NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS N.V.

High Tech Campus 60, 5656 AG Eindhoven

High Tech Campus
Tel. (040 ) 2729999
Fax (040) 2729961
E-mail: nederland.nxp@nxp.com
Website: www.nxp.com
Blog: http://blog.nxp.com/

Vestigingsjaar: 2006

Over NXP

NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq: NXPI) levert High Performance Mixed Signal en Standard Product toepassingen die gebruikmaken van haar toonaangevende kennis op het gebied van RF, Analog, Power Management, Interface, Security en Digital Processing. Deze innovatieve toepassingen worden gebruikt in een breed scala van toepassingen voor automotive, identificatie, draadloze infrastructuur, verlichting, industrie, mobile, consumenten- en IT-toepassingen. NXP is actief in meer dan 25 landen en realiseerde in 2012 een omzet van USD 4,36 miljard.

Directeur NXP Nederland, Guido Dierick

Guido Dierick is lid van het internationale Managementteam en Directeur van NXP Nederland. Hij is geboren in 1959 in Denekamp en studeerde rechten in Leiden. Hij werkt vanaf 1982 voor Philips Semiconductors en later NXP.

NXP Nederland

NXP is in Nederland gevestigd in Eindhoven en Nijmegen. Op de High Tech Campus in Eindhoven staat het internationale hoofdkantoor en vinden veel R&D-activiteiten plaats. In Nijmegen staat een van de grootste chipfabrieken van Europa. Daarnaast zijn in Nijmegen (delen van) de Business Units Automotive en HPMS gevestigd en wordt ook hier veel aan productontwikkeling gedaan. NXP biedt werk aan ongeveer 26,000 medewerkers in meer dan 25 landen waarvan bijna 3.300 in Nederland.

Veel landen in Europa hebben nog te kampen met moeilijke economische omstandigheden. Tegelijk zien we dat in Amerika de beurzen al weer naar recordhoogte zijn gestegen. Voor ons als multinational is dat een goed teken omdat beleggers niet naar de huidige stand van de economie kijken, maar naar volgend jaar en men verwacht dat de wereldeconomie in 2014 en daarna weer gaat aantrekken. En dat zou natuurlijk ook goed nieuws zijn voor NXP. Ondertussen zet NXP de schouders eronder. We letten goed op de kosten en laten geen gelegenheid voorbijgaan om te tonen hoe innovatief wij zijn en dat werpt nu zijn vruchten af.

NXP doet het nu al vele kwartalen op rij beter dan onze concurrenten als gevolg van de jaren eerder ingezette noodzakelijke hervormingen en concentratie op kernactiviteiten. Al in 2008 heeft NXP besloten zich alleen nog op die markten te concentreren waarin het marktleider is of kan worden. En die strategie legt NXP geen windeieren. Zo hebben we met onze Identificatie Business – het gaat dan om chips voor bijvoorbeeld mobiel betalen, paspoorten, toegangskaarten en OV-chipkaarten – een echte ‘goudader’ aangeboord. Maar ook over onze Automotive Business zijn we positief. De trend is immers dat nieuwe auto’s steeds meer chips bevatten waarvan er heel veel uit onze fabriek in Nijmegen komen.

Research & Development

NXP moet echter permanent hard werken om concurrerend te blijven en kan haar positie als marktleider in marktsegmenten als NFC, Digitale (auto)radio en eGovernment (chips voor paspoorten) alleen maar vasthouden door scherp op de kosten te blijven letten, kwaliteit blijvend hoog in het vaandel te houden en honderden miljoenen te investeren in R&D. Wij zijn er dan ook trots op dat NXP weer hoog in de top 10 staat van bedrijven die veel geld investeren in Research & Development in Nederland. In 2012 bedroegen de R&D uitgaven van NXP in Nederland ruim 200 miljoen. Hiermee stond NXP op de zesde plaats op de ranglijst die het Technisch Weekblad elk jaar opstelt. Ondanks de moeilijke economische omstandigheden in 2012 investeerde NXP juist meer in R&D. De wereldwijde uitgaven aan R&D bedroegen in 2012 een kleine 600 miljoen euro.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht werkt 2/3 deel van NXP’s R&D-bevolking niet in Eindhoven maar in Nijmegen. Kijken we naar de aard van de R&D dan valt op dat in Eindhoven vooral fundamenteel onderzoek plaatsvindt – zeg maar de R van Research – terwijl men zich in Nijmegen vooral met de D van Development bezighoudt.

Octrooien

Ook op het gebied van octrooien (uitvindingen) doet NXP het goed. In totaal werden in 2012 753 octrooien aan NXP toegekend. Een uitvinding is de basis van een octrooi en kan in verschillende landen beschermd worden; per land is dat dan een octrooi. De octrooien horende bij een uitvinding beschouwen we als een familie. Totaal heeft NXP 4.000 octrooifamilies met 10.000 octrooien. Dat Brainport in 2011 niet voor niets de titel slimste regio van de wereld kreeg blijkt ook wel uit het aantal van 160 uitvindingen per 1000 engineers in de regio Eindhoven / Leuven.

Bevorderen innovatie- en ondernemersklimaat

Naast historische redenen, is NXP ook in Nederland gevestigd vanwege de hier aanwezige (fundamentele) R&D kennis en creativiteit als het gaat om innoveren. Nederland heeft een lange geschiedenis op het gebied van elektronica, en dat is de kern van alle halfgeleiderproducten die NXP bedenkt en produceert. Deze basisdeskundigheid maakt tal van toepassingen mogelijk die bijdragen aan het verhogen van de (verkeers)veiligheid, duurzaamheid van de samenleving en gezondheid van mensen. Om steeds nieuwe toepassingen te ontwikkelen en te bedenken is een innovatief klimaat, ondernemingsgeest en lef nodig. En dat is hier in de Brainport regio volop aanwezig. Maar om een innovatief klimaat te behouden moeten we hard werken en (moeten) synergievoordelen maximaal worden benut.

