sluiskiltunnel. Eind 2014 zijn de meeste projecten gerealiseerd. De N.V. Westerscheldetunnel heeft zelf de eerste stap gezet om de infrastructuur te verbeteren: de tunnelweg is sinds medio 2012 aan beide zijden voorzien van 2x2 rijstroken.

Meerwaarde

De N.V. Westerscheldetunnel beschikt over een unieke combinatie van kennis en ervaring op het gebied van bouw en onderhoud van infrastructuur, verkeersmanagement en het innen van tol. Die meerwaarde wordt onder andere ingezet bij het vergroten van toepassingsmogelijkheden van de t-tag, een elektronisch betaalapparaat, door dochteronderneming Movenience B.V.. Verder zijn er in Zeeland nog veel ontwikkelingen gaande waar de N.V. Westerscheldetunnel een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Daarbij valt te denken aan de Sluiskiltunnel en het verkeers- en incidentmanagement voor de gehele N62. Dit zijn projecten, waar de N.V. Westerscheldetunnel een stuk van haar ambitie, kennis en kunde in kwijt kan en die tevens een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Zeeland.

Service met een smile

Het is aan onze werknemers om deze woorden om te zetten in daden. Dat kan alleen als de medewerkers tevreden zijn en met plezier hun werk doen. Onze bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door teamspirit, openheid, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid. Alle medewerkers zijn voor hun taak berekend en nemen hun verantwoordelijkheid. En dat werpt z’n vruchten af. In een recent klanttevredenheidsonderzoek werd de Westerscheldetunnel gewaardeerd met een 7.8. En natuurlijk blijven we alert op mogelijke verbeteringen in onze dienstverlening. Service met een smile, daar staan wij voor. Een smile van onze klanten én van onze medewerkers.