home » bedrijven » Bouw » Profiel »

Artikelen R. WILLEMS, ADVIES EN TEKENBURO BOUWKUNDE

Ondernemerstips

Bouw Bouwplannen in strijd met het bestemmingsplan

Nederland is klein en dichtbevolkt. Reden genoeg voor de overheden (het Rijk, de provincie en de gemeente) om hoge eisen te stellen aan de ruimtelijke ordening.

Projecten

Bouw Goed grondonderzoek laat bouw soepel verlopen

Bij het (ver)bouwen of verplaatsen van een pand kan extra onderzoek van de bodem en omgeving nodig zijn. Eén vorm van zo’n onderzoek is het bodemonderzoek naar CE (conventionele explosieven) die zijn achtergebleven na de 2e wereldoorlog.

Interviews

Bouw Constructieve vakkennis inzetten en overbrengen

Constructeur R. Willems gaf recent nog een gastles aan leerlingen bouwkunde van Scalda Vlissingen, een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneducatie (voorheen ROC). Binnen advies- en tekenburo bouwkunde R. Willems is bovendien altijd plaats voor praktikanten van de HTS of MTS. Waarom investeert Willems tijd in het opleiden van toekomstig constructeurs en technisch tekenaars?