De overheid

Een van de speerpunten van dit kabinet is investeren in de weg- en spoorinfrastructuur. De vraag is echter of dit nu de investering is die voor Nederland de meeste toegevoegde waarde heeft. Wij denken dat juist door te investeren in innovatie en kennis op lange termijn meer duurzame werkgelegenheid gecreëerd kan worden. Zo is bijvoorbeeld 5 kilometer asfalt niet te exporteren, maar een investering van hetzelfde bedrag in kennis en producten wel.

Als multinational is NXP in veel landen actief, en het is essentieel dat we kunnen opereren in een 'ecosysteem' van bedrijven die ook innovatief zijn. De overheid zou meer kunnen doen om de randvoorwaarden voor een goed ecosysteem gericht op innovatie te verbeteren, door als ‘launching customer’ op te treden. De overheid zou dan, veel meer dan nu het geval is, als klant innovatieve producten moeten initiëren waardoor innovatie gestimuleerd wordt. Bijvoorbeeld op ICT-gebied, maar ook bij het bevorderen van mobiliteit en het renoveren van gebouwen zijn tal van slimme technologieën beschikbaar die goed zijn voor de BV Nederland en innovatie bevorderen.

Kennisregio Brainport

Daarnaast moeten we als NXP toptalent kunnen blijven aantrekken en vasthouden. Dit betekent dat mensen zich te allen tijde welkom moeten voelen in dit land, regio of stad, maar ook aandacht voor huisvesting, bereikbaarheid en goed (internationaal) onderwijs. De kennisinfrastructuur moet van excellente kwaliteit zijn. NXP speelt op internationaal niveau haar rol, onze klanten bevinden zich in Azië en de ontwikkelingen daar gaan razendsnel. Dit betekent voor de regio dat de samenwerking beter kan en beter moet om zo R&D op voldoende niveau te behouden.

Samenwerking is meer dan ooit van belang omdat bedrijven de kennis en technologie die nodig is voor nieuwe producten en diensten niet allemaal zelf (meer) in huis kunnen hebben. Daarom gaan bedrijven op zoek naar partners die wel over de gewenste competenties en kennis beschikken. Een goed voorbeeld waar NXP, naast producten voor de auto-industrie en Smartphones, zijn meerwaarde bewijst, is haar bijdrage aan een meer duurzame wereld. Energiebesparing, innovatieve technologie en gezond ondernemerschap gaan daarbij hand in hand.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

NXP maakt producten die geld opleveren, maar we kijken ook nadrukkelijk naar de manier van produceren. Kortom sustainability staat bij ons hoog in het vaandel. De wensen van de markt aan de ene kant en de zorg voor het milieu aan de andere kant zijn namelijk heel goed te combineren met economisch denken. Zo zijn we sinds de jaren negentig succesvol met de productie van energiezuinige opladers voor onder andere laptops en Smartphones. Bovendien hebben we ook het standby-verbruik van tal van consumentenelektronica met onze GreenChips terug weten te brengen.

Innovatie door samenwerking

De tijd dat bedrijven op zichzelf konden innoveren en producten konden ontwikkelen ligt al ver achter ons. Ondernemingen, zoals NXP, werken daarom bij innovatieprocessen intensief samen met andere bedrijven of kennisproducenten van buiten. Door samenwerking verlopen innovatieprocessen sneller en ontstaan verrassende nieuwe toepassingen van vaak al bestaande technologieën. Een recent voorbeeld is het SMART-In-Car project.

Vandaag de dag bevatten auto's honderden sensoren. Deze sensoren waarschuwen automobilisten voor storingen in hun voertuig, maar registreren ook het brandstofverbruik, de status van de batterij, hard remmen, snel optrekken, slipgevaar etc. Stelt u zich eens voor wat het voor verkeersmanagement zou betekenen als alle data in de auto real-time beschikbaar zouden komen via internet? Het zou een echte mijlpaal voor ‘Intelligent Transport Solutions’ en diensten zijn als de data ‘real-time’ worden gebruikt voor verkeersmanagement, monitoring en het rapporteren van gevaarlijke rijomstandigheden. Automobilisten kunnen dan bij nadering van een ongeval worden gewaarschuwd en adviezen krijgen om hun rijstijl te verbeteren, zonder aantasting van hun privacy.

SMART-In -Car

In 2012 heeft NXP Semiconductors, in samenwerking met IBM, Beijer Automotive, NOKIA, TASS Technology Solutions, Technolution, Technische Universiteit Eindhoven, TNO, ANWB, CibaTax, KPN en de Nederlandse Directoraat-generaal voor Openbare Werken en Waterstaat met de SMART-In -Car proef bewezen dat dit in de praktijk kan en dat deze auto-data bijdragen aan een betere doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid.

Om dit soort projecten ook in de toekomst mogelijk te maken hebben we de overheden hard nodig. Zij moeten de randvoorwaarden scheppen zodat bedrijven eenvoudig kunnen samenwerken. Het is en blijft van groot belang dat het innovatiebeleid ook in de komende jaren voortvarend wordt opgepakt met voldoende oog voor de belangen van high-tech bedrijven. Continuïteit en stabiliteit zijn daarbij sleutelwoorden.

Kortom wat NXP betreft moeten overheden en bedrijfsleven actief blijven inspelen op de kansen van de industrie en waar mogelijk zorgen voor een (internationaal) level playing field.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!