home » bedrijven » Bouw »

RIJK BV, BOUWBEDRIJF

Logo RIJK BV, BOUWBEDRIJF

Daniëlsweg 1
4451 HP Heinkenszand

Tel. (0113) 561593

E-mail: info@rijkbouw.nl
Website: www.rijkbouw.nl

Niet de grootste, wel de slimste’

Nu de economie aantrekt, is de bouwwereld volop in beweging. Ook Bouwbedrijf Rijk in Heinkenszand plukt hier de vruchten van. Maar waar veel bouwbedrijven in de markt hun prijzen stelselmatig opschroeven vanwege loonkosten verhogingen en zo geheten marktwerking derden, staat bij het Zeeuwse bouwbedrijf de continuïteit voorop. ‘Een groeiende economie hoeft niet automatisch te betekenen dat de prijzen moeten stijgen. Wij zijn er van overtuigd dat het ook anders kan’, vindt commercieel directeur Vincent Bliek van Bouwbedrijf Rijk.

De werkwijze van Bouwbedrijf Rijk staat haaks op de huidige ontwikkelingen in de markt. ‘Veel (bouw)bedrijven hebben het zwaar gehad tijdens de recessie en willen nu weer wat vet op de botten kweken. Dat gaat echter wel ten koste van de opdrachtgevers van projecten, die daardoor meer moeten betalen of zich uiteindelijk terug trekken, met als gevolg verhoging van indirecte kosten bij de inschrijvers. Het is wachten tot de luchtbel opnieuw uiteen spat. Wij zijn van mening dat het ook anders kan. Door juist in deze tijd de focus op de bedrijfsvoering te leggen en bewust tegen de stroom in te gaan, kunnen wij nog steeds acceptabele prijzen hanteren. Daarnaast sturen wij op het opbouwen en onderhouden van duurzame relaties met onze opdrachtgevers. Op de langere termijn levert dit naar onze mening meer rendement op.’

Efficiency verbeteringen

Tegelijkertijd zet Bouwbedrijf Rijk sterk in op innovatie. Bliek: ‘In het kader van automatisering zijn wij voortdurend bezig met het creëren van koppelingen met systemen en optimaliseren van de datastroom met onze opdrachtgevers, maar ook interne processen t.a.v. integreren van BIM structuren waardoor we efficiënter kunnen werken. We willen graag een keten creëren. In plaats van een eilandcultuur moet er gezocht worden naar gezamenlijke transparantie. Door werkzaamheden slim te organiseren en goede afspraken te maken met elkaar, kunnen enorme efficiency verbeteringen worden gerealiseerd. Naast de procesinnovaties hebben wij als bouwers ook onze verantwoordelijkheid in het kader van duurzaamheid, door toepassingen van circulaire en biobased materialen wordt de behoefte aan ervaring en advies uit de markt bekrachtigd. Om onze CO2 footprint te verlagen zetten wij in op efficiëntie in transport, ook deze discipline is in eigen huis. Wij hoeven niet de grootste te worden, maar willen wel graag de slimste bouwer zijn.’

Van alle markten thuis

Bouwbedrijf Rijk kent een breed werkveld. Het bedrijf richt zich op projectmatige nieuwbouw, maar draait haar hand ook niet om voor het luxe segment woningbouw, renovatie en onderhoud  of de utiliteitsbouw. ‘Wij zijn op dit moment vooral bezig om onze naamsbekendheid breder en onderscheidend uit  te bouwen en willen opdrachtgevers graag laten zien dat we van alle markten thuis zijn. Onze medewerkers komen vooral uit Zeeland en West-Brabant en beschikken over een goede werkmentaliteit. Nu is het zaak om door te pakken.’

Het Zeeuwse bouwbedrijf telt 49 vaste medewerkers telt en heeft daarnaast een flexibele schil van zo’n 25 vakmensen. ‘Als we personeel zoeken, kunnen we de vacatures meestal redelijk snel invullen’, vertelt de commercieel directeur. Doordat we in de crisisjaren goed voor onze mensen, maar ook de ingehuurde zelfstandigen hebben gezorgd, zijn de meeste medewerkers nu ook loyaal naar ons toe. Wat je geeft, ontvang je uiteindelijk ook weer terug.’

Interview met de onderneming

Foto: Freddie van Drongelen & Mustafa Al-sayeed Omar Via een collega-aannemer kwam Bouwbedrijf Rijk in contact met vluchtelingenwerk. ‘Zij hadden een 21-jarige jongen uit Syrië met een tijdelijke verblijfsstatus. Deze jongen is een paar keer bij ons op gesprek geweest en daarna hebben wij hem de kans gegeven om bij ons te komen werken’, zegt Freddie van Drongelen. ‘Dat heeft goed uitgepakt. Deze jongen is erg gemotiveerd, werkt hard en spreekt inmiddels ook al goed Nederlands. Om zich hier permanent te kunnen vestigen, moeten vluchtelingen binnen vijf jaar in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Wij willen deze jongen hier graag bij helpen.’ Klik De samenwerking bevalt zodanig goed dat ze bij Bouwbedrijf Rijk aan het kijken zijn of ze bij het bedrijf een tweede vluchteling aan een baan kunnen helpen. ‘Voor ons is het wel belangrijk dat de mensen passen in ons team. Wij zijn een Zeeuws bedrijf met voornamelijk Zeeuwse medewerkers. Er...

Volledig interview »