ONDERWEEGS & DE GROOT ACCOUNTANTS

Logo ONDERWEEGS & DE GROOT ACCOUNTANTS

Burgemeester Kuntzelaan 29
3771 EP Barneveld
Postbus 106
3770 AC Barneveld

Tel. (0342) 420 270

Email: info@odg-accountants.nl
Website: www.odg-accountants.nl

Boslaan 21
6741 DJ Lunteren
Postbus 8
6740 AA Lunteren

Tel. (0318) 484 441

Email: info@odg-accountants.nl
Website: www.odg-accountants.nl

ODG Accountants versterkt positie van klanten met op data gebaseerde adviezen

Met de analyses die Onderweegs & De Groot (ODG) Accountants uitvoert, maakt ze zich nog relevanter voor de klant. Het kantoor wil minder tijd kwijt zijn met beginwerk en gaat juist de diepte in. Klanten reageren enthousiast, want zij horen graag waar mogelijkheden liggen tot verbetering en hoe ze het doen ten opzichte van de concurrent.

ODG Accountants staat bekend om het persoonlijke contact dat ze met relaties onderhoudt en is sterk geworteld in de regio. Eenmanszaken en MKB’ers neemt ze de administratie uit handen, ondersteunt ze bij fiscale vraagstukken en helpt ze met het doen van de belastingaangifte. Grotere bedrijven schakelen het accountantskantoor in voor het optimaliseren van processen.

Coach

Het optimaliseren van processen leidt voor deze bedrijven tot minder werk en een kleinere kans op fouten. Daniël Landman, accountant in opleiding bij ODG Accountants, legt uit: “We fungeren hierbij echt als coach. Dat geldt ook voor het moment waarop bijvoorbeeld sprake is van een bedrijfsovername. Na ieder afgerond proces komen weer nieuwe werkzaamheden boven, want bedrijven ontwikkelen zich continu.”

Verschillende expertises onder één dak

Het accountantskantoor ondersteunt weliswaar klanten uit het hele land, een groot deel van de klanten dat haar hulp inschakelt bevindt zich in de regio. Landman: “Dat zorgt er toch voor dat je een streepje voor hebt op anderen. Onze medewerkers weten welke onderwerpen zich hier afspelen, op zowel economisch als op politiek gebied.” Juist om het persoonlijke contact te waarborgen, werkt het accountskantoor met kleine teams en heeft iedere relatie een eigen contactpersoon.

Behalve de hulp van de accountant en de fiscalist kan ook de hulp van een advocaat worden ingeschakeld. “We werken inderdaad samen met advocaten, die een aantal dagen per week vanuit ons kantoor werken. Op deze manier hoeft een relatie niet langs meerdere partijen en werken we met korte lijntjes zodat snel een passend antwoord op tafel ligt.”

Dashboards

Dankzij de jarenlange relaties die het kantoor sinds het samengaan van Onderweegs en De Groot in 2000 heeft opgebouwd, weet ze wat zich bij bedrijven afspeelt. “Uit cijfers haal je veel informatie, maar je bent een nog betere adviseur wanneer je het verhaal eromheen kent. Je gaat jarenlang met elkaar om, je weet waar ondernemers tegenaan lopen in goede en slechte tijden.”

Het accountantskantoor voorziet haar klanten van adviezen die ze baseert op analyses en maakt die via dashboards inzichtelijk. “Door een directe koppeling met de bank van de klant, scannen we facturen in. Klanten doen dat ook zelf. Daar begint het. Wat volgt is een dashboard, dat bijvoorbeeld inzichtelijk maakt hoe de omzet zich verhoudt tot andere jaren of waarom gedurende een bepaalde periode te veel debiteuren open blijven staan.” ODG Accountants helpt prijzen af te zetten tegenover andere partijen in dezelfde branche en voert concurrentieanalyses uit. “Bedrijven willen weten welke kosten hoger zijn dan gemiddeld en wat ze daar aan kunnen veranderen.”

Subsidiescan

Adviseren gebeurt tevens op basis van een subsidiescan, die het accountantskantoor aanbiedt. “Veel bedrijven zijn wel op de hoogte van subsidies, maar kennen ze niet allemaal. Voor bedrijfsgebouwen waar sprake is van asbest, kan in veel gemeenten een asbestsanering subsidie worden aangevraagd. Een ander goed voorbeeld is een subsidie voor bedrijven die kiezen voor waterbesparende drainage systemen. Het kan een behoorlijke impact hebben op de jaarcijfers wanneer je een subsidie over het hoofd ziet. Ondernemers besteden zo’n twintig minuten aan het invullen van de subsidiescan, zonder dat ze direct een telefoongesprek moeten voeren of in de cijfers moeten duiken.”

Persoonlijk

Internet maakt het eenvoudig om minder contact met elkaar te hebben. Landman zegt daar over: “Met onze manier van werken houden we ook het persoonlijke aspect in stand. Tegelijkertijd omarmen we automatisering in plaats van dat we het als een bedreiging zien. Het maakt ons vak leuker en dynamischer, want we krijgen meer voor elkaar binnen de standaard tijd. Een goede ontwikkeling wat ons betreft en dat stralen we ook naar klanten uit.”

Interview met de onderneming

ODG realiseert een flinke tijdwinst voor de ondernemer én voor de accountant door het zoveel mogelijk automatiseren van de administratie. “Zo kunnen wij meer tijd investeren in het analyseren van de  cijfers. We koppelen data van het transportbedrijf aan relevante data binnen de branche. Dan heb ik het over verbruik van vervoersmiddelen, kosten per kilometer, per uur en per vrachtwagen. Maar ook de terugverdienperiode van vrachtwagens of het gemiddelde aantal kilometer per gewerkt uur. Al deze nieuwe informatie combineren wij en zo ontstaan nieuwe inzichten.” Korte en lange termijn Deze inzichten gebruikt de accountant om een grote toegevoegde waarde te leveren, zowel op korte als op lange termijn. “Samen met de ondernemer maken wij een driejarenplan. In dit strategisch plan staan de bedrijfsdoelstellingen voor deze termijn, financieel onderbouwd door ODG. Onze accountants vertalen dit meerjarenplan naar doelen voor de korte termijn, zodat er continu...

Volledig interview »